To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Komunikat w sprawie dowozu osb niepenosprawnych do lokali wyborczych
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
07.05.2015.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu Wyborw Prezydenta RP tj. 10 maja 2015 r. osoby niepenosprawne bd mogy skorzysta z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochd przystosowany do potrzeb osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich bdzie dowozi osoby, ktre zgosz tak ch, dzwonic w dniu wyborw pod nr 12 387 14 10.

 
Wybory do Izb Rolniczych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2015.

Czytaj cao W kwietniu 2015 r. koczy si obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podja uchwa w sprawie zarzdzenia wyborw do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczajc termin wyborw na dzie 31 maja 2015 r. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej oraz informacje dotyczce wyborw znajduj si w zacznikach oraz na stronach Maopolskiej Izby Rolniczej. Okrgowa Komisja Wyborcza nr 6 w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e w dniach 11-15 maja 2015 r. w godz. 9-14 w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Luborzyca 97 w pokoju nr 15 bd wyoone do wgldu listy Czonkw Izb Rolniczych uprawnionych do gosowania w dniu 31 maja 2015 r. Termin zgaszanie kandydatw na czonkw Rad Powiatowych do Komisji Okrgowych upywa 11 maja 2015.

www.mir.krakow.pl

Gosowanie na delegatw do Rady Powiatowej Izb Rolniczych odbdzie si dnia 31.05.2015 r. (niedziela) w budynku Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca, Luborzyca 97, II pitro pok. 27 - Sala Obrad, w godz. 8:00 - 18:00.

Czytaj cao
 
Komunikat w sprawie spisw wyborcw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2015.

Urzd Gminy Kocmyrzw – Luborzyca uprzejmie informuje, e spisy wyborcw dla wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 roku s udostpniane do wgldu w Urzdzie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca parter pok. Nr 4 w dniach od 20 kwietnia do 04 maja 2015 r.

Czytaj cao
 
Apel Pastwowej Komisji Wyborczej do Wyborcw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.04.2015.

Pastwowa Komisja Wyborcza informuje, e najpniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziaek) gminy musz sporzdzi spisy wyborcw dla wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ktre bd aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.
Pomidzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. kady wyborca moe sprawdzi w urzdzie gminy, w ktrej spis wyborcw zosta sporzdzony, czy zosta w spisie uwzgldniony.

Czytaj cao
 
Informacja o skadach obwodowych komisji wyborczych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

Zarzdzeniem Nr 0050.24.2015 Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 20 kwietnia 2014 r. zostay powoane skady Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca: PDF 243 kB
Pierwsze posiedzenia komisji odbd si w dniu 24 kwietnia 2015 r. (pitek) w sali obrad Urzdu Gminy:
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 – Nr 5 o godz. 13.00
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 – Nr 10 o godz. 14.00

 
Obwieszczenie Pastwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

W zaczeniu zamieszczamy Obwieszczenie Pastwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r. - PDF, 1520 kB

 
Informacja Wjta Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.04.2015.
Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych: PDF - 65 kB
 
Gosowanie w wyborach Prezydenta RP 2015 - informacje
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
01.04.2015.

- Informacja o warunkach udziau w gosowaniu w kraju

- Informacja o warunkach udziau w gosowaniu za granic

- Informacja o uprawnieniach osb niepenosprawnych

- Informacja o gosowaniu korespondencyjnym

 
INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
02.03.2015.

Realizujc art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm./ Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e w celu bezpatnego umieszczania urzdowych obwieszcze i plakatw komitetw wyborczych wyznacza si tablice ogosze znajdujce si we wszystkich miejscowociach Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

 
WYJANIENIA DOTYCZCE UDZIAU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
25.02.2015.

Wyjanienia Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczce udziau w pracach obwodowych komisji wyborczych.

 
WYBORY PREZYDENTA RP
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
13.02.2015.

Postanowienie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarzdzeniu wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: PDF - 1024 kB.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e wszelkie informacje zwizane z wyborami Prezydenta RP znajduj si na stronie internetowej Pastwowej Komisji Wyborczej oraz w BIP - Aktualnoci.

 
INFORMACJA DLA KOMITETW WYBORCZYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
11.02.2015.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca przypomina o koniecznoci zoenia przez komitety wyborcze uczestniczce w wyborach samorzdowych zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. sprawozda finansowych w terminie 3 miesicy od dnia wyborw tj. do dnia 16 lutego 2015 r.

Obowizek dotyczy wszystkich komitetw wyborczych, bez wzgldu na to czy pozyskiway rodki finansowe, zacigay zobowizania oraz dokonyway wydatkw.

Sprawozdania naley zoy Komisarzowi Wyborczemu, Plac Na Stawach 3, 30-107 Krakw. Nie zoenie sprawozdania finansowego skutkuje odpowiedzialnoci karn okrelon w art. 509 par. 1 Kodeksu Wyborczego.

Czytaj cao
 
Wyniki Wyborw Samorzdowych 2014 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.11.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy po zebraniu i podliczeniu gosw z 15 okrgw wyborczych podaje do publicznej wiadomoci wyniki Wyborw Samorzdowych zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r.

Czytaj cao
 
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
14.11.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, e w przeddzie Wyborw Samorzdowych tj. 15 listopada 2014 r. peni dyur w godzinach 8.00-20.00.

 
Interaktywna mapa wyborw samorzdowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.11.2014.

Firma Gison przygotowaa dla nas Interaktywn Map Wyborw Samorzdowych. Uytkownicy wpisujc swj adres zameldowania mog sprawdzi, w jakim okrgu i w ktrym lokalu wyborczym bd gosowa oraz kto kandyduje w danych okrgach wyborczych.

Czytaj cao
 
KOMUNIKAT URZDU GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
10.11.2014.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu Wyborw Samorzdowych tj. 16 listopada 2014 r. osoby niepenosprawne bd mogy skorzysta z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochd przystosowany do potrzeb osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich bdzie dowozi osoby, ktre zgosz tak ch, dzwonic w dniu wyborw pod nr 12 387 14 10.

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
31.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 30 padziernika 2014 r. o skreleniu z listy kandydatw na radnych do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w okrgu wyborczym nr 1 - PDF, 29 kB

 
Komunikat Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.10.2014.

W sprawie gosowania w wyborach do organw jednostek samorzdu terytorialnego zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. (podstawa prawna - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.)
Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w pok. Nr 4 /parter/, tel. 12 387 14 10 wew. 22 lub 12 387 11 77 w godzinach pracy urzdu: pon. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 mona zoy wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa do gosowania do dnia 07 listopada 2014 r. /wyborcy niepenosprawni oraz wyborcy w wieku powyej 75 lat/

Czytaj cao
 
OBWIESZCZENIE WOJEWDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
29.10.2014.

Obwieszczenie Wojewdzkiej Komisji Wyborczej z dnia 22 padziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatw na radnych do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego w wyborach zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. Gmina Kocmyrzw-Luborzyca wchodzi w skad okrgu nr 2. - link

 
OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
29.10.2014.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 21 padziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatw na radnych do Rady Powiatu Krakowskiego w wyborach zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. Gmina Kocmyrzw-Luborzyca wchodzi w skad okrgu nr 3. - link

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 135