To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wjt naszej Gminy - Najpopularniejszym Wjtem Maopolski
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.12.2015.

Czytaj cao W pitek 27 listopada 2015 r. w Teatrze im. Juliusza Sowackiego w Krakowie odby si szesnasty ju fina Plebiscytu na Najpopularniejszego Wjta Maopolski, ktry organizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Maopolski oraz „Gazet Krakowsk”. By to rwnoczenie szsty fina Plebiscytu na Najpopularniejszego Burmistrza Maopolski. W tegorocznym Plebiscycie swoje gosy, decydujce o wyborze najpopularniejszych samorzdowcw Maopolski, oddao ponad 20 tysicy czytelnikw „Gazety Krakowskiej”. Z wielk przyjemnoci moemy Pastwa poinformowa, e podobnie jak miao to miejsce w latach ubiegych, Najpopularniejszym Wjtem Maopolski wybrany zosta Wjt naszej gminy Pan Marek Jamborski.

Czytaj cao
 
19 listopada wiatowy Dzie Rzucania Palenia
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.11.2015.

Z powodu palenia tytoniu w Polsce kadego roku umiera okoo 67 tysicy dorosych osb.
W cigu ostatnich ponad 30 lat zaobserwowano w Polsce stopniowe ograniczenie spoycia tytoniu. Mimo to, palenie tytoniu jest nadal jedn z gwnych przyczyn zgonw wrd osb dorosych. miertelne skutki tego naogu s powszechnie znane, gwnym problemem zwizanym z rzuceniem palenia jest fakt, i papierosy zabijaj powoli – palacz moe nie odczuwa skutkw swojego palenia przez wiele lat. Niestety kiedy si pojawi, czsto bywa za pno. Czciej po wyroby tytoniowe sigaj mczyni. Liczba osb zaprzestajcych palenia tytoniu ronie wraz z wiekiem, a najwiksza jest powyej 60 roku ycia.

Czytaj cao
 
Informacja Ministra Finansw oraz Urzdu Skarbowego dla rolnikw dotyczca oszustw w obrocie paliw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.10.2015.

Minister Finansw oraz Naczelnik Urzdu Skarbowego w Proszowicach informuj, e na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzce z niewiadomego rda czsto nie spenia norm jakociowych, suy wyudzeniu zwrotu podatku VAT bd nieodprowadzeniu nalenego podatku. Nabywcami paliwa od oszustw mog by w coraz wikszym stopniu rolnicy, prawdopodobnie niewiadomi uczestnictwa w takim procederze. Wie si to take z konsekwencjami dla rolnikw. Wicej informacji w zacznikach.

PDF - 430 kB
PDF - 781 kB

 
Ogoszenie - Konsultacje projektu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.10.2015.

Konsultacje projektu „ Programu wsppracy Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Czytaj cao
 
Trening systemu powszechnego ostrzegania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.10.2015.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e w dniu 14 padziernika 2015 r. od godziny 7.30 odbdzie si trening systemu powszechnego ostrzegania w ramach wiczenia pk. „RENEGADE/SAREX-15/II ” organizowany przez Dowdztwo Operacyjne Rodzajw Si Zbrojnych.
Podczas wiczenia bd uruchamiane syreny alarmowe bdce w czasie pokoju ogniwem systemu wykrywania i alarmowania

 
Ostrzeenie meteorologiczne Nr 79
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2015.
W zaczeniu przekazujemy ostrzeenie meteorologiczne Nr 79 o moliwoci wystpienia intensywnych opadw deszczu. PDF - 213 kB.
 
Szczepienie lisw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2015.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, e w dniach od 23 wrzenia do 02 padziernika 2015 r. na terenie wojewdztwa zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wcieklinie lisw wolno yjcych. Wskazwki dla mieszkacw w zaczeniu.

 
Znaleziono psa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.09.2015.

Uprzejmie informujemy, e na terenie miejscowoci Luborzyca znaleziono bezpaskiego psa. Jest to moda suka, bardzo agodna i spokojna. Dotychczasowy waciciel proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16, lub 600-809-001.
W przypadku nie odnalezienia pierwotnego waciciela, prosimy take o kontakt osoby zainteresowane adopcj psa.

 
"Senior wiadomy konsument"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” zaprasza seniorw na spotkanie z prawnikiem pod hasem „Senior wiadomy konsument”, ktre odbdzie si w dniu 19 sierpnia br. (roda) o godz. 16.00 w Domu Kolpinga w Luborzycy (Wysioek Luborzycki).

Czytaj cao
 
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego zaprasza na spotkanie informacyjne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.07.2015.

 

 

 

Mieszkacw Gminy oraz instytucje dziaajce na naszym obszarze zapraszamy w dniu 07 sierpnia 2015 r. (pitek) w godzinach od 10 - tej do 13 - tej do Urzdu Gminy (sala konferencyjna nr 27) na spotkanie informacyjne pod hasem „Zapytaj o fundusze”, czyli rodki dostpne w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Maopolski . Specjalici z Punktu Informacyjnego Urzdu Marszakowskiego mwi bd o moliwociach pozyskania wsparcia finansowego z funduszy unijnych w nowym okresie programowania. Spotkanie bdzie doskona okazj do pozyskania niezbdnej wiedzy przy siganiu po rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj cao
 
Nie daj si oszuka - sprawd paragon
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2015.

Naczelnik Urzdu Skarbowego w Proszowicach informuje, e w dniu 21.07.2015r. organizuje spotkanie na temat: NIE DAJ SI OSZUKA - SPRAWD PARAGON

Czytaj cao
 
Stowarzyszenie METROPOLIA KRAKOWSKA Instytucj Poredniczc w realizacji projektw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2015.

Stowarzyszenie METROPOLIA KRAKOWSKA Instytucj Poredniczc w realizacji projektw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020.

W dniu 10 lipca 2015 roku podpisane zostao porozumienie pomidzy Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w myl ktrego Stowarzyszenie peni bdzie funkcj Instytucji Poredniczcej w kolejnym rozdaniu funduszy unijnych.

Czytaj cao
 
Uwaga na Barszcz Sosnowskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.07.2015.
Czytaj cao W zwizku z wystpowaniem Barszczu Sosnowskiego na obszarze naszej gminy, pragniemy powtrnie przedstawi kilka informacji na temat tej niezwykle niebezpiecznej roliny.
Czytaj cao
 
Komunikat Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.06.2015.

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, i w zwizku z trwajcym sezonem zbiorw owocw mikkich, wszyscy producenci powinni zwrci szczegln uwag na zapewnienie bezpieczestwa mikrobiologicznego owocw mikkich na etapie produkcji pierwotnej. Podczas uprawy jak i zbioru na plantacjach naley stosowa si do wytycznych ujtych w opracowanej na zlecenie Gwnego Inspektora Sanitarnego przez Pastwowy Zakad Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego „Strategii nadzoru nad bezpieczestwem ywnoci w obszarze owocw mikkich”. Gwne zagadnienia ww. strategii dostpne s na stronie pssekrakow.wsse.krakow.pl

 
Zagina kotka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.06.2015.

15.06.2015 w okolicach Restauracji Gocinnej w Luborzycy zagina kotka. Czarna kotka z duymi tymi oczami i niebiesk obrk. Niedua. Wiek 5 lat.
Prosz o pomoc w poszukiwaniach: tel.: 501-458-566

 
Akcja informacyjna "Europa to my", powicon wykorzystaniu funduszy europejskich.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.06.2015.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet i Telewizja Polska Program 1 organizuj akcj informacyjn „Europa to my”, powicon wykorzystaniu funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013.
Elementem tej akcji jest oglnopolski konkurs „Europa to my” polegajcy na przesyaniu zgosze prezentujcych zmiany, jakie nastpiy w caej Polsce dziki projektom dofinansowanym ze rodkw unijnych. Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody nie tylko dla osb przesyajcych zgoszenia, ale rwnie dla miejscowoci, z ktrej pochodzi projekt zaprezentowany w zwyciskim zgoszeniu. Nagrod t bdzie zorganizowany 30 sierpnia br. Oglnopolski Dzie Funduszy Europejskich z atrakcjami i wystawcami z caej Polski zakoczony wielkim koncertem z udziaem gwiazd polskiej muzyki, midzy innymi Edyty Grniak, Afromental, Margaret, Moniki Kuszyskiej, Donatana i Cleo oraz Formacji Nieywych Schabuff. Co wane, koncert bdzie transmitowany na ywo w TVP1. Dodatkowo miejscowo ta otrzyma 5 hot-spotw z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkacw.
Czytaj cao
 
II Wojewdzkie Forum Inicjatyw Pozarzdowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2015.
Fundacja Biuro Inicjatyw Spoecznych zaprasza na II Wojewdzkie Forum Inicjatyw Pozarzdowych. W zaczeniu zaproszenie + program WFIP
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda drewna dbowego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.06.2015.

WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA DREWNA DBOWEGO
Przedmiotem przetargu jest drzewo dbowe w iloci 7 m3, znajdujce si na dziace nr 373/4 w miejscowoci Baranwka, jest to drzewo cite – koda o dugoci 11 mb
Cena wywoawcza sprzeday drewna dbowego w iloci 7 m3 wynosi 682,50 z brutto (sownie: szeset osiemdziesit dwa zote 50/100 groszy brutto)

Czytaj cao
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorzdowego "Wesoa Gromadka" w Dojazdowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.06.2015.

WJT GMINY KOCMYRZW-LUBORZYCA dnia 02 czerwca 2015 r. OGASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO: Dyrektora Przedszkola Samorzdowego „Wesoa Gromadka” w Dojazdowie

Czytaj cao
 
Sukces sekcji wokalnej CKiP.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.05.2015.
Czytaj cao W dniu 22 maja 2015 r. w Regionalnym Centrum Owiatowo-Sportowym w Dobczycach odby si Fina Wojewdzki XXVIII Festiwalu „Talenty Maopolski 2015”. Jury po obejrzeniu 98 podmiotw wykonawczych ( 199 uczestnikw ) wyonionych podczas eliminacji powiatowych, przyznao 19 Nagrd Gwnych w postaci tytuu „Talent Maopolski 2015” ( 16 wokalistkom i 3 zespoom).
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 101 - 120 z 286