Budowa budynku kultury - wietlicy wiejskiej w Dojazdowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2018.

Czytaj cao W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa budynku kultury – wietlicy Wiejskiej w Dojazdowie”.

Czytaj cao
 
Spotkanie w sprawie drg powiatowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2018.

Czytaj cao W dniu 29 marca 2018 roku odbyo si spotkanie w sprawie bezpieczestwa na drogach powiatowych oraz inwestycji w ramach Inicjatyw Samorzdowych.
W spotkaniu, uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Krakowskiego w osobach Pana Arkadiusza Wrzoszczyka – Czonka Zarzdu, Pana ukasza Wrblewskiego – P.O. Dyrektora ZDPK, Kierownikw i pracownikw Wydziaw ZDPK , Radnych Powiatowych P. Krzysztofa Malika i Wodzimierza Tochowicza, Radnej Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca-koordynatora gminnej akcji Zwalniam przy Szkole, Pani Katarzyny Koneweckiej-Hoj oraz przedstawicieli Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Wiesawa Wjcika i Janusza Guzego.

Czytaj cao
 
Dofinansowanie na budow odnawialnych rde energii - podsumowanie spotkania informacyjnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.03.2018.

Czytaj cao Informacja dla mieszkacw gminy, ktrzy zakwalifikowali si do projektu uzyskania dofinansowania na budow odnawianych rde energii:
W dniu 01-03-2018 (czwartek) w budynku Gimnazjum (sala gimnastyczna) w Wysioku Luborzyckim odbyo si spotkanie informacyjne dla mieszkacw, ktrzy w roku 2017 zostali zakwalifikowali do projektu na budow instalacji odnawialnych rde energii. Spotkanie rozpocz Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Pan Marek Jamborski, ktry przywita obecnych na mieszkacw, a nastpnie przedstawi najwaniejszych zagadnie dotyczce realizacji przedmiotowego projektu. Po zakoczeniu wystpienia Pana Wjta gos zabraa Pani Agnieszka Kozowska, ktra omwia szczegowo stopie zaawansowania projektu oraz przedstawia kolejne etapy programu.

Czytaj cao
 
Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.02.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.

Czytaj cao
 
Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca o zamiarze udostpnienia kanau technologicznego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.01.2018.

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 2222 z pn. zm.) informuj, i w trakcie przygotowania jest nastpujce zadanie projektowe: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Gboka-Karniw nr K600341”

Czytaj cao
 
Nowy sprzt ratowniczy dla naszych straakw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.01.2018.

Czytaj cao

W pitek 29 grudnia 2017 r. w remizie OSP uczyce odbyo si uroczyste przekazanie nowego sprztu ratowniczego dla jednostek OSP naszej gminy. Sprzt ten czyli 11 zestaww ratownictwa medycznego R-1 wraz z desk ortopedyczn oraz szynami Kramera przekazany zosta kadej jednostce OSP dziaajcej w naszej gminie.

Czytaj cao
 
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
Nie masz uprawnie, aby zobaczy t cz witryny.
Musisz si zalogowa.
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 30 z 197