To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
30.01.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2012 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Gminę Kraków.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »