To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


LGD - Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.12.2016.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie”

W zwizku ze zbliajcym si kolejnym naborem wnioskw w ramach poddziaania „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” (m.in. na dziaanie Rozwijanie dziaalnoci gospodarczej) objtego PROW 2014-2020 poniej przedstawiamy Pastwu oglne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj cao
 
Ogoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.12.2016.

Konsultacje projektu „Programu wsppracy Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Czytaj cao
 
Nabr na stanowisko: Inspektor ds. technicznych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.12.2016.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca ogasza nabr na wolne stanowisko urzdnicze w Zakadzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Czytaj cao
 
Nabr na stanowisko: Inspektor ds. ksigowoci
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.12.2016.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca ogasza nabr na wolne stanowisko urzdnicze w Zakadzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. Ksigowoci

Czytaj cao
 
Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzeda nieruchomoci
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzeda nieruchomoci zabudowanej w miejscowoci Baranwka, gm. Kocmyrzw-Luborzyca

Na podstawie §12 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrw, Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e w dniu 22 listopada 2016r., o godz. 9.00 w sali nr 27 Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odby si pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoci oznaczonej jako dziaka nr 373/4 o pow. 1,3623 ha w miejscowoci Baranwka.

Czytaj cao
 
Informacja o wynikach naboru na wolne urzdnicze stanowisko pracy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Informacja o wynikach naboru na wolne urzdnicze stanowisko pracy Inspektor w referacie rolnictwa i gospodarki gruntami

URZD GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA LUBORZYCA 97, 32-010 KOCMYRZW Informuj, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaa wybrana Pani Katarzyna ojek - Czado zamieszkaa w Baranwce.

Czytaj cao
 
Nabr na stanowisko: Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2016.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca ogasza nabr na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Czytaj cao
 
Przekazanie nieruchomoci na rzecz Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.10.2016.

Czytaj cao W dniu 10 padziernika 2016 roku w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca nastpio oficjalne wrczenie Decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka dotyczcej przekazania dwch dziaek : dziaka nr 7/14 o pow. 0,4153 ha i dziaka nr 638/3 o pow. 0.6982 ha w miejscowoci Kocmyrzw. czna warto rynkowa prawa uytkowania wieczystego przekazywanych dziaek wynosi 860.139,00 z brutto. Po zastosowaniu bonifikaty Gmina nabywa w/w nieruchomoci za kwot 123.000,00 z brutto.

Czytaj cao
 
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowoci Gboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2016.

Nr dziaki

powierzchnia

Pooenie, opis

Cena wywoawcza

Termin przetargu

Ilo osb dopuszczonych do przeatrgu

Wyoniony dzierawca, wylicytowana cena

203/12/A

0.87 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R II

1.000,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. godz. 8.00

1

Pan Marek Bartosz,
1.010,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/B

0.93 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R II

1.000,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. godz. 8.30

1

Pan Witold Saka,
1.050,00 z rocznie za 1 hekatr gruntu

203/12/C

0.80 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R III a

800,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. Godz. 9.00

1

Pani Renata Adamska,
810,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/D

0.45 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R III a

800,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. Godz. 9.30

1

Pani Katarzyna Cerek,
810,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/E

0.80 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R II

1.000,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. godz. 10.00

2

Pan Witold Saka,
1.010,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/F

0.48 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R III a

800,00 z
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. Godz. 10.30

1

Pani Magorzata Wawro,
810,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/G

0.60 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R III a

800,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. Godz. 11.00

2

Pan Witold Saka,
820,00 z za 1 hektar gruntu

203/7

0.35 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R II

1.000,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. godz. 11.30

2

Pan Witold Saka,
1.010,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/I

0.90 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R II

1.000,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. godz. 12.00

1

Pan Marek Bartosz,
1.010,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

203/12/J

 

203/8

0.48 ha
0,24 ha
Suma:
0.72 ha

Gboka,
klasa bonitacyjna R II

1.000,00 z rocznie
za 1 hektar gruntu

6-10-2016r. godz. 12.30

1

Pani Renata Adamska,
1.010,00 z rocznie za 1 hektar gruntu

 

Czytaj cao
 
Przetarg na dzieraw nieruchomoci w miejscowoci Gboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2016.

WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza PIERWSZE USTNE PRZETARGI na dzieraw nieruchomoci rolnych stanowicych cz dziaki nr 203/12, cz dziaki nr 203/8 oraz dziak nr 203/7 pooone w miejscowoci Gboka objte KW nr KR1P/00330811/5 na okres 5 lat, poczwszy od dnia 16-10-2016r.:

Czytaj cao
 
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoci w miejscowoci Baranwka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.09.2016.

Czytaj cao WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzeda zabudowanej nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Baranwka.

Czytaj cao
 
Wyniki konkursu ofert na wybr realizatora w 2016 r. I etapu profilaktycznego programu zdrowotnego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.09.2016.

Wyniki konkursu ofert na wybr realizatora w 2016 r. I etapu profilaktycznego programu zdrowotnego „Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” w Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy

Czytaj cao
 
Zwalniam przy szkole!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2016.

Komisja Planowania i Inicjatyw Spoecznych wsplnie z Komisj Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sporu Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca organizuj dla uczniw szk podstawowych naszej gminy konkurs o tematyce bezpieczestwa drogowego pod hasem "Zwalniam przy szkole".

Szczegowe informacje znajduj si na zaczonym plakacie.

 
Konkurs ofert na badanie wad postawy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.08.2016.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA Luborzyca Nr 97, 32-010 Luborzyca na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z pn. zm.) oraz Porozumienia z dnia 22 padziernika 2015 r. zawartego z Powiatem Krakowskim sprawie wsplnej realizacji programu pn. "Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2015-2020 ogasza Konkurs ofert na wybr realizatora w 2016 r. I etapu profilaktycznego programu zdrowotnego „Badanie wad postawy uczniw klas I i II gimnazjw z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” w Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy

Czytaj cao
 
Informacja o przetargu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.08.2016.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Z 2015r., poz. 1774), informuj, i 12.08.2016., na okres 21 dni na tablicy ogosze Urzdu Gminy Kocmyrzw – Luborzyca zosta wywieszony wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowicych czci dziaki nr 203/12 w miejscowoci Gboka z przeznaczeniem na uytkowanie rolnicze.
 
Ogoszenie Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.08.2016.

Ogoszenie Wjta Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 08 sierpnia 2016r. o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca, uchwalonego Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z pn. zmianami).

Czytaj cao
 
Obwieszczenia Wojewody - DM
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.07.2016.

W zwizku z obchodami wiatowych Dni Modziey Krakw 2016 zamieszczamy poniej Obwieszczenie Wojewody Maopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogoszenia tekstu jednolitego Rozporzdzenia Porzdkowego Wojewody Maopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej przekraczajcej 12 ton na wyznaczonym obszarze wojewdztwa maopolskiego. PDF - 74 kB

 
Rozporzdzenie Wojewody - DM
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.07.2016.
W zwizku z obchodami wiatowych Dni Modziey Krakw 2016 zamieszczamy poniej Rozporzdzenie Porzdkowe Wojewody Maopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej przekraczajcej 12 ton na wyznaczonym obszarze wojewdztwa maopolskiego - PDF - 66 kB .
 
Zagin pies
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2016.

Czytaj cao Suczka Diana miaa czerwon obro z nr tel waciciela oraz ze swoim imieniem. Miaa te szar obro przeciw kleszczom. Zagina 12.07.2016 koo godziny 21:00 na Woli Zachariaszowskiej.
Rasa: Golden retriever
Jeli pies do pastwa trafi, prosimy o kontakt:
Nr tel: 694 884 100, 600 992 591

Czytaj cao
 
Oglnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsibiorstw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.07.2016.

Projekt pn. „Oglnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsibiorstw w zakresie efektywnoci energetycznej oraz OZE” realizowany w ramach poddziaania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, i od 28 kwietnia 2016 r. zostaa podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Oglnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsibiorstw w zakresie efektywnoci energetycznej oraz OZE”.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 80 z 286