To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2015
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.06.2015.

Czytaj cao W lutym biecego roku w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej wystpilimy do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysioku Luborzyckim”

Czytaj cao
 
Konkurs "MAOPOLSKIE REMIZY 2015" zosta rozstrzygnity.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego Uchwa Nr 415/15 zatwierdzi wyniki Konkursu „MAOPOLSKIE REMIZY 2015” na realizacj prac budowlano-remontowych w remizach straackich z terenu wojewdztwa maopolskiego.

Czytaj cao
 
Rozliczanie projektw zrealizowanych w ramach dziaania 4.1/413
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.04.2015.

Rozliczanie projektw zrealizowanych w ramach dziaania 4.1/413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwj wsi” Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Do Departamentu Funduszy Europejskich zostay zoone Wnioski o patno czyli refundacj poniesionych kosztw w zwizku z realizacj projektw: placw zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz remontu wietlicy wiejskiej. Obecnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej zoonych wnioskw i zaczonych dokumentw.

Czytaj cao
 
FIO - Maopolska Lokalnie - konkurs ogoszony - edycja 2015.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2015.

OSTATNI TYDZIE NABORU WNIOSKW

W dniu 16 marca 2015 r. zosta oficjalnie rozpoczty nabr wnioskw w ramach konkursu FIO-Maopolska Lokalnie. Konkurs przeznaczony jest dla modych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu wojewdztwa maopolskiego. W ramach konkursu wyej wymienione podmioty mog ubiega si o mikrodotacj na lokaln inicjatyw lub rozwj organizacji.
Wnioski mona skada od 16 marca – 15 kwietnia 2015 r. poprzez generator znajdujcy si na stronie: www.malopolskalokalnie.pl

 

Tre ogoszenia o konkursie: PDF - 423 kB

 
Nowy okres programowania Unii Europejskiej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.03.2015.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej to nowe wyzwanie dla naszego samorzdu i gmin ociennych miasta Krakowa. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zrzesza jednostki samorzdu terytorialnego i stanowi paszczyzn wsppracy dla 15 –tu gmin :

Czytaj cao

 • Gminy Miejskiej Krakw
 • Gminy Biskupice,
 • Gminy Czernichw,
 • Gminy Igoomia-Wawrzeczyce,
 • Gminy Kocmyrzw-Luborzyca,
 • Gminy Liszki,
 • Gminy Michaowice,
 • Gminy Mogilany,
 • Gminy Niepoomice,
 • Gminy Skawina,
 • Gminy witniki Grne,
 • Gminy Wieliczka,
 • Gminy Wielka Wie,
 • Gminy Zabierzw,
 • Gminy Zielonki.
Czytaj cao
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.12.2014.

Mio nam poinformowa, e STOWARZYSZENIE Kӣ GOSPODYN WIEJSKICH GMINY KOCMYRZW- LUBORZYCA "KOLIBABY” zrealizowao projekt pt. „Zakup namiotw wystawienniczych dla Stowarzyszenia "Kolibaby”. Dofinansowanie projektu otrzymalimy za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju- mae projekty finansowanego z osi 4 LEADER objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania zostao zakupionych 8 namiotw 3x6 m oraz 2 namioty 3x3 m wraz z kompletem akcesoriw.

Czytaj cao
 
Przetarg na sprzeda nieruchomoci w miejscowoci Dojazdw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2014.

WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Dojazdw.

Czytaj cao
 
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.11.2014.

Projekt Nr 75/MOF/1/2013 realizowany jest przez Gmin Miejsk Krakw przy wspfinansowaniu ze rodkw Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na dziaania wspierajce jednostki samorzdu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarw funkcjonalnych. Warto przyznanego dofinansowania wynosi 1 730 948,97 z. Zakres rzeczowy projektu realizuje Zarzd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) oraz Wydzia Gospodarki Komunalnej Urzdu Miasta Krakowa przy wspudziale gmin z obszaru aglomeracji krakowskiej (w tym Gminy Kocmyrzw-Luborzyca).

Czytaj cao
 
"Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowociach: Dojazdw, Krzysztoforzyce, uczyce i Zastw"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.11.2014.

Zadanie to zostao objte wnioskiem o dofinansowanie w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, i po pozytywnej ocenie naszego wniosku podpisalimy w listopadzie br z Samorzdem Wojewdztwa Maopolskiego Umow o przyznanie pomocy finansowej.

Na oglny koszt projektu w wysokoci 595 522 z. pomoc Unii Europejskiej wynosi bdzie 300 993 z.

Czytaj cao
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2014.

Mio nam poinformowa, e Orkiestra Dta "TON" w Goszczy zrealizowaa projekt pt. „Zakup instrumentw muzycznych dla Orkiestry Dtej "TON" z Goszczy”. Dofinansowanie projektu otrzymalimy za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju- mae projekty finansowanego z osi 4 LEADER objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj cao
 
Remont i adaptacja budynku dawnej szkoy podstawowej z przeznaczeniem na wietlic wiejsk.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.11.2014.

Czytaj cao

Dobiegy koca roboty budowlane zwizane z remontem budynku dawnej szkoy podstawowej w Kocmyrzowie, ktry mieci aktualnie fili Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wietlic wiejsk.

Czytaj cao
 
Umowa o przyznanie pomocy na zadanie: Budowa placw zabaw dla dzieci.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2014.

W dniu wczorajszym tj. 06 padziernika 2014 r. Wjt Gminy Pan Marek Jamborski podpisa Umow z Samorzdem Wojewdztwa Maopolskiego o przyznanie pomocy finansowej na budow placw zabaw w czterech miejscowociach naszej gminy: Czulicach, Goszycach, Kocmyrzowie i Skrzeszowicach.

Czytaj cao
 
Remont dachu na remizie straackiej OSP w miejscowoci Gboka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2014.

Czytaj cao W okresie wakacji zosta wyremontowany dach na remizie OSP w Gbokiej - zadanie zrealizowane w ramach Konkursu MAOPOLSKIE REMIZY 2014.

Pokrycie z pyt eternitowych zostao zastpione blach trapezow, wyremontowano kominy i orynnowanie. Koszt zadania po przetargu wynis 121 739 z.
Zrealizowane zadanie jest wspfinansowane ze rodkw Wojewdztwa Maopolskiego w wysokoci 40 000 z. na podstawie Umowy z dnia 15 lipca 2014 r. nr II/107/SR/1621/14.

Czytaj cao
 
Przedszkole w Szkole
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2014.

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk
w Ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Projekt systemowy w ramach Poddziaania 9.1.1 POKL

Rozwj dzieci oraz ich edukacja w wieku przedszkolnym to jeden z priorytetw Naszej Gminy. Zapewnienie im szansy na prawidowy postp, umoliwianie dobrego przygotowania do dalszej nauki, dorosego ycia i konkurowania na nowym rynku, oraz utrzymywania standardw na miar XXI wieku.
W ramach projektu systemowego Poddziaania 9.1.1. PO KL "Przedszkole w Szkole" w zakresie przygotowania oddziaw przedszkolnych w Szkoach Podstawowych do wiadczenia wysokiej jakoci ksztacenia, 10 odzdziaw przedszkolnych przy Szkoach Podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzw- Luborzyca, otrzyma wsparcie na czn kwot 830 940,06 z
Przedsiwzicie to niebywaa szansa na wsparcie oraz zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Czytaj cao
 
Kolejne wnioskowanie o pomoc finansow.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.07.2014.
Kolejne wnioskowanie o pomoc finansow - wnioski zoone w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
W dniu 10 lipca 2014 roku zoylimy w „Koronie Pnocnego Krakowa” dwa kolejne wnioski o przyznanie pomocy finansowej z PROW; osi LEADER, dz. 4.1/413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwj wsi”.
Czytaj cao
 
Wdraanie lokalnych strategii rozwoju.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.05.2014.

W dniu 09 maja 2014 roku zoylimy wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013; osi LEADER. Zgoszone do realizacji projekty to:

 1. „Budowa placw zabaw dla dzieci w miejscowociac : Czulice, Goszyce, Kocmyrzw i Skrzeszowice”.
 2. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowociach: Dojazdw, Krzysztoforzyce, uczyce i Zastw”.
 3. „Remont i adaptacja budynku dawnej szkoy podstawowej w Kocmyrzowie na wietlic wiejsk”.
Czytaj cao
 
Pomoc finansowa dla naszej gminy w ramach Konkursu Maopolskie Remizy 2014.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.04.2014.
W dniu 31 marca 2014 roku Sejmik Wojewdztwa Maopolskiego podj Uchwa Nr XLIX/783/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizacj prac budowlano-remontowych w remizach straackich z terenu wojewdztwa maopolskiego.
Czytaj cao
 
Remont dachu na remizie straackiej OSP w miejscowoci Gboka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.03.2014.

Czytaj cao W dniu 26 lutego 2014 roku zoylimy wniosek do Konkursu „MAOPOLSKIE REMIZY 2014” o udzielenie pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa Maopolskiego na realizacj zadania dotyczcego remontu dachu na remizie OSP w Gbokiej.

 

Czytaj cao
 
Wniosek do ministerstwa sportu i turystyki o pozyskanie rodkw na remont sali gimnastycznej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2014.
Gmina ubiega si o pozyskanie dofinansowania ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy.
Czytaj cao
 
Wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci wodocigowej na terenie gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2014.
W dniu 30.01.2014 r. zoylimy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji ze rodkw Unii Europejskiej.
Czytaj cao
 
Otwarcie nowej sali gimnastycznej i nadanie imienia Szkole Podstawowej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.11.2013.

Czytaj cao
Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Czwartek 28 listopada 2013 roku by szczeglnym dniem dla mieszkacw Prus. Tego to bowiem dnia otwarta zostaa nowa sala gimnastyczna, a Szkoa Podstawowa w Prusach otrzyma wasny sztandar i zaszczytne imi Marszaka Jzefa Pisudskiego. Uroczystoci rozpocza Msza wita odprawiona w kociele parafialnym przez ksidza kanonika, proboszcza parafii w Prusach Bogusawa Zajca.
Msz wita w kociele w Prusach uwietniy swoj obecnoci poczty sztandarowe Gimnazjum w Luborzycy, Szk Podstawowych z Luborzycy, uczyc, Goszczy, ososkowic oraz Miejscowego Koa Pszczelarzy z Kocmyrzowa. Podczas naboestwa ksidz Bogusaw Zajc uroczycie powici i pobogosawi nowy, pierwszy w historii Szkoy Podstawowej w Prusach sztandar. Ksidz proboszcz powici rwnie krzye, ktre zostan umieszczone w nowych salach dydaktycznych, o ktre wzbogacia si szkoa w Prusach w wyniku realizacji Projektu: „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”. Na zakoczenie Mszy witej mieszkacy Prus przekazali na rce ksidza proboszcza symboliczne dary ofiarne w postaci m.in. kroniki szkoy oraz plonw ziemi pruskiej.

Czytaj cao
 
Zagospodarowanie terenu wok remizy OSP w Rawaowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2013.

Czytaj cao W kwietniu br. wystpilimy z wnioskiem do Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu „Maopolskie Remizy 2013” na zagospodarowanie przestrzeni wok remizy jednostki OSP w Rawaowicach i w miesicu czerwcu, Uchwa Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego pomoc ta zostaa nam przyznana w wysokoci 40 000 z.

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2013.

Czytaj cao
Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wielkimi krokami zbliamy si do zakoczenia realizacji robt. Postp prac wskazuje, i nie grozi nam jakiekolwiek opnienie i inwestycja zostanie odebrana w terminie umownym tj. do 30 wrzenia br. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji na uytkowanie obiektu uczniowie szkoy w Prusach jeszcze w tym roku bd mogli korzysta z nowych sal dydaktycznych i wiczy w nowoczesnej sali gimnastycznej. Dziki realizacji tego projektu warunki nauczania znacznie si poprawi, podobnie estetyka otoczenia szkoy. Przypominamy, i koszt cakowity zadania na dzie niniejszej informacji to kwota 1 753 273,36 PLN, dofinansowanie w ramach MRPO wynosi 1 190 121,21 PLN. Dokumentacja fotograficzna przedstawiona poniej najlepiej zobrazuje zaawansowanie robt.

Czytaj cao
 
"Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Luborzyca" - realizacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 ; osi IV Leader, umow NR 00158-6530-UM0631236/12 z dnia 05 sierpnia 2013 roku zostaa nam przyznana przez Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego pomoc finansowana na realizacj projektu „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowoci Luborzyca”. Wniosek o rodki unijne zoylimy w lipcu ubiegego roku, natomiast przeduajca si procedura zwizana z ocen wnioskw przez Lokalna Grup Dziaania a nastpnie Urzd Marszakowski zostaa sfinalizowana ponad rok pniej wspomnian wyej umow.

Czytaj cao
 
"Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.07.2013.

Czytaj cao
Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Coraz bliej zakoczenia budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoy podstawowej w Prusach. Planowany termin odebrania obiektu to koniec wrzenia 2013 r. ale w przypadku sprzyjajcej pogody jest realna szansa na skrcenie tego terminu. Na bieco przebiega rwnie rozliczenie finansowe dotacji unijnej. 05 lipca br. zosta zoony do Departamentu Funduszy Europejskich ju 6 - ty wniosek o patno. Pozostaje wic tylko rozliczenie kocowe po zrealizowaniu projektu.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 126 - 150 z 223