To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wybory Parlamentarne 2015
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.10.2015.
Zmiana skadu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Pietrzejowicach: Zarzdzenie Nr 0050.72.2015 Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 12 padziernika 2015 r.
 
Wybory Parlamentarne 2015 - Pierwsze posiedzenia komisji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2015.

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w Gminie Kocmyrzw - Luborzyca wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbd si w dniu 12 padziernika 2015 r. (poniedziaek) w sali obrad Urzdu Gminy:

  • Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 do Nr 5 o godz. 12:00
  • Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 do Nr 10 o godz. 14:00.
 
Informacja dotyczca wyborw parlamentarnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2015.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje e, wyborca, ktry zamierza zmieni miejsce pobytu przed dniem wyborw otrzymuje na wniosek zgoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zawiadczenie o prawie do gosowania w miejscu pobytu w dniu wyborw do dnia 23 padziernika 2015 roku (Zacznik Nr 1: PDF - 69 kB, DOC - 11 kB). Wniosek o wydanie zawiadczenia musi by wypeniony i podpisany przez wyborc, ktry chce otrzyma zawiadczenie. Zawiadczenie odbiera si osobicie lub przez upowanion pisemnie osob. W upowanieniu wskazuje si swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL , a take dane osoby upowanionej do odebrania zawiadczenia (Zacznik Nr 2: PDF - 56 kB, DOC - 11 kB).
Na podstawie zawiadczenia o prawie do gosowania wyborca, ktry w dniu wyborw bdzie przebywa poza miejscem swojego zamieszkania moe gosowa w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granic i na polskim statku morskim.
W przypadku utraty zawiadczenia o prawie do gosowania niezalenie od przyczyn nie bdzie moliwoci otrzymania kolejnego zawiadczenia, ani wzicia udziau w gosowaniu w obwodzie waciwym dla miejsca staego zamieszkania.

Czytaj cao
 
Zarzdzenie w sprawie powoania skadw Obwodowych Komisji Wyborczych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.10.2015.

Zarzdzeniem Nr 0050.69.2015 Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 5 padziernika 2015 r. zostay powoane skady Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w Gminie Kocmyrzw - Luborzyca wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r.

 
Informacja Wjta Gminy w sprawie wyznaczenia tablic ogosze.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.09.2015.

INFORMACJA
Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
z dnia 24 wrzenia 2015 r.

Realizujc art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2011 r Nr 21, poz. 112 ze zmianami), w zwizku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarzdzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu bezpatnego umieszczania urzdowych obwieszcze i plakatw wszystkich komitetw wyborczych dotyczcych wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r. wyznacza si tablice ogosze znajdujce si we wszystkich miejscowociach Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2015.

INFORMACJA
Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
z dnia 23 wrzenia 2015 roku

Dziaajc na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pn. zm.), w zwizku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarzdzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) podaj do wiadomoci publicznej informacj o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych waciwych dla gosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osb niepenosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 roku.

Czytaj cao
 
Wybory Parlamentarne 2015- Zgoszenie kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.09.2015.
Wzory dokumentw
 
Wybory Parlamentarne 2015- Kalendarz wyborczy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.09.2015.

Kalendarz wyborczy

 
Referendum: Zarzdzenie w sprawie powoania skadw Obwodowych Komisji ds. Referendum
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Zarzdzeniem Nr 0050.57.2015 Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 13 sierpnia 2015 r. zostay powoane skady Obwodowych Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia w Gminie Kocmyrzw - Luborzyca referendum oglnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015 roku.

Zgodnie z opini PKW podajemy skady komisji uzupenione o informacj o podmiocie uprawnionym do zgaszania kandydatw na czonkw komisji: PDF - 105 kB.

Pierwsze posiedzenia komisji odbd si w dniu 24 sierpnia 2015 r. (poniedziaek) w sali obrad Urzdu Gminy:

  • Obwodowe Komisje ds Referendum Nr 1 do Nr 5 o godz. 12.00
  • Obwodowe Komisje ds Referendum Nr 6 do Nr 10 o godz. 14.00.
 
Referendum:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Informacja dotyczca formy skadania wnioskw dotyczcych: dopisania do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania, zgoszenia zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowania przez penomocnika oraz wydania zawiadczenia o prawie do gosowania - link.

 
Referendum:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Informacja Pastwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziau w gosowaniu w obwodach gosowania utworzonych w kraju, w referendum oglnokrajowym, zarzdzonym na dzie 6 wrzenia 2015 r. - link

 
Referendum:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Informacja Pastwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepenosprawnych osb uprawnionych do udziau w referendum oglnokrajowym, zarzdzonym na dzie 6 wrzenia 2015 r. - link

 
Referendum: Gdzie zgosi ch udziau w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Gdzie zglosi ch udziau w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju

 
Referendum Oglnkokrajowe 2015  Kalendarz czynnoci
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Kalendarz wyborczy

 
Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2015.

INFORMACJA
Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
z dnia 7 lipca 2015 roku

Dziaajc na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum oglnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pn. zm. )), w zwizku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarzdzeniu oglnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852), podaj do wiadomoci publicznej informacj o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum waciwych dla gosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osb niepenosprawnych w oglnokrajowym referendum, zarzdzonym na dzie 6 wrzenia 2015 roku.

Czytaj cao
 
Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2015.

Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Realizujc art. 114 Kodeksu Wyborczego, w zwizku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum oglnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318) informuj, e w celu bezpatnego umieszczania urzdowych obwieszcze referendalnych i plakatw podmiotw uprawnionych do udziau w referendum, wyznacza si tablice ogosze znajdujce si we wszystkich miejscowociach Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
Oglnokrajowe referendum
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.06.2015.

W zaczeniu publikujemy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarzdzeniu oglnokrajowego referendum: PDF - 485 kB
Urzd Gminy Kocmyrzw - Luborzyca informuje, i wszelkie informacje zwizane z oglnokrajowym referendum znajduj si na stronie internetowej Pastwowej Komisji Wyborczej.

 
Komunikat w sprawie dowozu osb niepenosprawnych do lokali wyborczych
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
20.05.2015.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu ponownego gosowania w Wyborach Prezydenta RP tj. 24 maja 2015 r. osoby niepenosprawne bd mogy skorzysta z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochd przystosowany do potrzeb osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich bdzie dowozi osoby, ktre zgosz tak ch, dzwonic w dniu wyborw pod nr 12 387 14 10.

 
Informacja o warunkach udziau w gosowaniu w II turze wyborw Prezydenta RP
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
13.05.2015.

Informacja o warunkach gosowania w II turze wyborw Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.

 
Lista kandydatw do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Maopolskiej Izby Rolniczej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.05.2015.

Czytaj cao

Obwieszczenie

Komisja Okrgowa w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca na podstawie uchway KRIR : nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. oraz uchway Okrgowej Komisji Wyborczej nr 6 w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 11.05.2010 r. Okrgowa Komisja Wyborcza przedstawia list kandydatw do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Maopolskiej Izby Rolniczej.

Okrg Wyborczy nr 6 w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca

  1. Leszek Kaczmarczyk, lat. 52, wyksztacenie-zawodowe,zawd- rolnik zam. 32-010 Maciejowice 46
  2. Krzysztof Malik, lat 55, wyksztacenie- rednie, zawd-rolnik, mechanik, zam. 32-010 ososkowice 52
  3. Czesaw Szopa, lat 77, wyksztacenie-rednie, zawd-mechanik, rolnik, zam. 32-010 Luborzyca 128

Przewodniczcy Komisji Okrgowej
Wiesaw Wjcik

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 135