To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.12.2011.

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2011 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2012-2022.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2012.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2012.

6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »