To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Uchylenie decyzji Gwnego Inspektora Sanitarnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.10.2012.

Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego informuje, i w zwizku z decyzj Gwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 padziernika 2012 r. uchyla si decyzj z dnia 16 wrzenia 2012 r. wstrzymujc wprowadzenie do obrotu na caym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, napojw alkoholowych o zawartoci powyej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

W zaczeniu decyzja Gwnego Inspektora Sanitarnego: PDF - 288 KB.

 
Uwaga ! Organizacje pozarzdowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.10.2012.

W dniu 12 padziernika 2012 r. Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego organizuje szkolenie dla organizacji pozarzdowych (NGO) jak pozyskiwa rodki finansowe z budetu wojewdztwa na dziaalno statutow organizacji, poczone z konsultacjami „Wieloletniego Programu wsppracy Wojewdztwa Maopolskiego z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na lata 2013-2017”.

Czytaj cao
 
Wyniki konkursu ofert na realizacj programu zdrowotnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2012.

Wyniki konkursu ofert na realizacj programu zdrowotnego "Badanie wad postawy uczniw klas I Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy metod komputerowej oceny postawy ciaa"

Zgodnie z Zarzdzeniem Nr 94/2012 Wjta Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 8 padziernika 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wynikw konkursu ofert na realizacj programu zdrowotnego ,,Badanie wad postawy uczniw klas I Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej w Luborzycy metod komputerowej oceny postawy ciaa”, Komisja konkursowa informuje, e wykonawc programu wybrany zosta Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej Krakowski Orodek Diagnostyki Krgosupa – Krakw ul. Krakowska 39.

Czytaj cao
 
Decyzja w sprawie zagroenia alkoholem metylowym - wprowadzenie zakazu sprzeday.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.09.2012.

W zaczeniu zamieszczamy decyzj Gwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu na caym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 1 miesica, napojw alkoholowych o zawartoci powyej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Decyzja Glwnego Inspektora Sanitarnego: PDF - 3223 KB

Czytaj cao
 
Wykaz nieruchomoci przeznaczona do sprzeday w drodze przetargu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.08.2012.

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 z pn. zm.) Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca podaje do publicznej wiadomoci, i zostaje przeznaczona do sprzeday w drodze przetargu , nieruchomoci stanowica wasno Gminy Kocmyrzw-Luborzyca

Czytaj cao
 
Uwaga przedsibiorcy!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.08.2012.

Przypominamy, e wszelkie czynnoci zwizane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki s BEZPATNE.

Czytaj cao
 
Poszukujemy waciciela psa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.07.2012.

Uprzejmie informujemy, e na terenie miejscowoci Goszcza znaleziono bezpaskiego psa. Jest to moda suka o jasnej sierci. Piesek jest grzeczny i spokojny ale jednoczenie bardzo kontaktowy.
Dotychczasowy waciciel proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16.

W przypadku nie odnalezienia pierwotnego waciciela, prosimy o kontakt osoby zainteresowane adopcj psa.

 
Konkurs "Moje Stypendium - Opowieci Stypendialne".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2012.
Stypendia wielu ludziom kojarz si z zasikiem, zapomog. Tymczasem istnieje wiele programw stypendialnych wspierajcych rozwj talentw, realizacj projektw, umoliwiajcych wyjazd za granic. By tego dowie, Fundacja Dobra Sie postanowia zorganizowa Konkurs.
Czytaj cao
 
W trosce o bezpieczn jazd na drodze wojewdzkiej 776.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.06.2012.

Poniej zamieszczamy link do strony internetowej, na ktrej mog Pastwo zobaczy film przygotowany przez dziennikarzy krakowskiego oddziau Telewizji Polskiej. Film ten przedstawia czste niestety przykady amania zasad bezpieczestwa ruch drogowego na modernizowanej drodze wojewdzkiej 776, szczeglnie za na nowo wybudowanych rondach. Jego uzupenieniem s wypowiedzi m.in. specjalistw Wojewdzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dotyczce zasad organizacji ruchu na teje drodze. Majc na uwadze bezpieczestwo wszystkich uytkownikw modernizowanej drogi zwracamy si do Pastwa z apelem o obejrzenie prezentowanego filmu i wycigniecie z niego waciwych wnioskw.

Czytaj cao
 
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzdnicze Skarbnik Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2012.

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzdnicze Skarbnik Gminy Kocmyrzw-Luborzyca (Gwny Ksigowy / Kierownik Referatu Finansowego)

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Luborzyca 97
32-010
Luborzyca

Informuj, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na ww. stanowisko Radzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca przedstawiona zostaa kandydatura Pani Anny Iwanowskiej zamieszkaej w Krakowie.
Pani Anna Iwanowska zostaa powoana na stanowisko Skarbnika Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dniem 1 lipca 2012 roku.

Czytaj cao
 
Doskonalenie strategii zarzdzania owiat na poziomie regionalnym i lokalnym.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.05.2012.

Informujemy, e w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarzdzania owiat na poziomie regionalnym i lokalnym" wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego i realizowanego przez Orodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zesp projektowy UW przygotowa Biblioteczk Owiaty Samorzdowej.

Czytaj cao
 
Ogoszenie wynikw przetargu na sprzeda samochodu poarniczego Mercedes Benz 408G
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.05.2012.

Ogoszenie wynikw z przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na sprzeda samochodu poarniczego Mercedes Benz 408G: PDF - 124 KB

 
Nabr na wolne kierownicze stanowisko urzdnicze - Skarbnik Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.04.2012.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca ogasza nabr na wolne kierownicze stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca, Skarbnik Gminy Kocmyrzw-Luborzyca (gwny ksigowy / kierownik referatu finansowego)

Szczegy ogoszenia dostpne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

 
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.03.2012.

Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca ogasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szky Podstawowej w:

  1. Szkoy Podstawowej w Kocmyrzowie I
  2. Szkoy Podstawowej w Maciejowicach
  3. Szkoy Podstawowej w uczycach
  4. Szkoy Podstawowej w Pietrzejowicach

Szczegy dostpne s w ogoszeniu: PDF - 3810 KB

 
Wypalanie traw przez rolnikw jest szkodliwe, zabronione i gro za to sankcje finansowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.03.2012.

Z nadejciem wiosny z pl i k znikn nieg, odsaniajc wyschnite trawy, ktre niestety jak co roku, w wielu miejscach pon. W wikszoci przypadkw jest to wynik celowych podpale mimo, e wzniecanie tych poarw jest bardzo grone, przynosi same straty i jest karane. Podpalacze staj si zreszt czsto ofiarami swoich czynw, bo ogie bardzo szybko wymyka si im spod kontroli i przenosi na pobliskie lasy czy zabudowania, s te przypadki, e gin ludzie. Towarzyszca poarom niepotrzebna emisja pyw i gazw jest niebezpieczna dla kierowcw i niszczy atmosfer ziemi.

Czytaj cao
 
Sukces wokalistek CKiP
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.03.2012.

Czytaj cao W poniedziaek 19 marca br. w Gminnym Orodku Kultury w Mogilanach odbyy si Eliminacje Powiatowe XXV Maopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAOPOLSKI 2012”.

Czytaj cao
 
"Wdraanie lokalnych strategii rozwoju"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.03.2012.

Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego Informuje o moliwoci skadania za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania: Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa dziaajcej na terenie gmin: Igoomia – Wawrzeczyce, Kocmyrzw – Luborzyca, Michaowice, Liszki, Wielka Wie, Zabierzw, Zielonki wnioskw o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Mae Projekty” w ramach dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich

Czytaj cao
 
Spotkanie informacyjne w sprawie skadaniem wnioskw o przyznanie pomocy z dziaania Mae Projekty"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.02.2012.

W zwizku ze zbliajcym si naborem Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych skadaniem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania „Mae Projekty” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na spotkanie informacyjne, ktre odbdzie si w dniu 29 lutego 2012 roku (roda) od godziny 15.00 w Sali konferencyjnej Urzdu Gminy Michaowice (Plac Pisudskiego 1, 32-091 Michaowice).

Czytaj cao
 
Nabr na wolne stanowisko urzdnicze w referacie budownictwa i gospodarki komunalnej - wyniki.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.01.2012.

Informacja o wynikach naboru na wolne urzdnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzw informuje, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaa wybrana Pani Joanna Marona zamieszkaa w Batowicach.

Czytaj cao
 
Nie spalaj mieci w domowym piecu!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.01.2012.

Przypominamy mieszkacom Gminy Kocmyrzw-Luborzyca o cakowitym zakazie spalanie odpadw komunalnych w piecach i kotowniach domowych jak rwnie na powierzchni ziemi. Przepis ten wynika z treci ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, ustawy o odpadach oraz „Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca”. Zgodnie art. 71 ustawy o odpadach „kto wbrew zakazowi termicznie przeksztaca odpady poza spalarniami odpadw podlega karze aresztu albo grzywny do 5 ty. zotych.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 181 - 200 z 286