Poziomy recyklingu osignite przez gmin Kocmyrzw-Luborzyca w 2014 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania osignite przez gmin Kocmyrzw-Luborzyca w 2014 roku:

Czytaj cao
 
Poziomy recyklingu osignite przez gmin Kocmyrzw-Luborzyca w 2013 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania osignite przez gmin Kocmyrzw-Luborzyca w 2013 roku:

Czytaj cao