Projekt pn "Budowa parkingw "parkuj i jed" ...w trakcie realizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Czytaj cao
 
Wniosek pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych" wybrany do dofinansowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Wniosek pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw)” wybrany do dofinansowania

Informujemy, i Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw” zoony przez Gmin Kocmyrzw-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020, poddziaanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT., Uchwa Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego zosta wybrany do dofinansowania. Szacowana warto zadania 1 240 666,82 z., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 z.

 
Urzdzenie terenu wok stawu w miejscowoci Gboka pod funkcj rekreacyjn
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

„Urzdzenie terenu wok stawu zlokalizowanego na dziace nr 203/10 w miejscowoci Gboka pod funkcj rekreacyjn”

Obecnie jestemy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyonienie Wykonawcy dla zadania polegajcego na zagospodarowaniu terenu wok stawu w miejsciowoci Gboka pod funkcj rekreacyjn. Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziaania 19.2 „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno”. W maju b.r. zostaa podpisana umowa z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na dziace nr 203/10, na ktrej zagospodarowanie terenu pod funkcj rekreacyjn wprowadzi element centro twrczy wsi Gboka i pozwoli wykorzysta walory obszaru.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw edukacyjno-owiatowych dobiega koca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.08.2018.

Roboty termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” - dobiegaj koca.

Czytaj cao
 
Budowa chodnika w Dojazdowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.07.2018.

W czwartek 26 lipca br. zostaa podpisana przez Wjta Gminy pana Marka Jamborskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy pani Kornelii akomy umowa z Firm Inynieryjn „System Bud” Grzegorz Nowak Ostrw 100, 32-112 Klimontw dotyczca realizacji, przez ww. firm, zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej 2165 K polegajca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej \w istniejcym pasie drogowym w miejscowoci Dojazdw” pod nr ZP.271.11.2018."
Termin realizacji zadania: koniec padziernika 2018 r.

 
Modernizacja drogi gminnej Gboka - Karniw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.07.2018.

Rozpoczto roboty drogowe na drodze gminnej K 600341 Gboka - Karniw. Zakres robt obejmuje: wykonanie poszerze jezdni do 5 m, odcinkowe oczyszczenie roww i przepustw, wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej i utwardzenie poboczy na odcinku 1 400 mb. Wykonawc robt jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski . Warto zadania wynosi 290400 z.

 
Podpisana umowa o dofinansowaniu Projektu pn. "Budowa parkingw Parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.07.2018.

W poniedziaek 16 lipca br. zostaa podpisana przez Wjta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa parkingw "parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Spotkanie Wjtw i Burmistrzw 41 gmin maopolskich w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.07.2018.

Czytaj cao We wtorek 10 lipca br., w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce, odbyo si spotkanie Wjtw i Burmistrzw 41 gmin maopolskich zaangaowanych w realizacj wsplnego projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych rde energii dla Gmin Wojewdztwa Maopolskiego”, ktrego liderem jest gmina Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
Budowa cieki rowerowej EuroVelo 11
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.06.2018.

Czytaj cao W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie odbyo si spotkanie z udziaem Czonka Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego pana Leszka Zegzdy, Radnego Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego pana Wojciecha Skuchy oraz dyrektor Zarzdu Drg Wojewdzkich w Krakowie pani Marty Maj, w sprawie budowy cieki rowerowej EuroVelo 11 biegncej od Wzgrz Krzesawickich do granicy wojewdztwa witokrzyskiego przez gminy: Kocmyrzw – Luborzyca, Koniusza oraz Proszowice.

Czytaj cao
 
Przyznanie dofinansowania na Odnawialne rda Energii (OZE)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.

Informujemy, i „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych rde Energii dla Gmin Wojewdztwa Maopolskiego”, zgodnie z Zacznikiem Nr 1 do Uchway Nr 1088/18 Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., znalaz si na pierwszym miejscu na licie projektw wybranych do dofinansowania w ramach dziaania 4.1. Zwikszenie wykorzystania odnawialnych rde energii, poddziaanie 4.1.1. Rozwj infrastruktury produkcji energii ze rde odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020. cznie do dofinansowania w ramach w/w poddziaania wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jestemy dumni, e udao nam si uzyska dotacj. Projekt, ktrego liderem jest Gmina Kocmyrzw-Luborzyca, realizowany jest w partnerstwie z 41 gminami. Cakowita warto Projektu to 68 991 097,56 z., kwota dofinansowania 36 156 392,49 z.

 
Spotkanie w Zarzdzie Drg Powiatu Krakowskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.
Czytaj cao 21.06.2018 odbyo si spotkanie Wjta i Zastpcy z Zarzdem Drg Powiatu Krakowskiego na czele z P.O. Dyrektora ukaszem Wrblewskim.
Czytaj cao
 
Budowa P&R
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.

We czwartek 21.06.2018 r. nastpio przekazanie terenu pod budow parkingw typu P&R w przy dworcach kolejowych w Baranwce i uczycach. Niebawem rozpoczn si prace, co moe czasowo utrudni korzystanie z postoju przy dworcach.

 
Chodnik w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.

Czytaj cao Zakoczya si budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowoci Baranwka.

Czytaj cao
 
Konkurs "MAOPOLSKIE REMIZY 2018" - przyznanie dotacji.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Uchwa Nr 614/18 Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego (ZWM) z dnia 12.04.2018 r. ustalona zostaa lista rankingowa gmin rekomendowanych przez ZWM do udzielenia dotacji na realizacj wnioskowanych zada w ramach Konkursu „Maopolskie Remizy 2018”. Jestemy w gronie wskazanych gmin.

Czytaj cao
 
Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.

Czytaj cao
 
Ogrodzenie budynku komunalnego w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Czytaj cao Koo budynku wielofunkcyjnego w miejscowoci Baranwka zostao wykonane ogrodzenie od strony wyjcia ewakuacyjnego z siatki stalowej wraz z dwoma furtkami celem zabezpieczenia obiektu. Koszt zadania 4 996,26 z brutto.

Czytaj cao
 
Budowa szkoy w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2018.

Czytaj cao Duymi krokami zbliamy si do zakoczenia zadania: „Dokoczenie budowy szkoy podstawowej w Karniowie”. Trwaj prace wykoczeniowe wewntrz budynku polegajc na ostatnich poprawkach malarskich, drobnych pracach monterskich. Teren wokoo budynku szkoy jest ju porzdkowany i docelowo zagospodarowany. Rozpoczy si przygotowania do technicznego odbioru budynku majce na celu uzyskanie pozwolenia na jego uytkowanie. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i zgodnie z nim zostanie zakoczone.

Czytaj cao
 
Boisko w Wilkowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

Czytaj cao W miejscowoci Wilkw zostao wykonane ogrodzenie boiska sportowego od strony strumyka wraz z furtkami wejciowymi na obiekt. Koszt inwestycji 19 999,00z brutto.

Prace zostay wykonane w maju br.

 

 

 

 

Czytaj cao
 
Wniosek o wsparcie finansowe na zagospodarowania terenu wok stawu w miejsciowoci Gboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

„URZDZENIE TERENU WOKӣ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIACE NR 203/10 W MIEJSCOWOCI GBOKA POD FUNKCJ REKREACYJN”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno”. Nasza Gmina realizowa bdzie zadanie z pomoc funduszu Unii Europejskiej.

Czytaj cao
 
Budowa owietlenia ulicznego w Gminie Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.05.2018.

Czytaj cao Rozbudowa owietlenia ulicznego ze stacji transformatorowej nr 2532 w miejscowoci Wysioek Luborzycki przy drodze powiatowej. Na tym odcinku drogi zamontowano 5 opraw owietleniowych wraz z przewodem izolowanym o cznej dugoci 200mb. Cakowity koszt inwestycji 14 502,00z brutto.

Czytaj cao
 
Rozmowy o inwestycjach dotyczcych chodnikw i drg powiatowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.05.2018.

Czytaj cao 18 kwietnia br. odbyo si spotkanie robocze dotyczce realizacji zaplanowanych na rok 2018 inwestycji drogowych,w ramach Inicjatyw Samorzdowych, na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
Rozbudowa owietlenia ulicznego na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.04.2018.

Czytaj cao Na terenie gminy w 8 soectwach zainstalowano 19 kompletw autonomicznych lamp solarnych LED, ktre s przeznaczone do owietlenia drg i przystankw MPK.

Czytaj cao
 
Budowa drogi w uczycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.04.2018.

W dniu 10.04.2018r. Gmina Kocmyrzw - Luborzyca zoya wniosek do Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Krakowie o przyznanie dotacji celowej, w ramach Rzdowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnoci Rejonw poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacj deszczow i przekadkami kolidujcego uzbrojenia w miejscowoci uczyce na dziakach nr 111/2,111/61, 111/76, 111/77, 111/75, 111/79, 111/66, 111/63, 126, 127, 129, 130, 111/72, 111/69”.

Wysoko wnioskowanego dofinansowania: do 80% kosztw kwalifikowanych wydatkowanych w roku biecym.

 
Przebudowa drogi w Goszycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.04.2018.

Czytaj cao Na terenie gminy rozpoczto przebudow zaplanowanych 15 odcinkw drg gminnych w miejscowociach: Goszcza, Wysioek Luborzycki, Pietrzejowice, Zastw, Prusy, Sulechw, Rawaowice, Krzystoforzyce, uczyce, Sadowie, Goszyce. Wykonawc robt w Goszycach, uczycach i Sadowiu jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski, w pozostaych miejscowociach przebudowy drg zostan wykonane przez Miejskie Przedsibiorstwo Robt Inynieryjnych Sp.z o.o.

Termin realizacji zadania do 20 czerwca 2018r., cakowita warto robt 913 420 z.

Czytaj cao
 
Budowa budynku kultury - wietlicy wiejskiej w Dojazdowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2018.

Czytaj cao W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa budynku kultury – wietlicy Wiejskiej w Dojazdowie”.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 197