To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Speedway Wanda - zapisy do szkki ulowej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.09.2010.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca otrzyma list od klubu Speedway Wanda Krakw, ktrego tre publikujemy poniej.

Czytaj cao
 
Gminna Koalicja ds. Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2010.

W zwizku z dziaalnoci Gminnej Koalicji ds. Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy, w czerwcu 2010r zosta utworzony Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osb Dotknitych Przemoc w Rodzinie.

Czytaj cao
 
Konkursy na wybr funduszy poyczkowych rozstrzygnite
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.09.2010.

Uprzejmie informujemy, e Minister Gospodarki rozstrzygn konkursy na wybr funduszy poyczkowych, ktrych zadaniem bdzie udzielanie pomocy przedsibiorcom dotknitym skutkami powodzi w 2010 r. W zaczeniu przekazujemy dane kontaktowe do wszystkich funduszy poyczkowych, ktre wygray konkursy na wybr funduszy poyczkowych ogoszone przez Ministra Gospodarki w dniu 16 sierpnia 2010 r. oraz konkursy uzupeniajce na wybr funduszy poyczkowych ogoszone w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Fundusze poyczkowe wybrane w konkursach dla funduszy poyczkowych aplikujcych o udzielanie poyczek przedsibiorcom dotknitym skutkami powodzi w 2010 r.

Czytaj cao
 
Ogoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.09.2010.

W dniu 4 wrzenia 2010 r. w Luborzycy znaleziono psa rasy beagle (suczka). Pies ma okoo roku mia na sobie niebiesko-popielat obro, bardzo tskni za wacicielem.

Informacje pod numerem telefonu 508-370-660.

 
Wynik zapytania ofertowego na Zakup specjalistycznego sprztu komputerowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.08.2010.

W wyniku przeprowadzonego postpowania dotyczcego zapytania ofertowego nr JRP/AK/P.U.-1/10 na zakup specjalistycznego sprztu komputerowego wybrano ofert zoon przez firm F.H.U. ISKRA na kwot 9 608,00 z (brutto), 7 875, 41 z(netto). Bya ta jedyna oferta, ktra wpynea do Zamawiajcego i odpowiadaa wymaganiom Zamawiajcego oraz nieprzekraczaa zaoonej wartoci przedmiotu zamwienia przez Zamawiajcego. Zostaa uznana za ofert najkorzystniejsz.

 
Regionalny Konkurs Grantowy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Czytaj cao Polska Fundacja Dzieci i Modziey ogosia Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Rwna Szanse 2010” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.
O dotacje do 7 000 z na projekty minimum 6-miesiczne, rozpoczynajce si nie wczeniej ni 1 stycznia 2011 r. i trwajce nie duej ni do 31 lipca 2011 r. mog ubiega si organizacje pozarzdowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosych, ktre chc zaoy organizacj pozarzdow, z terenw wiejskich i miast do 20 000 mieszkacw.

Czytaj cao
 
Zapytanie ofertowe na zadanie: Zakup specjalistycznego sprztu komputerowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Czytaj cao

Urzd Gminy Kocmyrzw – Luborzyca /Jednostka Realizujca Projekt zaprasza do skadania ofert dotyczcych zakupu komputerw dla Jednostki Realizujcej Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca – etap I” dofinansowanego z Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013, O priorytetowa I – Gospodarka wodno-ciekowa, dziaanie 1.1 Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM

Czytaj cao
 
Ogoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2010.

Dnia 18.08.2010r. (wtorek) w miejscowoci Kocmyrzw w okolicy Karczmy Ciekierwka znaleziono psa w typie Hasky, umaszczenie biao-rude. Wiek ok. 2 – 3 lata.

Waciciel psa proszony jest o kontakt pod telefonem 12 387 14 10 wew. 16, w godz. pracy Urzdu Gminy pon - pt. 8.00 -15.00

 
Przetarg na wynajem pomieszcze na prowadzenie rehabilitacji leczniczej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.08.2010.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA ogasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszcze o powierzchni uytkowej 133.15 m2 w budynku w Kocmyrzowie Nr 38, zlokalizowanego na dziace nr 1/2 w Kocmyrzowie, z przeznaczeniem na udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Czytaj cao
 
Znaleziono porzuconego psa
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.07.2010.

Znaleziono porzuconego psa w miejscowoci Krzysztoforzyce!

Pies jest mieszacem owczarka szkockiego dugowosego "collie" redniej wielkoci, bardzo przyjazny, spokojny, zadbany.
Osoby zainteresowane zaopiekowaniem si nim proszone s o kontakt pod telefonem 12 387 14 10 wew. 16, w godz. pracy Urzdu Gminy pon - pt. 8.00 -15.00

 
Pogrzeb p. o Jzefa Joca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.04.2010.

Uroczystoci pogrzebowe p. o. Jzefa Joca, wieloletniego mieszkaca Wilkowa, odbd si 20 kwietnia (tj. wtorek) o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Boej Nauczycielki Modziey w Warszawie na Siekierkach ul. Gwintowa 3.

Natomiast o godz. 16.00 w wityni Boej Opatrznoci w Wilanowie, w krypcie zasuonych Polakw, nastpi zoenie ciaa zmarego.

 
Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski ogosi tygodniow aob narodow
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.04.2010.

W obliczu ogromnej narodowej tragedii wszyscy jestemy razem, nie ma podziaw, nie ma rnic, nie ma lewicy nie ma prawicy - powiedzia marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski o tragicznej katastrofie w Smolesku.

Czytaj cao
 
Nabr wnioskw o w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.03.2010.

ZARZD WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO
Ogasza nabr
wnioskw o przyznanie pomocy na operacje w ramach dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju”
objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013
z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich
z zakresu: „Odnowa i rozwj wsi”,
wdraanych za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa
dziaajcej na terenie gmin:
Igoomia – Wawrzeczyce, Kocmyrzw – Luborzyca, Michaowice, Liszki, Wielka Wie, Zabierzw, Zielonki.

Czytaj cao
 
Przetarg na wynajem pomieszcze z przeznaczeniem na prowadzenie apteki oglnodostpnej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.02.2010.

Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca ogasza wyniki przetargu na wynajem pomieszcze z przeznaczeniem na prowadzenie apteki oglnodostpnej.

Tre ogoszenia: PDF - 160 KB

 
Przetarg na wynajem pomieszcze na prowadzenie dziaalnoci w zakr. udzielania wiadcze zdrowotnych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.02.2010.

Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca ogasza wyniki przetargu na wynajem pomieszcze na prowadzenie dziaalnoci w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych.

Tre ogoszenia: PDF - 171 KB

 
Nabr na stanowisko Kierownika Jednostki Realizujcej Projekt - wyniki
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.02.2010.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE URZDNICZE STANOWISKO PRACY
Kierownika Jednostki Realizujcej Projekt

Czytaj cao
 
Nabr na stanowisko Specjalisty ds. administracji, monitoringu i sprawozdawczoci - wyniki
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.02.2010.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE URZDNICZE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. administracji, monitoringu i sprawozdawczoci w Jednostce Realizujcej Projekt

Czytaj cao
 
Przeka 1% podatku i pom chorym dzieciom
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.02.2010.

Zwracamy si do Pastwa z uprzejm prob o przekazanie 1% podatku na rehabilitacj i leczenie dzieci z terenu naszej Gminy.

Czytaj cao
 
Konkurs ofert na realizacj zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.02.2010.

Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca ogosi Otwarty konkurs ofert na realizacj zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca w roku 2010

Ogoszenie konkursu: link
Ogoszenie Regulaminu Konkursu: link

 
Nabr na stanowisko Inspektora ds. technicznych w jednostce realizujcej projekt - wynik
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2010.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE URZDNICZE STANOWISKO PRACY


Inspektor ds. technicznych w Jednostce Realizujcej Projekt

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 241 - 260 z 286