To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


"Jaseka" w ososkowicach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
18.12.2009.

Czytaj caoDnia 17 grudnia br. w Szkole Podstawowej w ososkowicach odbyo si tradycyjne ju w naszej Gminie spotkanie opatkowe dyrektorw szk i placwek owiatowych dziaajcych na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.

Czytaj cao
 
Straackie podsumowanie 2009 roku
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
18.12.2009.

Czytaj caoW budynku remizy OSP uczyce odbyo si w rod 16 grudnia br. posiedzenie Zarzdu Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.W trakcie spotkania, ktremu przewodniczy Prezes Zarzdu pan Marek Jamborski, Zarzd dokona podsumowania dziaalnoci jednostek OSP naszej Gminy w mijajcym roku, a take nakreli plany dziaalnoci Ochotniczych Stray w nadchodzcym 2010 roku.

Czytaj cao
 
Opatek u Emerytw
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
18.12.2009.

W zgodzie z dugoletni tradycj Zarzd Koa nr 4 Zwizku Emerytw i Rencistw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca przygotowa dla swoich czonkw uroczyste "Spotkanie Wigilijne", ktre odbyo si w budynku wielofunkcyjnym w Baranwce, we czwartek 10 grudnia br.

Czytaj cao
 
91 - rocznica Odzyskania Niepodlegoci
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.11.2009.

Czytaj caoW rod 11 listopada obchodzilimy uroczycie 91 ju rocznic odzyskania przez Polsk Niepodlegoci.Obchody tego wyjtkowego dla kadego Polaka wita rozpoczy si w naszej Gminie od uroczystej, koncelebrowanej Mszy witej w intencji Ojczyzny odprawionej w kociele parafialnym w Luborzycy.

Czytaj cao
 
Spotkanie z Marszakiem
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
10.11.2009.

Dnia 9 listopada br. w Urzdzie naszej Gminy odbyo si spotkanie pana Marka Jamborskiego - Wjta Gminy z Wicemarszakiem Wojewdztwa Maopolskiego panem Wojciechem Kozakiem. Tematyka rozmw dotyczya moliwoci wykorzystania przez samorzdy rodkw pomocowych Unii Europejskiej dostpnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Podczas spotkania pan Marszaek z duym uznaniem wyraa si o dziaaniach podejmowanych i realizowanych w tym zakresie przez Gmin Kocmyrzw - Luborzyca. Jako przykad tego typu dziaa pan Marszaek wymieni realizacj zadania dotyczcego zagospodarowania terenu wok budynku wielofunkcyjnego w Baranwce, ktr odwiedzi podczas pobytu w naszej Gminie.

Wszystkich zainteresowanych pragniemy w tym miejscu poinformowa, e reporta telewizyjny z przebiegu tej wizyty mona bdzie obejrze w TVP Info w pitek 13 listopada o godz. 18.00 a take w niedziel 15 listopada o godz.8.45 i poniedziaek 16 listopada o godz. 17.00.


 
Uroczystoci w Goszczy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
10.11.2009.

W niedziel 8 listopada br. w Goszczy odbya si uroczysto powicenia szeciu krzyy (3 katolickie i 3 prawosawne) w miejscu symbolicznych mogi - 1131 onierzy armii astriacko - wgierskiej i rosyjskiej polegych w listopadzie 1914 roku podczas tzw. I bitwy o Krakw. Powicenia krzyy dokonali wsplnie duchowni kociow katolickiego i prawosawnego w obecnoci przedstawicieli konsulatu Wgier oraz zaproszonych goci z Czech i Austrii. W Goszczy obecni byli rwnie przedstawiciele Nadlenictwa Miechw. Nasz Gmin reprezentowa Zastpca Wjta pan Wiesaw Wjcik oraz radny pan Stanisaw Jungiewicz. Obecni byli take straacy z miejscowej jednostki OSP, ktrym towarzyszya straacka orkiestra dta "TON" z Goszczy, a take poczet sztandarowy SP w Goszczy. Po zakoczeniu ceremonii powiecenia, w asycie wystrzaw artyleryjskich z dzia FsAR 2, na mogiach onierzy zoone zostay wiece i wizanki kwiatw. Inicjatorem i gwnym organizatorem uroczystoci w Goszczy byo Stowarzyszenie "Tradycyjny Oddzia C i K Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 Barona Edwarda von Beshi Twierdza Krakw" dziaajce w Krakowie.

Zdjcia: Robert Adamski

 
Podzikowanie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.11.2009.

Wszystkim Mieszkacom Naszej Gminy, ktrzy zechcieli odda swj gos na moj kandydatur w tegorocznym Plebiscycie na Najlepszego Wjta Maopolski, pragn zoy serdeczne podzikowania i wyrazy wdzicznoci.

                                                                                                         Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

                                                                                                                       Marek Jamborski

 

 
Wrd Najlepszych Wjtw Maopolski po raz smy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.11.2009.

W niedziel 8 listopada br. w podtarnowskich Wierzchosawicach odby si jubileuszowy, dziesity ju fina Plebiscytu im. Wincentego Witosa o tytu Najlepszego Wjta Maopolski. Organizatorami konkursu s "Polska - Gazeta Krakowska" oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Maopolski. Do tegorocznego konkursu czytelnicy "Gazety Krakowskiej" zgosili kandydatury 64 wjtw z terenu caego naszego wojewdztwa, na ktrych oddano blisko 66 tysicy gosw. W wyniku tego gosowania spord grona nominowanych kandydatw wybranych zostao dziesiciu wjtw, ktrzy zdaniem czytelnikw "Gazety Krakowskiej" swoj dziaalnoci zasuyli na jake zaszczytny tytu Najlepszego Wjta Maopolski. Wrd laureatw, ktrzy otrzymali tytu Najlepszego Wjta Maopolski ju po raz smy znalaz si Wjt naszej Gminy pan mgr in. Marek Jamborski, ktremu w tym miejscu skadamy serdeczne gratulacje. Honorowe dyplomy oraz symboliczne "Witosowe Kapelusze" zwycizcom tegorocznego Plebiscytu wrczyli Wicepremier Rzdu RP pan Waldemar Pawlak, Przewodniczcy Stowarzyszenia Gmin i Powiatw Maopolski pan Kazimierz Barczyk oraz Redaktor Naczelny "Polska - Gazeta Krakowska" pan Tomasz Lachowicz. Ponadto specjalne listy gratulacyjne w imieniu Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego wrczy tegorocznym laureatom Plebiscytu na Najlepszego Wjta Maopolski pan Wojciech Kozak - Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego.

 
Wystawa fotografii w Baranwce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.10.2009.

Czytaj cao W pitek 23 padziernika br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Baranwce odbya si wystawa fotografii autorstwa lokalnych artystw - fotografw. Swoje prace prezentowali: Magorzata Michalik, Anna Nadolska, Anna Witek, Agata Nadolska - udzik, Grzegorz Burzyski, Tomasz Tuszcz, Bogdan Gowack, Dominik Michalik oraz artysta fotograf Pawe Jakubczyk. Imprezie towarzyszy pokaz wizau i stylizacji. Organizatorem wernisau byo Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy. Wystawa zakoczya cykl imprez w ramach "Jesiennego Kulturo`brania na Baranwce".

Czytaj cao
 
Medalowi reprezentanci judo
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
29.10.2009.

Czytaj caoW sobotnie popoudnie 24 padziernika br. w sali judo Towarzystwa Sportowego "Wisa" w Krakowie zgromadzio si 102 uczestnikw III Grand Prix o Puchar Biaej Gwiazdy w Judo Dzieci. W zawodach w kategorii wiekowej 11 i 12 - latkw w Sekcji Judo Kocmyrzw - Luborzyca wystartowao 2 zawodnikw: Katarzyna Dudkiewicz i Mateusz Korcala . Ich udzia w zawodach by bardzo udany. Katarzyna w wadze do 55 kg nie daa szans swoim przeciwnikom i zaja I miejsce. Startujcy w wadze do 62 kg Mateusz zaj miejsce 3.

Czytaj cao
 
Sukcesy naszych Judokw
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
20.10.2009.

Czytaj cao17 padziernika 2009 roku w piknej sali judo Uczniowskiego Klubu Sportowego JUDO w Wolbromiu odby si II Turniej Rankingowy Modziczek i Modzików w judo czyli roczników 1995 - 1996. Startujcy z naszej gminy zawodnicy sekcji judo dziaajcej przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy ,cho w skromnym trzyosobowym skadzie odnotowali dobry start w zawodach i z umiechem wracali do domu. Kamila Dudkiewicz w kategorii wagowej +70 kg zaja I miejsce , Katarzyna Dudkiewicz w kat. wagowej 52 kg zaja miejsce II a Damian Bakalarz w kat. +81 zaj równie II miejsce.

Czytaj cao
 
"Dzie Seniora" w Baranwce
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.10.2009.
Czytaj caoW rod 14 padziernika br. w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce, Zarzd Koa nr. 4 Zwizku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zorganizowa tradycyjne ju spotkanie czonków swojego Zwizku z okazji "Dnia Seniora". Obok licznej grupy emerytów i rencistów, mieszkaców naszej Gminy wzili w nim take udzia zaproszeni na to spotkanie gocie. 
Czytaj cao
 
Spotkanie z Dyrektorami Szk
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
13.10.2009.
Dnia 12 padziernika w sali obrad Urzdu Gminy odbyo si spotkanie Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pana Marka Jamborskiego z dyrektorami placówek owiatowych dziaajcych na terenie naszej Gminy. W spotkaniu tym uczestniczyli take Wizytator Kuratorium Owiaty pan Marcin Janeczek oraz pani Elbieta Dudowicz - Kierownik Gminnego Zespou Owiaty. Spotkanie rozpoczo si od uroczystego wrczenia przez pana Wójta aktów mianowania na stopie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom pracujacym w szkoach naszej Gminy. Stopie nauczyciela mianowanego uzyskay panie Monika Skorupa (SP Pietrzejowice) oraz pani Jolanta Basista (Gimnazjum w Luborzycy), natomiast nauczycielami dyplomowanymi zostali ksidz Tomasz Rajda (Gimnazjum w Luborzycy), pani Dorota Rodak (SP   Maciejowice), pani Jadwiga Mucha (SP uczyce) oraz pan Daniel Bednarz (SP uczyce). Nastpnie pan Wójt Marek Jamborski przekaza za porednictwem obecnych na spotkaniu dyrektorów yczenia wszelkiej pomylnoci dla nauczycieli pracujcych w naszej Gminie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas dyskusji, która miaa miejsce w dalszej, roboczej czci spotkania omówiono sprawy zwizane z biec dziaalnoci placówek owiatowych naszej Gminy. Pan Wójt przedstawi min. szczegóow informacj o najwaniejszych pracach inwestycyjnych i remontowo - budowlanych, prowadzonych w ostatnim okresie w szkoach naszej Gminy, takich jak termomodernizacja budynków szkolnych w Pietrzejowicach i uczycach czy te prace remontowo - adaptacyjne w Dojazdowie i Karniowie.  
 
Otwarcie nowej linii MPK do Krzysztoforzyc
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
13.10.2009.
W sobot 10 padziernika br. uruchomiona zostaa nowa linia aglomeracyjna MPK oznaczona numerem 242, która poaczy nasz Gmin z Krakowem. Autobusy tej linii kursowa bd na trasie Kraków - Nowa Huta (Kombinat) - Krzysztoforzyce. Na tej nowej trasie komunikacyjnej autobusy bd w granicach miasta Krakowa zatrzymywa si na przystankach linii autobusowej nr. 117, a nastpnie na trzech nowych przystankach, które zlokalizowane zostay w miejscowosci Krzysztoforzyce. Symbolicznego przeciecia wstgi przed wyjazdem pierwszego autobusu z ptli w Krzysztoforzycach dokonali wspólnie pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, pan Antoni Trela - sotys Krzysztoforzyc i radny naszej Gminy, pan Wadysaw Ziciak - radny Gminy, pan Henryk Kamski - Zastpca Dyrektora d/s Transportu Zarzdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz pan Janusz Guzy - inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzdu Gminy. W uroczystoci otwarcia nowej linii aglomeracyjnej 242 obok zaproszonych goci uczestniczyli take czonkowie Rady Soeckiej Krzysztoforzyc oraz mieszkacy tej miejscowoci. Otwarcie nowej linii autobusowej do Krzysztoforzyc to zwieczenie dugich stara mieszkaców tej miejscowoci i wadz samorzdowych naszej Gminy, a jej uruchomienie to kolejny krok na drodze do uzyskania przez wszystkich mieszkaców naszej Gminy atwiejszej, szybszej i wygodniejszej moliwoci dojazdu do Krakowa.   
 
Spotkanie z Dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.10.2009.

W pitek (9 padziernika) w Urzdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyo si spotkanie Dyrektora Maopolskiego Oddziau ARiMR w Krakowie pana Wodzimierza Okrajka z czonkami Komisji Rolnictwa,Handlu i Usug Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W spotkaniu uczestniczy take Zastpca Wójta Gminy pan Wiesaw Wójcik. Dyrektor W.Okrajek przedstawi obecnym na spotkaniu informacj o dziaaniach podejmowanych przez ARiMR a wynikajcych z wprowadzania w ycie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadanie te to min.:modernizacja gospodarstw wiejskich, tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw, rónicowanie dochodów po przez podejmowanie dziaa o kierunku nierolniczym). Nastpnie w toku dyskusji omówiono problemy dotyczce kwestii dopat bezporednich oraz tzw. Zasad Wzajemnej Zgodnoci czyli spraw zwizanych z identyfikacj i rejestracj zwierzt w poczeniu z zagadnieniami dotyczcymi ochrony rodowiska.

 

 
Festyn Integracyjny w Luborzycy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
14.09.2009.

Czytaj cao W niedziel 13 wrzenia br. obok budynku Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy odby si FESTYN INTEGRACYJNY, ktrego organizatorem bya "Sie Luborzyca" czyli Zwizek Organizacji Pozarzdowych dziaajcych na terenie naszej Gminy. Przypomnijmy w tym miejscu, i "Sie Luborzyca" tworz Stowarzyszenia Rodzin Kolpinga z Prus i Luborzycy, Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa, Stowarzyszenie "Szansa" dziaajce przy luborzyckim Gimnazjum oraz Stowarzyszenie Szk im. Jana Pawa II, ktre w naszej Gminie reprezentuje Szkoa Podstawowa z uczyc. Ponadto z "Sieci Luborzyca" blisko wsppracuje parafia w Wicawicach.

Czytaj cao
 
IV Powiatowe Zawody Sportowo - Poarnicze Druyn Modzieowych OSP
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
31.08.2009.
Czytaj caoW sobot 29 sierpnia br. w Werowie (gm. Somniki), zorganizowane zostay po raz czwarty Powiatowe Zawody Sportowo - Poarnicze Druyn Modzieowych OSP Powiatu Krakowskiego. W zawodach uczestniczyo 17 druyn chopców oraz 9 druyn dziewczt z poszczególnych gmin Powiatu Krakowskiego. Nasz Gmin reprezentoway: MDP dziewczt  OSP Goszcza oraz MDP chopców OSP Goszyce, która zwyciya w tegorocznych Zawodach Sportowo - Poarniczych MDP OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Czytaj cao
 
Doynki Powiatowe w Skale
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
26.08.2009.
Czytaj caoW niedziel 23 sierpnia br. ju po raz jedenasty odbyy si Doynki Powiatu Krakowskiego. Nasz Gmin reprezentowao w Skale Koo Gospody Wiejskich z Dojazdowa. Koo z Dojazdowa przygotowao na tegoroczne Doynki Powiatowe nie tylko tradycyjny wieniec doynkowy ale i wspaniae stoisko na którym znalazy si najpikniejsze pody rolne naszej Gminy.
Czytaj cao
 
Doynki Gminne w Czulicach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
24.08.2009.

Czytaj caoW niedziel 23 sierpnia br. w Czulicach odbyy si "Doynki Gminne" Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tradycyjne wito wszystkich rolników i mieszkaców wsi. Gospodarzami tegorocznych Doynek byli pastwo Lucyna i Marek Jamborscy a Starostami pani Dorota Adamczyk z Baranówki i pan Szczepan Bielecki z Wysioka Luborzyckiego. Uroczystoci doynkowe rozpocza koncelebrowana Msza wita w kociele parafialnym w Czulicach.

Czytaj cao
 
Koncert zespou STOP REST
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
22.08.2009.

 

W dniu 22 sierpnia b.r. na Doynkach Gminno-Parafialnych w Wicawicach

zaprezentowa si zespó muzyczny STOP REST dziaajcy przy Centrum Kultury i Promocji

w Kocmyrzowie – Luborzycy.Czytaj cao

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 140 z 146