To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
16.03.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ze Związku Międzygminnego do spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Kocmyrzów-Luborzyca „KOLIBABY”.

6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Wyjazd na składowisko odpadów komunalnych Barycz.

 

 

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »