To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Otwarcie nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.03.2012.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy"

W czwartek 8 marca br. została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowe w Kocmyrzowie I. Została ona wybudowana w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. Był to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B; Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosły:1 832 288 zł. z czego refundacja funduszu Unii Europejskiej wyniosła 1 213 627 zł. (70% kosztów kwalifikowanych), a wkład własny pochodzący z budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca 618 662 zł.

W ramach zrealizowanego projektu wykonane zostały :

parter/pierwsza kondygnacja: sala gimnastyczna z polem gry 250 m2 i podstawowym wyposażeniem takim jak: drabinki gimnastyczne, siatka zabezpieczająca okna, tablice do koszykówki, zestaw do gry w siatkówkę, elektroniczne bezprzewodowe tablice wyników oraz zaplecze socjalno-sanitarne: szatnie i łazienki dla chłopców i dziewcząt, pomieszczenie dla nauczyciela wraz z łazienką, magazyn na sprzęt sportowy,

- piętro /druga kondygnacja: dwie sale - dydaktyczna i komputerowa oraz toaleta

Klatka schodowa wyposażona w transportery dla osób niepełnosprawnych, która łączy z istniejącym budynkiem szkoły parter i piętro. Obiekt wyposażony jest w baterie słoneczne, wspierające instalację grzewczą. Teren wokół niego został w pełni zagospodarowany, po przez wykonanie: parkingu, chodników, drogi dojazdowej z kostki brukowej oraz zieleńców. Ze środków budżetu gminy zakupiono także meble do sali dydaktycznej i komputerowej oraz pomieszczenia instruktora, doposażano łazienki oraz urządzono szatnię w starej części szkoły, za łączną kwotę 28 822,00 zł.

Ponadto w ramach promocji projektu z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakupiono dla Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I: sześćdziesiąt koszulek sportowych dla uczniów, sto czterdzieści opasek odblaskowych oraz stroje sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Podstawowe dane techniczne nowego obiektu:

–kubatura obiektu: 3 747,90 m3;
–powierzchnia całkowita: 581,88 m2; w tym powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 317,49 m2

Uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej rozpoczęło powitanie przez pana Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz pana Marka Bielaka – Dyrektora Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I przybyłych na tą uroczystość Gości. Wśród osób obecnych w Kocmyrzowie byli m.in. pan Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP, pan Andrzej Adamczyk – Poseł na Sejm RP, pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, pani Urszula Stochel – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, pan Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, pan Jarosław Łojek – Radny Powiatu Krakowskiego, pani Ewa Klimczyk – wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, pan Paweł Knafel – Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki, pan Piotr Wasik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach, pan Jerzy Pławecki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Proszowice, pan Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, pan Wiesław Rudka – Wójt Gminy Koniusza, pan Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki, pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, obecni i byli Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pan Stanisław Nowak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, pan Dariusz Pocięgiel – Komendant Powiatowy Policji, pan Marek Kowalik – Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach, proboszczowie parafii w Luborzycy – ksiądz Władysław Ulmaniec i Prusach – ksiądz Bogusław Zając, pani Aneta Jungiewicz – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, pani Sabina Sitko – Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie, pani Anna Kurowska – Prezes Gminnej Spółdzielni w Kocmyrzowie, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy, prezesi klubów sportowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele Spółki „LUBOMED” z jej Prezesem doktorem Juliuszem Nowakiem na czele, reprezentanci lokalnego biznesu, przedstawiciele firm realizujących tą inwestycję oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I. Po powitaniu przybyłych na uroczystość Gości pan Wójt, w krótkim wystąpieniu przypomniał zebranym historię budowy nowej sali gimnastycznej – od chwili rozpoczęcia prac nad koncepcją dokumentacji jej budowy w roku 2008, aż po prace budowlane i wykończeniowe, które prowadzone były od września 2010 roku do końca roku 2011. Swoją wypowiedź pan Wójt zakończył słowami podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Szczególnie serdecznego wyrazy wdzięczności pan Wójt skierował na ręce pan Wicemarszałka Wojciecha Kozak za udzielane na każdym etapie prac wsparcie. Wyrazy podziękowania pan Wójt przekazał także wykonawcom tej inwestycji oraz pracowników Urzędu Gminy, bezpośrednio zaangażowanym w jej realizację - pani Marii Sado, pani Joannie Hankus oraz panu Leszkowi Pałetce. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta nastąpiło uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi, którego wspólnie dokonali: pan Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pan Andrzej Adamczyk – Poseł na Sejm RP, pani Urszula Stochel – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, pani Ewa Klimczyk – Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz pan Marek Bielak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I. Następnie proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Władysław Ulmaniec uroczyście poświęcił nową salę gimnastyczną oraz Krzyże, które zostaną zawieszone w nowych pomieszczeniach szkolnych. Ostatnim akordem oddania do użytku nowej sali gimnastycznej było wręczenie przez pana Wójta, Dyrektorowi M. Bielakowi symbolicznego klucza do drzwi nowego obiektu . Po jego przekazaniu, w krótkich okolicznościowych przemówieniach głos zabrali zaproszeni Goście: pan Ireneusz Raś i pan Andrzej Adamczyk – Posłowie na Sejm RP, pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pani Urszula Stochel – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, która równocześnie przekazała na rzecz szkoły sprzęt sportowy ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Z krótkim wystąpieniem prezentujący szkołę w Kocmyrzowie oraz znaczenie dla jej przyszłości nowej sali gimnastycznej wystąpił Dyrektor SP Kocmyrzów I pan Marek Bielak. Uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej dodatkowo uświetnił znakomity występ artystyczny uczniów i absolwentów szkoły w Kocmyrzowie, przygotowany przez panie: Barbarę Rybak – Waleris i Marzenę Burilga. Program ten nawiązywał w swojej treści do przesłania, które umieszczone zostało na specjalnie przygotowanej tablicy, a które brzmiało: „Tym sport dla ciała, czym wiedza dla umysłu”. Nagrodzony burzliwymi oklaskami występ dzieci i młodzieży z Kocmyrzowa zakończył się feriom barwnych „confetti” i fajerwerków. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy Goście, którzy obecni byli na uroczystości w szkole w Kocmyrzowie, mogli zwiedzić nie tylko salę gimnastyczną - najnowszy obiekt sportowy w naszej gminie, ale również nowe sale dydaktyczne, w tym w pełni wyposażaną pracownie komputerową.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »