Publiczna dyskusja dotyczca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

Czytaj cao W dniu 29 maja 2018r. w siedzibie urzdu gminy odbya si publiczna dyskusja dotyczca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w zwizku z trwajcym wyoeniem do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyskusj poprowadzi Wjt Gminy - Marek Jamborski przy udziale autora projektu planu P. Ewy Goras. W dyskusji wzili udzia waciciele dziaek znajdujcych si na terenie gminy Kocmyrzw – Luborzyca oraz pozostali zainteresowani.

Czytaj cao
 
Wyoenie do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

Ogoszenie WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA z dnia 7 grudnia 2017r.
o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z pn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko, z dnia 3 padziernika 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pn. zm.) zawiadamiam o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca wraz z Prognoz oddziaywania na rodowisko.

Czytaj cao
 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.10.2017.

Wjt Gmin Kocmyrzw – Luborzyca wnioskiem z dnia 20 marca 2017r. zwrci si do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyraenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ok. 706 ha gruntw rolnych, w tym: pochodzenia mineralnego stanowicych uytki rolne klasy I-III oraz pochodzenia organicznego stanowicych uytki rolne klasy IV, pooonych w granicach 25 obrbw naszej gminy.

Czytaj cao
 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw  Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.09.2017.
W oczekiwaniu na decyzj Ministra Rolnictwa... Czyli zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca.
Wjt Gmin Kocmyrzw – Luborzyca wnioskiem z dnia 20 marca 2017r. zwrci si do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyraenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ok. 706 ha gruntw rolnych, w tym: pochodzenia mineralnego stanowicych uytki rolne klasy I-III oraz pochodzenia organicznego stanowicych uytki rolne klasy IV, pooonych w granicach 25 obrbw naszej gminy.
Czytaj cao
 
Wyoenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.07.2017.

Ogoszenie WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA z dnia 20 lipca 2017r. o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca, uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. ((Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 sierpnia 2004 r. z pn. zmianami).

Czytaj cao
 
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOECTW GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
25.05.2017.

W zwizku z prowadzonymi pracami nad zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Soectw Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w marcu br, zosta zoony przez Gmin Kocmyrzw-Luborzyca wniosek o wydanie zgody na przeznaczenie gruntw rolnych na cele nierolnicze w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca.

W odpowiedzi na w/w wniosek Minister Rolnictwa poinformowa, e ze wzgldu na du liczb rozpatrywanych w Ministerstwie spraw oraz ich zoono, wniosek rolny, zoony przez Gmin, zostanie rozpatrzony do koca sierpnia 2017 r.

O wszelkich decyzjach i rozstrzygniciach dotyczcych Planu Zagospodarowania bdziemy Pastwa informowa na bieco.

 
Przystpienie do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.04.2017.

Obwieszczenie WJTA GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA z dnia 03 kwietnia 2017 roku o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z pn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko, z dnia 3 padziernika 2008 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 z pn. zm.), zawiadamiam o podjciu przez Rad Kocmyrzw - Uchway Nr XXVII/209/201 z dnia 29 marca 2017 roku o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z pn. zm.)

Czytaj cao
 
Ogoszenie o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany Studium.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.11.2016.

Obwieszczenie WJTA GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA z dnia 27 padziernika 2016r. o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w ramach podjtych dziaa naprawczych zgodnie z Uchwa Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca Nr XVIII/129/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku

Czytaj cao
 
Obwieszczenie o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.05.2016.

Obwieszczenie WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA z dnia 11 maja 2016 r. o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca, uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z pn. zm.)

Czytaj cao
 
Ogoszenie o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.05.2016.

Ogoszenie Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 29 kwietnia 2016r. o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z pn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko, z dnia 3 padziernika 2008r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o podjciu przez Rad Kocmyrzw - Luborzyca Uchway Nr XVI/117/2016 z dnia 22 marca 2016 roku o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z pniejszymi zmianami.

Czytaj cao
 
Ogoszenie o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.03.2016.

OGOSZENIE WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA z dnia 25 stycznia 2016r. o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

Czytaj cao
 
Ogoszenie o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.01.2016.

OGOSZENIE WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA z dnia 14 stycznia 2016r. o przystpieniu do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

Czytaj cao
 
Obwieszczenie o czwartym wyoeniu projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.02.2015.

Obwieszczenie Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 9 lutego 2015r. o czwartym wyoeniu do publicznego wgldu projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o trzecim wyoeniu projektu Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.11.2014.

O B W I E S Z C Z E N I E
WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA
z dnia 15 padziernika 2014r.

o trzecim wyoeniu do publicznego wgldu projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

Czytaj cao
 
Obwieszczenie Wjta Gminy o wyoeniu do publicznego wgldu projektu studium.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.05.2014.

OBWIESZCZENIE WJTA GMINY KOCMYRZW - LUBORZYCA z dnia 14 kwietnia 2014 r. o wyoeniu do publicznego wgldu projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzw - Luborzyca Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z pn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko, z dnia 3 padziernika 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z pn. zm.) zawiadamiam o drugim wyoeniu do publicznego wgldu projektu Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzw - Luborzyca wraz ze Strategiczn prognoz oddziaywania na rodowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ do dnia 23 maja 2014 r. /pitek/ w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Maopolskie, na sali obrad (II pitro pok. 27)

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 19