To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 23.04.2012 r
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.05.2012.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.04.2012 r. została wydana decyzja znak: RGG.6220.1.2011 w sprawie budowy warsztatu samochodowego diagnostyczno mechanicznego na działce nr 300/6 w Luborzycy.

PDF - 1931 KB

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego diagnostyczno mechanicznego na działce nr 300/6 w Luborzycy.

PDF - 376 KB

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 22.01.2010 r
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.01.2010.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na budynek klubu sportowo-rekreacyjnego z częścią gastronomiczną, instalacjami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i odwodnieniem liniowym w miejscowości Sulechó, na działkach nr 309/6 i 309/9.

PDF - 1150 KB

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na budynek klubu sportowo-rekreacyjnego z częścią gastronomiczną, instalacjami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i odwodnieniem liniowym w miejscowości Sulechó, na działkach nr 309/6 i 309/9.

PDF - 1243 KB

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 11.12.2009 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.12.2009.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2009 r. została wydana decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 442, 441/11, 441/12, 441/16,441/19, 441/49 zlokalizowanych w miejscowości Zastów.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją przedmiotowej sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym z Starostą Krakowskim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie.

Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 442, 441/11, 441/12, 441/16, 441/16, 441/19, 441/49 zlokalizowanych w miejscowości Zastów.

PDF - 1498 KB

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 442, 441/11, 441/12, 441/16, 441/16, 441/19, 441/49 zlokalizowanych w miejscowości Zastów.

PDF - 1082 KB

Uzupełnienie wniosku przedłożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 442, 441/11, 441/12, 441/16, 441/16, 441/19, 441/49 zlokalizowanych w miejscowości Zastów.

PDF - 1272 KB

 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 07.08.2009 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2009.
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsiębiorstwa polegającego na budowie stacji obsługi środków transportu na działce nr 300/6 w Luborzycy

PDF - 5372 KB

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi środków transportu na działce nr 300/6 w Luborzycy

PDF - 787 KB

 
Obwieszczenie z dnia 12.06.2009 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.06.2009.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi środków transportu na działce nr 300/6 w Luborzycy

PDF - 285 KB

 
Zawiadomienie z dnia 30.03.2009 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2009.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji obsługi środków transportu na działce nr 300/6 w Luborzycy.

PDF - 294 KB

 
Zawiadomienie z dnia 16.03.2009 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.03.2009.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z terenu Zakładu Poligrafii w Łuczycach dn. nr 581/3 do Potoku Baranówka.

PDF - 281 KB

 
Decyzja z dnia 16.01.2008 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.01.2008.
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sali gimnastycznej na działce nr 335 w Wysiołku Luborzyckim”.

PDF - 66 KB

 
Decyzja z dnia 28.12.2007 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.12.2007.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków -Proszowice – Ostrów, „Zadanie 1 Kraków – Kocmyrzów”.

PDF - 168 KB

 
Decyzja z dnia 30.11.2007 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.11.2007.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków dla zakładu POLINDUS ex Monts deJoux Polska Sp. z o.o. działka nr 51/3.

PDF - 120 KB

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 36