Podpisanie umw na dofinansowanie wymiany kotw na paliwa stae.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2018.

Czytaj cao

Wjt Marek Jamborski podpisa kolejne 62 umowy z mieszkacami naszej gminy, na udzielnie dofinansowania do wymiany starych kotw na paliwa stae i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na czna kwot powyej 801 tys. zotych.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.3 : Poprawa efektywnoci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziaanie 4.3.1 : Gboka modernizacja energetyczna budynkw uytecznoci publicznej - ZIT.

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w trakcie oceny
Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Rozliczenie kocowe projektu pn: „Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”

Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; O priorytetowa 5. Ochrona rodowiska, Dziaanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziaanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit.
W dniu 09 lutego 2018 roku, decyzj Instytucji Zarzdzajcej RPO WM zatwierdzony zosta pozytywnie zoony po zakoczeniu realizacji zadania - wniosek o patno. Ostateczne zatwierdzenie poprawnoci realizacji projektu poprzedzone zostao kontrol „na miejscu” przeprowadzon w miesicu grudniu ubiegego roku przez pracownikw Departamentu Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego. W wyniku kontroli nie stwierdzono adnych uchybie w zakresie merytoryczno-finansowym zrealizowanego projektu.
Pozostaje nam oczekiwa na refundacj poniesionych wydatkw, ktra zgodnie z Umow o dofinansowanie projektu wynosi 50 999,99 z.

 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.01.2018.

„Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – promocja projektu

Zadanie to realizowane przez nasz gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaania 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Czytaj cao
 
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 7 - 12 z 26