To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


I przetarg dotyczcy sprzeday dziaki w Pietrzejowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2013.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA ogasza PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzeda poniej wymienionej nieruchomoci oznaczonej jako dziaka nr 249 o pow. 0,2830 ha objta KW nr KR1P/00299201/6 pooona w Pietrzejowicach.

Czytaj cao
 
Informacja dla organizacji pozarzdowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.06.2013.

Wydzia Polityki Spoecznej Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego podaje informacj dotyczc III edycji Funduszu Spoecznego Notariatu, konkursu grantowego na finansowanie projektw sucych zwalczaniu wykluczenia spoecznego dzieci i modziey.

Szczegy dotyczce III edycji Funduszu Spoecznego Notariatu dostpne s na stronie internetowej: www.fundusznotariatu.pl

 
Zmiana banku prowadzcego rachunki bankowe dla Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2013.

Informuj, e od dnia 1 lipca 2013 r. nastpi zmiana banku prowadzcego rachunki bankowe dla Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego. Od tego dnia rachunki bankowe bdzie prowadzi Bank Pekao S.A. z siedzib w Warszawie Oddzia w Krakowie.

Czytaj cao
 
Informacja o wynikach naboru.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.05.2013.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy
Luborzyca 97, 32 – 010 Luborzyca

Informuj, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaa wybrana Pani Agnieszka Brodowska zamieszkaa w uczycach.

Czytaj cao
 
Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.05.2013.

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ogasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektw w ramach Dziaania 8.1 „Wspieranie dziaalnoci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabr wnioskw trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Wielko wsparcia moe wynosi do 70 % wydatkw kwalifikujcych si do objcia wsparciem, przy czym warto tych wydatkw nie moe by nisza ni 20 000 z. Kwota moe wynie nawet 600 000 zotych. W przypadku mikroprzedsibiorcy lub maego przedsibiorcy bdcego osob fizyczn, ktry w roku zoenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie wicej ni 27 lat oraz ubiega si o wsparcie w kwocie nieprzekraczajcej 80 000 PLN, wielko dofinansowania moe wynosi do 85 % wydatkw kwalifikujcych si do objcia wsparciem.

Czytaj cao
 
Internetowe Centrum Wsparcia - bezpatne doradztwo on-line dla organizacji pozarzdowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2013.

Internetowe Centrum Wsparcia ICW - portal Stowarzyszenia Klon /Jawor ngo.pl to najwiksze rdo wiedzy o trzecim sektorze. Oferuje organizacjom pozarzdowym wsparcie i doradztwo w zakresie prawa, finansw i ksigowoci.

Skorzystaj z oferty Internetowego Centrum Wsparcia.
Wicej informacji: poradnik.ngo.pl

 
Maopolska Nagroda Gospodarcza 2013
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2013.

Marszaek Wojewdztwa Maopolskiego zaprasza przedsibiorcw, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgaszania kandydatur do Maopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013.

Czytaj cao
 
Badanie oceny wdraania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Stowarzyszenie Korona Pn. Krakowa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2013.

Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa zwraca si z uprzejm prob o wypenienie poniszej ankiety. Nasze badania posu ocenie wdraania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmw wsparcia dla realizowanych projektw (operacji) przez mieszkacw, organizacje, firmy i samorzd terytorialny (urzdy gmin i podlege instytucje) obszaru. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje bd udostpniane jedynie w postaci zbiorczej.

Ankieta w wersji on-line jest dostpna pod nastpujcym adresem: www.moje-ankiety.pl

Bdziemy wdziczni za kad wypenion ankiet.

Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa

 
CKiP w Finale Talentw Maopolski 2013!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.04.2013.

Czytaj cao We wtorek 9 kwietnia br. w Gminnym Orodku Kultury w Mogilanach odbyy si Eliminacje Powiatowe XXVI Maopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAOPOLSKI 2013”. Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i modziey wojewdztwa maopolskiego, zainteresowanych rnymi formami muzyki i taca, dziaajcych w szkoach, wietlicach, klubach, orodkach kultury i innych placwkach kulturalno-owiatowych oraz uczestnikw niezrzeszonych.

Czytaj cao
 
Nabr na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.04.2013.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca ogasza nabr na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy

Czytaj cao
 
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci oznaczonych jako dziaki.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2013.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA ogasza PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzeda poniej wymienionych nieruchomoci oznaczonych jako dziaki

 • nr 212/19 o pow. 0,0837 ha objta KW nr KR1P/00329773/6 pooona w Dojazdowie
 • nr 212/20 o pow. 0,0795 ha objta KW nr KR1P/00329773/6 pooona w Dojazdowie
 • nr 212/21 o pow. 0,0808 ha objta KW nr KR1P/00329773/6 pooona w Dojazdowie
 • nr 212/22 o pow. 0,0780 ha objta KW nr KR1P/00329773/6 pooona w Dojazdowie
Czytaj cao
 
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.03.2013.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca ogasza konkurs na kandydata na stanowisko:

 1. Dyrektora Gimnazjum im. witej Jadwigi Krlowej w Luborzycy
 2. Dyrektora Szkoy Podstawowej w Karniowie
 3. Dyrektora Szkoy Podstawowej w ososkowicach

wedug poniszego harmonogramu.

Czytaj cao
 
Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.03.2013.

Epilepsja jest chorob neurologiczn, na ktr cierpi w Polsce ok. 1 % spoeczestwa. Jednym z jej objaww s napady padaczkowe, charakteryzujce si gwatownymi, niekontrolowanymi drgawkami. S one wywoane gwatownymi wyadowaniami bioelektrycznymi w mzgu i powoduj jego chwilow dysfunkcj. 1% spoeczestwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi.

Czytaj cao
 
Dziaanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziemi do lat 3
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.02.2013.

Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego informuje mikro, mae i rednie przedsibiorstwa o wsparciu finansowym projektw dotyczcych budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektw infrastruktury opieki nad dziemi do lat 3 i/lub zakupu wyposaenia w/w obiektw.

Szczegy w zaczonej ulotce.

 
Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.02.2013.

Krwotok z nosa to dolegliwo, z ktr wikszo z nas cho raz miaa styczno w swoim yciu. Pojawia si on najczciej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektrych chorb.

Czytaj cao
 
Informacja w sprawie ewidencji i sprawozdawczoci odpadowej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.01.2013.
Departament rodowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego informuje o koniecznoci wywizywania si z obowizkw sprawozdawczych wzgldem Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie:
 • ewidencji i sprawozdawczoci odpadowej,
 • gospodarki bateriami i akumulatorami,
 • gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • oraz substancjami stwarzajcymi szczeglne zagroenie dla rodowiska.

Informacja w zaczniku - PDF (404 kB)

 
Znaleziony pies.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.01.2013.

W dniu 4 stycznia 2013 w Kocmyrzowie w okolicach budynku Urzdu Gminy znaleziono czarnego labradora.
Waciciel proszony o kontakt: 609-741-026

 
Zapytanie ofertowe - tablice pamitkowe dot. projektu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.12.2012.

Urzd Gminy Kocmyrzw – Luborzyca /Jednostka Realizujca Projekt zaprasza do skadania ofert dotyczcych wykonania dostawy i montau 4 szt. tablic pamitkowych dot. Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca – etap I” dofinansowanego z Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013, O priorytetowa I – Gospodarka wodno-ciekowa, dziaanie 1.1 Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM

W zaczeniu do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe - PDF (238 KB)
 2. wzr umowy - PDF (259 KB)
 3. formularz oferty - PDF (222 KB)
 
wiatowy Dzie AIDS
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.11.2012.

1 grudnia obchodzony jest wiatowy Dzie AIDS. Akcja prowadzona jest przez wiatow Organizacj Zdrowia w celu uwiadomienia ludziom na caym wiecie, jakie zagroenia niesie ze sob wirus HIV. Symbolem solidarnoci z osobami yjcymi z HIV i chorymi na AIDS jest czerwona wstka.

Czytaj cao
 
Realizacja konkursu Odblaskowa Szkoa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2012.

Czytaj cao Wzmoony ruch samochodowy zwizany z modernizacj drogi wojewdzkiej 776, przy ktrej znajduje si Szkoa Podstawowa w Prusach przyczyni si do podjcia dziaa propagujcych bezpieczestwo dzieci w drodze do i ze szkoy.
W zwizku z tym nauczyciele i uczniowie przystpili w tym roku szkolnym do oglnopolskiego konkursu pt. "Odblaskowa Szkoa", ktrego celem jest zwikszenie aktywnoci dyrektorw szk podstawowych, lokalnych wadz samorzdowych i rodzicw w zakresie wyposaenia dzieci w elementy odblaskowe.

 

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 161 - 180 z 286