Inwestycje gminne - projekt termomodernizacji budynkw edukacyjno-owiatowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Trwaj roboty termomodernizacyjne w ramach projektu realizowanego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”. Pogoda sprzyja tote prace przebiegaj zgodnie z zaoonym harmonogramem. Postp robt jest zadowalajcy. Do koca wakacji I etap realizacji projektu dotyczcy budynkw edukacyjno-owiatowych zostanie zakoczony.

Czytaj cao
 
Projekt pn.: Budowa parkingw "parkuj i jed" - wybrany do dofinansowania
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK)
wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki
do selektywnej zbirki odpadw)”

W dniu 30 maja 2018 roku do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego Departamentu Funduszy Europejskich zosta zoony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw”.

Czytaj cao
 
Inwestycje gminne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

Czytaj cao

W ramach projektu realizowanego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w lad za podpisan umow rozpoczy si roboty budowlane na budynkach Przedszkola Samorzdowego w Dojazdowie oraz Szkoy podstawowej w Maciejowicach. Wkrtce prace termomodernizacyjne prowadzone bd na obiekcie Szkoy podstawowej w Goszczy. Jest to pierwszy etap realizacji projektu dofinansowanego z funduszu unijnego.

Planowany termin zakoczenia prac I etapu - koniec sierpnia 2018 r. W roku 2019 kontynuowa bdziemy prace i ociepla kolejne trzy obiekty objte niniejszym projektem.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2018.

Projekt pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w trakcie realizacji. Instytucj Poredniczc w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska – projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czytaj cao
 
Program wymiany piecw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.05.2018.

Czytaj cao

Od 21 maja br. na terenie gminy Kocmyrzw-Luborzyca rozpoczyna bd swoj prace audytorzy oraz ankieterzy z firmy Tomasz liwiski EFEKTYWNIEJ z siedzib przy ul. Okrnej 26, 53-008 Wrocaw, wykonujc kolejn cz ocen energetycznych domw, ktre zostay zgoszone do dofinansowania na wymian pieca w ramach ZIT poddziaanie 4.4.1.

Czytaj cao
 
Podpisanie umw na dofinansowanie wymiany kotw na paliwa stae.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2018.

Czytaj cao

Wjt Marek Jamborski podpisa kolejne 62 umowy z mieszkacami naszej gminy, na udzielnie dofinansowania do wymiany starych kotw na paliwa stae i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na czna kwot powyej 801 tys. zotych.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.3 : Poprawa efektywnoci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziaanie 4.3.1 : Gboka modernizacja energetyczna budynkw uytecznoci publicznej - ZIT.

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w trakcie oceny
Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.

Rozliczenie kocowe projektu pn: „Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”

Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; O priorytetowa 5. Ochrona rodowiska, Dziaanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziaanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit.
W dniu 09 lutego 2018 roku, decyzj Instytucji Zarzdzajcej RPO WM zatwierdzony zosta pozytywnie zoony po zakoczeniu realizacji zadania - wniosek o patno. Ostateczne zatwierdzenie poprawnoci realizacji projektu poprzedzone zostao kontrol „na miejscu” przeprowadzon w miesicu grudniu ubiegego roku przez pracownikw Departamentu Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego. W wyniku kontroli nie stwierdzono adnych uchybie w zakresie merytoryczno-finansowym zrealizowanego projektu.
Pozostaje nam oczekiwa na refundacj poniesionych wydatkw, ktra zgodnie z Umow o dofinansowanie projektu wynosi 50 999,99 z.

 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.01.2018.

„Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – promocja projektu

Zadanie to realizowane przez nasz gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaania 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Czytaj cao
 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

„Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – zwikszenie zakresu o wymian dodatkowych 116 starych piecw wglowych

Zadanie to realizowane przez nasz gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaania 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

Umowa o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – podpisana.

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zostaa podpisana z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego umowa o dofinansowanie projektu w zakresie termomodernizacji budynkw uytecznoci publicznej na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
Program wymiany piecw - Konferencja w Baranwce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2017.

Czytaj cao

W czwartek 21 grudnia br. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce odbya si konferencja przygotowana w ramach dziaa promocyjnych realizowanego w naszej gminie projektu pn. „Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”.

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca .
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2017.

Czytaj cao

Gmina Kocmyrzw-Luborzyca pozyskaa rodki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; O priorytetowa 5. Ochrona rodowiska, Dziaanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziaanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT - na dofinansowanie projektu usuwania wyrobw zawierajcych azbest.

Czytaj cao
 
Budowa parkingw "parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2017.

Czytaj cao Wniosek o dofinansowanie projektu pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”

W dniu 30 padziernika 2017 roku do Departamentu Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego, poprzez system e-RPO zosta zoony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy parkingw P&R na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
Wymie piec.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.11.2017.

Czytaj cao

Mieszkacy naszej gminy, ktrzy aktualnie uytkuj stare nie ekologiczne koty opalane paliwem staym, np. wglem lub drewnem, a chcieli by je wymieni na rda ciepa wysoko sprawne i przyjazne rodowisku, wykorzystujce paliwo gazowe lub biomas, od 30 padziernika biecego roku, maj ponown okazj zoy deklaracj uczestnictwa w programie umoliwiajcym uzyskanie dotacji na nowe koty.

Czytaj cao
 
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2017.

Czytaj cao

Umowa o dofinansowanie projektu pn „Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”– podpisana.
W dniu 11 wrzenia 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zostaa podpisana z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego umowa o dofinansowanie projektu wymiany piecw w gospodarstwach indywidualnych na terenie naszej gminy.
Czytaj cao
 
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.08.2017.

Czytaj cao

Z uwagi na pogarszajc si jako powietrza na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym na terenie naszej gminy i gmin ssiadujcych koniecznym jest ograniczenie iloci zanieczyszcze oraz gazw cieplarnianych pochodzcych z indywidualnego ogrzewania domw i mieszka. Wprowadzenie instrumentw wsparcia finansowego dla mieszkacw umoliwia wymian starych, niesprawnych piecw na piece nowej generacji, ktre emituj do atmosfery znacznie mniejsze iloci zanieczyszcze. Przechodzenie na gospodark niskoemisyjn i wszelkie podejmowane dziaania w tym zakresie, przy aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza pyem zawieszonym i dwutlenkiem wgla, kilkakrotnie przekraczajcym dopuszczalne normy, jest ogromnym zadaniem i wyzwaniem dla wadz regionu Maopolski. Std te konieczno realizacji projektu zwizanego z wymian rde ogrzewania na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 26