To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Umowa o dofinansowanie projektu "Remont budynku wielofunkcyjnego ..." podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2011.

W dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2011 roku w Urzdzie Marszakowskim przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie podpisalimy umow o przyznanie pomocy finansowej w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 (o IV; LEADER +) na realizacj projektu „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacj i wyposaeniem na cele kulturalno-spoeczne w miejscowoci Baranwka”.

Czytaj cao
 
Podpisanie umowy na dalsze etapy budowy kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.12.2010.

Czytaj cao

W pitek 10 grudnia br. w Urzdzie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca podpisane zostay umowy pomidzy Gmin Kocmyrzw – Luborzyca, a Przedsibiorstwem DROGOP A.M. Gorzaczany Spka Jawna, z siedzib ul. Lena 12, 32-100 Proszowice, na realizacj zada:

  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoci: Dojazdw (cz.2) i Prusy (cz.2)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoci: Krzysztoforzyce (cz.2)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoci: Prusy (cz.3) i Zastw (cz.1)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoci: Zastw (cz.2)”.
Czytaj cao
 
Szkoa Podstawowa "Kocmyrzw I" powikszy si o nowe pomieszczenia i nowoczesn sal gimnastyczn.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.11.2010.

Od padziernika br, trwaj roboty budowlane w terenie zwizane z rozbudow Szkoy Podstawowej „Kocmyrzw I” wraz z budow sali gimnastycznej. Wykonano wykopy i awy fundamentowe i jeli pogoda dopisze obiekt stanie w stanie surowym do koca tego roku.

Czytaj cao
 
Zakoczona realizacja zadania dofinansowanego w ramach Konkursu "Maopolskie Remizy 2010".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.10.2010.

W dniu 26 padziernika 2010 roku zoylimy w Departamencie rodowiska i Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego sprawozdanie z wykonania zadania : „Roboty budowlano-montaowe w Remizie OSP w Rawaowicach”.
Roboty budowlano-montaowe zaplanowane do realizacji w remizie OSP w Rawaowicach zostay zrealizowane terminowo i w penym zakresie objtym umow z Wykonawc wybranym w drodze przetargu.

Czytaj cao
 
Projekt Azbest - Stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2010.

W latach 2010 – 2011 na terenie Gmin: Krzeszowice, Igoomia-Wawrzeczyce, Iwanowice, Kocmyrzw - Luborzyca, Jerzmanowice - Przeginia, Skaa, Suoszowa realizowany jest projekt pod nazw „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych rodowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu”.

Czytaj cao
 
Umowa o rozbudow Szkoy Podstawowej Kocmyrzw I wraz z sal gimnastyczn - podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2010.

Czytaj cao

W dniu 20 wrzenia 2010 roku zostaa podpisana umowa z Wykonawc robt dla zadania „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Czytaj cao
 
Kolejne pienidze dla Gminy w ramach Konkursu Maopolskie Remizy 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Wojewdztwa Maopolskiego podj Uchwa Nr XLV/733/10 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizacj prac budowlano – remontowych w remizach straackich z terenu wojewdztwa maopolskiego. Pomoc finansowa zostaa przyznana gminom, ktre uczestniczyy w ogoszonym w dniu 16 marca 2010r., przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego konkursie „Maopolskie Remizy – 2010” i zoyy prawidowe wnioski.

Czytaj cao
 
Azbest - stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.07.2010.

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o rozpoczciu realizacji Projektu „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych rodowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu” MRPO.07.03.00-12-43/09, bdcego programem partnerskim, wsplnie realizowanym przez siedem Gmin Powiatu Krakowskiego: Krzeszowice, Skaa, Kocmyrzw-Luborzyca, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Igoomia-Wawrzeczyce, Suoszowa i Powiat Krakowski.

Czytaj cao
 
Dodatkowe rodki dla Centrum Kultury i Promocji
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.07.2010.

Czytaj cao W okresie pierwszego procza 2010 roku Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy podjo skuteczne dziaania na rzecz pozyskania dodatkowych rodkw finansowych, ktre wspary by jego dziaalno. I tak w pierwszej kolejnoci CKiP pozyskao w ramach programu marszakowskiego "Maopolska- Nasz Region, Nasza Szansa" dotacj w wysokoci 4 tysicy zotych. Zostaa ona pozyskana w konkursie ofert na realizacj zadania w dziedzinie kultury. Kwota ta przeznaczona zostaa na "Regionalne wito Folkloru" zorganizowane w ramach Dni Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
Uroczyste otwarcie nowego Orodka Zdrowia w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.06.2010.

Czytaj cao W sobot 26 czerwca br. zosta uroczycie otwarty nowy Orodek Zdrowia w Kocmyrzowie. Bdzie on peni funkcj Gminnej Przychodni Zdrowia wraz z aptek. Nowo wybudowany orodek jest budynkiem wolno stojcym, dwukondygnacyjnym o cakowitej kubaturze 2668 metrw szeciennych i powierzchni uytkowej 359 metrw kwadratowych. Na parterze budynku znajdowa si bd pomieszczenia Przychodni Zdrowia dla Dorosych, Zesp Zdrowego Dziecka, Zesp Dziecka Chorego, gabinety specjalistyczne, zabiegowe oraz apteka. Natomiast na pitrze pomieszczenia socjalno - administracyjne. Cakowity koszt budowy nowego orodka wynis 3 140 000, 00 z (brutto). Uroczysto otwarcia nowej Gminnej Przychodni Zdrowia rozpoczo powitanie przez pana Marka Jamborskiego - Wjta naszej Gminy przybyych na t uroczysto Goci.

Czytaj cao
 
Umowa o dofinansowaniu budowy nowej sali gimnastycznej - podpisana
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
10.06.2010.

Czytaj cao

W rod 9 czerwca br. w Urzdzie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca podpisana zostaa umowa o dofinansowaniu ze rodkw Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizacji zadania "Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" (szkoa ta to inaczej Szkoa Podstawowa Kocmyrzw I). Umow podpisali w imieniu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca pan Marek Jamborski - Wjt Gminy, a w imieniu Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego pan Wojciech Kozak - Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego.

Czytaj cao
 
III Maopolskie Targi Funduszy Europejskich
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
11.05.2010.

Czytaj cao

Dnia 10 maja br. w Urzdzie Miasta Krakowa odbyy si III Maopolskie Targi Funduszy Europejskich. Uczestnicy tegorocznych Targw mogli uzyska szczegowe informacje o moliwoci pozyskania rodkw pomocowych pochodzcych z funduszy Unii Europejskiej. Na stoisku Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentowane byy m.in. materiay promocyjne dotyczce realizacji Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca - etap I" wspfinansowanego ze rodkw Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Nasz Gmin na Targach w Krakowie reprezentowali pan Wiesaw Wjcik - Zastpca Wjta Gminy oraz pracownicy Jednostki Realizujcej Projekt. Targom towarzyszya konferencja, ktrej tematem byo pozyskanie i wykorzystanie rodkw pomocowych Unii Europejskiej.

Czytaj cao
 
Dofinansowanie Projektu: Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2010.

logo

Dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 08 kwietnia 2010 roku zostalimy poinformowani, i na mocy Uchway nr 349/2010 z dnia 30.03.2010 r. nasz Projekt zosta wybrany przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego do dofinansowania w kwocie 1 871 130,57 z. w ramach Dziaania 6.2 Rozwj obszarw wiejskich; Schematu B Infrastruktura spoeczna w tym edukacyjna i sportowa - Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Obecnie przygotowujemy dokumenty i informacje niezbdne do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu.

 
Obwieszczenie Wojewody Maopolskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.04.2010.

Obwieszczenie Wojewody Maopolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewdzkiej 776 Krakw-Proszowice-Ostrw cz II: odcinek Kocmyrzw - Proszowice oraz Proszowice - granica woj. Maopolskiego.

Peny tekst Obwieszczenia: PDF - 320 KB

 
Fundusze Unijne dla kadego
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
23.04.2010.

We rod 21 kwietnia br. na sali obrad Urzdu Gminy konsultantka Departamentu Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego prowadzia spotkanie informacyjne dla wszystkich osb zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze rodkw pomocowych Unii Europejskiej. Konsultacje te cieszyy si znacznym zainteresowaniem Mieszkacw naszej Gminy. Najwicej pyta kierowanych do przedstawicielki Urzdu Marszakowskiego dotyczyo moliwoci pozyskania wsparcia dla osb planujcych rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej lub te jej rozszerzenia i rozwoju.

Zdjcia: Robert Adamski

 
Udzia w Konkursie "Maopolskie Remizy 2010"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2010.

W dniu 08 kwietnia 2010 roku zoylimy wniosek o pomoc finansow z budetu Wojewdztwa Maopolskiego w ramach Konkursu „Maopolskie Remizy 2010” na realizacj zadania : „Roboty budowlano-montaowe w remizie OSP w Rawaowicach”.

Czytaj cao
 
Obwieszczenie Wojewody Maopolskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewdzkiej 776
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.03.2010.

Zamieszczamy obwieszczenie Wojewody Maopolskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 776 Krakw - Proszowice - Ostrw - cz. II: odcinek Kocmyrzw - Proszowice oraz Proszowice - granica wojewdztwa maopolskiego. oraz o wydaniu postanowienia o naoeniu na inwestora obowizku usunicia nieprawidowoci w projekcie budowlanym, w terminie do 16 kwietnia 2010 r.

Czytaj cao
 
Strona WWW dla projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca - etap I"
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.03.2010.

logo

Wszystkich zainteresowanych informujemy, e uruchomiona zostaa nowa strona internetowa www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/kanalizacja dla projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca - etap I" wspfinansowanego ze rodkw Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.

Czytaj cao
 
Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowoci Baranwka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2010.

Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacj i wyposaeniem na cele kulturalno-spoeczne w miejscowoci Baranwka

W dniu 14 stycznia 2010 roku Gmina Kocmyrzw-Luborzyca zoya w siedzibie Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenia „Korona Pnocnego Krakowa” wniosek o dofinansowanie w ramach Dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwj wsi” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj cao
 
Modernizacja boiska sportowego z nawierzchni naturaln w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.12.2009.

Czytaj caoINFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO Z NAWIERZCHNI NATURALN W KOCMYRZOWIE” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „ORLIK PLUS”.

 

Wojewdztwo Maopolskie wsplnie z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2009 przystpio do realizacji programu polegajcego na remontach i modernizacji boisk sportowych z nawierzchni naturaln pod nazw „ORLIK PLUS”.

Czytaj cao
 
Unijne rodki na budow kanalizacji
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.11.2009.

Czytaj caoDnia 20 listopada br. w siedzibie Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostaa podpisana umowa o dofinansowaniu realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca - etap I", pomidzy Gmin Kocmyrzw - Luborzyca a Instytucj Wdraajc, jak jest Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W imieniu naszej Gminy umow podpisa pan Marek Jamborski - Wjt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Haliny Markiewicz, a w imieniu WFO i GW w Krakowie jego Prezes Zarzdu pan Krzysztof Bolek.

Czytaj cao
 
Modernizacja boiska sportowego z nawierzchni naturaln w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2009.

Czytaj cao Zadanie realizowane w ramach Programu „ORLIK PLUS” finansowanego z budetu Wojewdztwa Maopolskiego.

Do koca listopada br. trwa bd roboty modernizacyjne w Kocmyrzowie polegajce na ogrodzeniu boiska sportowego wraz z wykonaniem bramki i bramy wjazdowej oraz urzdzeniem terenu zieleni. Ponadto obiekt wyposaony zostanie w toalety dla widzw.

Czytaj cao
 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wok budynku wielofunkcyjnego w centrum Baranwki
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2009.

Czytaj cao

 

Projekt realizowany w ramach dziaania „Odnowa i rozwj wsi” Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 (PROW).

 

Dobiega koca realizacja Projektu urzdzenia przestrzeni publicznej wok budynku wielofunkcyjnego w Baranwce w ramach ktrego zostay wykonane parkingi, chodniki i drogi komunikacyjne. Posadzone zostay rwnie w otoczeniu budynku drzewka i krzewy. Niniejszy Projekt, objty wnioskiem aplikacyjnym o pomoc finansow do PROW –„Odnowa i rozwj wsi” zoonym w marcu 2009 roku zosta pozytywnie rozpatrzony przez Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego, o czym zostalimy poinformowani pismem z dnia 9 listopada 2009 r. i tym samym zaproszeni na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy w postaci refundacji poniesionych kosztw.

Czytaj cao
 
Wnioski o dofinansowanie Projektw rozbudowy Szk Podstawowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2009.
Wnioski o dofinansowanie Projektów rozbudowy Szkó Podstawowych Kocmyrzów I oraz Prusy o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne i sale gimnastyczne wraz z zapleczem socjalnym w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - zostay zoone.
Czytaj cao
 
Ogoszenie o naborze wnioskw dla mikroprzedsibiorstw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2009.

MAOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIBIORCZOCI jako Instytucja Poredniczca II stopnia w zarzdzaniu II Osi priorytetow Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budetu Pastwa w ramach Dziaania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjnoci przedsibiorstw", Schemat A   "Bezporednie wsparcie inwestycji w MP"

 

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 176 - 200 z 223