Wyniki Wyborw do Parlamentu Europejskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.05.2014.
Pastwowa Komisja Wyborcza opublikowaa wyniki Wyborw do Parlamentu Europejskiego. Cao opracowania dostpna jest na stronie pe2014.pkw.gov.pl/pl, ze szczegowym uwzgldnieniem obwodw gosowania z Gminy Kocmyrzw - Luborzyca: pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/120605
 
KOMUNIKAT
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
20.05.2014.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu Wyborw do Parlamentu Europejskiego tj. 25 maja 2014 r. osoby niepenosprawne bd mogy skorzysta z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochd przystosowany do potrzeb osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich bdzie dowozi osoby, ktre zgosz tak ch, dzwonic w dniu wyborw pod nr 12 387 14 10.

 

 
Komunikat Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2014.

W sprawie gosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r. (podstawa prawna - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm./)

Czytaj cao
 
Komunikat w sprawie spisw wyborcw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2014.
Urzd Gminy Kocmyrzw – Luborzyca uprzejmie informuje, e spisy wyborcw dla przeprowadzania wyborw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 roku s udostpniane do wgldu w Urzdzie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca parter pok. Nr 4 w dniach od 05 maja do 16 maja 2014 r.
Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
06.05.2014.

Zarzdzeniem Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Nr 0050.30.2014 z dnia 5.05.2014 r. zostay powoane skady Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborw posw do Parlamentu Europejskiego - PDF, 72 KB

Pierwsze posiedzenia komisji odbd si w dniu 9 maja 2014 r. /pitek/ w sali obrad Urzdu Gminy:

  • Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 - Nr 5 o godz. 13.30
  • Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 - Nr 10 o godz. 14.30
 
INFORMACJA WJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
16.04.2014.

Informacja Wjta Gminy o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych waciwych dla gosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osb niepenosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r. - PDF, 59 kB

 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 25 maja 2014 r.
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
03.03.2014.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarzdzenia wyborw posw do Parlamentu Europejskiego - tre

Wicej informacji dotyczcych wyborw znajd Pastwo na stronie internetowej Pastwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl oraz w BIP-Aktualnoci.

 
Wybory uzupeniajce do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
11.03.2013.

W niedziel 10 marca br. w Okrgu Wyborczym nr 13., obejmujcym miejscowoci Gboka i Kocmyrzw odbyy si wybory uzupenijce do Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca. O mandat Radnego ubiegao si w nich dwch kandydatw: panowie Micha Gomka i Marek Zbroja.

Po podliczeniu oddanych gosw nowym Radnym Gminy Kocmyrzw - Luborzyca wybrany zosta pan Micha Gomka, ktry uzyska poparcie 119 wyborcw. Jego kontrkandydata pana Marka Zbroj poparo natomiast 41 gosujcych. Cztery osoby odday gosy niewane.

W wyborach wzio udzia cznie 164 osoby, co stanowi 15,4 % ogu uprawnionych do gosowania.

 
SKAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W KOCMYRZOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
19.02.2013.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu 18 lutego 2013 r. Uchwa Nr 4/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy powoana zostaa Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Kocmyrzowie w skadzie:

1. Wiktor Sabatowicz

2. Grayna Kosiska

3. Anna Kaczmarczyk

4. Dorota Lipczyska

5. Karolina Kawula

Zacznik do uchway Nr 4/2013

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
19.02.2013.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 18 lutego 2013 r. o zarejestrowanych listach kandydatw na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca zarzdzonych na dzie 10 marca 2013 r. - tre.pdf

 
Komunikat Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
19.02.2013.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e spisy wyborcw dla przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Kocmyrzw- Luborzyca zarzdzonych na dzie 10 marca 2013 r. bd udostpnione do wgldu w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, parter, pok. Nr 4, w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013r.

Udostpnienie spisu nastpuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierajcy dane umoliwajce ustalenie tosamoci wyborcy w spisie.

Godziny przyj wyborcw: poniedziaek od 8.00 do 16.00, wtorek - pitek: od 7.00 do 15.00.

 
INFORMACJA URZDU GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
18.02.2013.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w pok. Nr 4 /parter/, tel. 12 387 11 77, w godzinach pracy Urzdu: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 mona:

1. Zoy wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa do gosowania do dnia 28 lutego 2013 r.

Wyborca posiadajcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci albo rwnoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak rwnie wyborca, ktry najpniej w dniu gosowania ukoczy 75 lat, moe gosowa przez penomocnika. Akt penomocnictwa sporzdza si na wniosek wyborcy. Akt penomocnictwa jest sporzdzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielajcego penomocnictwa do gosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeeli wyborca zwrci si o to we wniosku o sporzdzenie aktu penomocnictwa. wniosek.pdf

Do wniosku naley zaczy:

- pisemn zgod osoby majcej by penomocnikiem na przyjcie penomocnictwa do gosowania zgoda na przyjcie penomocnictwa.pdf

Uwaga !!! Penomocnikiem nie moe by czonek obwodowej komisji wyborczej waciwej dla obwodu gosowania osoby udzielajcej penomocnictwa jak rwnie mowie zaufania, kandydaci na radnego.

- kopi aktualnego orzeczenia waciwego organu orzekajcego o ustaleniu stopnia niepenosprawnoci /nie dotyczy wyborcw, ktrzy w dniu gosowania bd mieli ukoczone 75 lat/.

 
INFORMACJA WJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
14.02.2013.

w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

tre informacji 

 
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
31.01.2013.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy peni dyury w celu rejestracji list kandydatw na radnych w wyborach uzupeniajcych do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, II pitro, pok. 33 w dniach:

6 lutego 2013 r. w godz. 13.00-15.00

8 lutego 2013 r. w godz. 13.00-24.00

Informacj dotyczc rejestracji list kandydatw na radnych mona uzyska pod numerem: 12 387 16 10, 12 387 14 10 wew. 17.

Uwaga: Ostateczny termin rejestracji kandydatw na radnych to 8 luty 2013 r., godz. 24.00.

/-/ Marianna Kieca

Przewodniczcy Gminnej Komisji Wyborczej

w Kocmyrzowie-Luborzycy

 
Informacja o skadzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
29.01.2013.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2013 r. powoana zostaa Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy w skadzie:

1. Katarzyna Kakus

2. Marianna Kieca

3. Maria Kwatera

4. Henryk Laskosz

5. Krzysztof Machnik

6. Renata Wiss

7. Zofia Zbroja

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy znajduje si w Urzdzie Gminy, pok. 33 /II pitro/.

 
INFORMACJA WJTA GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
15.01.2013.

w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

tre informacji.pdf

 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
07.01.2013.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie sposobu przyjmowania kandydatw do Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9, powoywanych dla przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, zarzdzonych na dzie 10 marca 2013 roku.

tre informacji

 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
07.01.2013.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydatw na radnych w wyborach uzupeniajcych do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, zarzdzonych na dzie 10 marca 2013 roku.

tre informacji

 
WYBORY UZUPENIAJCE DO RADY GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
07.01.2013.

Zarzdzenie Wojewody Maopolskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zarzdzenia wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

 
Komunikat w sprawie dowozu osb niepenosprawnych do lokali wyborczych
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
04.10.2011.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu Wyborw Parlamentarnych tj. 9 padziernika 2011 r. osoby niepenosprawne bd mogy skorzysta z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochd przystosowany do potrzeb osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich bdzie dowozi osoby, ktre zgosz tak ch, dzwonic w dniu wyborw pod nr 12 387 14 10.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 100 z 135