Zwalniam przy szkole!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2016.

Komisja Planowania i Inicjatyw Spoecznych wsplnie z Komisj Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sporu Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca organizuj dla uczniw szk podstawowych naszej gminy konkurs o tematyce bezpieczestwa drogowego pod hasem "Zwalniam przy szkole".

Szczegowe informacje znajduj si na zaczonym plakacie.

 
Konkurs ofert na badanie wad postawy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.08.2016.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA Luborzyca Nr 97, 32-010 Luborzyca na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z pn. zm.) oraz Porozumienia z dnia 22 padziernika 2015 r. zawartego z Powiatem Krakowskim sprawie wsplnej realizacji programu pn. "Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2015-2020 ogasza Konkurs ofert na wybr realizatora w 2016 r. I etapu profilaktycznego programu zdrowotnego „Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” w Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy

Czytaj cao
 
Informacja o przetargu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.08.2016.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Z 2015r., poz. 1774), informuj, i 12.08.2016., na okres 21 dni na tablicy ogosze Urzdu Gminy Kocmyrzw – Luborzyca zosta wywieszony wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowicych czci dziaki nr 203/12 w miejscowoci Gboka z przeznaczeniem na uytkowanie rolnicze.
 
Ogoszenie Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.08.2016.

Ogoszenie Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 08 sierpnia 2016r. o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca, uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z pn. zmianami).

Czytaj cao
 
Obwieszczenia Wojewody - DM
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.07.2016.

W zwizku z obchodami wiatowych Dni Modziey Krakw 2016 zamieszczamy poniej Obwieszczenie Wojewody Maopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogoszenia tekstu jednolitego Rozporzdzenia Porzdkowego Wojewody Maopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej przekraczajcej 12 ton na wyznaczonym obszarze wojewdztwa maopolskiego. PDF - 74 kB

 
Rozporzdzenie Wojewody - DM
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.07.2016.
W zwizku z obchodami wiatowych Dni Modziey Krakw 2016 zamieszczamy poniej Rozporzdzenie Porzdkowe Wojewody Maopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej przekraczajcej 12 ton na wyznaczonym obszarze wojewdztwa maopolskiego - PDF - 66 kB .
 
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 60 z 237