To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ważne zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która znosi dotychczas obowiązujące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Dotychczas wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości było możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Czytaj całość
 
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Baranówka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Baranówka.

Czytaj całość
 
Kontrola stanu sieci kanalizacyjnej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, iż w miesiącu styczniu bieżącego roku, na terenie miejscowości Krzysztoforzyce, Dojazdów, Prusy i Zastów, Eksploatator gminnej sieci kanalizacyjnej, będzie prowadził czynności mające na celu ustalenia lokalizacji punktów, gdzie może dochodzić do nielegalnego tj. bezumownego, zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej. Pragniemy zauważyć, iż odprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do sieci gminnej jest także niedozwolone. Często właściciele nieruchomości nawet nie wiedzą o tym, że łamią prawo, odprowadzając nadmiar deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Ww. proceder zwiększa objętość ścieków odprowadzanych docelowo na oczyszczalnie ścieków, a tym samym powoduje znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu zbiorowego odprowadzania ścieków, co w konsekwencji wiąże się z wzrostem cen dla użytkowników.

Czytaj całość
 
Urząd Skarbowy w Proszowicach- bezpłatne szkolenia dla podatników
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.
Informacja o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach: zmiany w ustawie VAT, zmiany w podatku dochodowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Czytaj całość
 
ZUS: doradcy ds. ulg i umorzeń
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Pismo informacyjne Dyrektora ds. Dochodów w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie w sprawie powołania stanowiska doradców ds. ulg i umorzeń.

 
Instalacja ogniw fotowoltaicznych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że Gmina Kocmyrzów Luborzyca rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi minimum 60% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

Czytaj całość
 
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Poniżej przedstawiamy firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w zależności od ich kategorii.

Czytaj całość
 
Zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.01.2017.

Od 1 stycznia 2017 uległ zmianie numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na które dokonywane są wpłaty z tytułu czynszów, opłaty skarbowej, opłaty za udostępnienie danych osobowych. Aktualny numer rachunku to:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

 
XXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

Czytaj całość W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od części proceduralnej, w której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także protokół z posiedzenia XXIII Sesji Rady.

Czytaj całość
 
Zaginął pies
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

W sylwestrową noc zaginął pies w miejscowości Łuczyce.
Piesek miał czerwoną obroże. Dziecko czeka z utęsknieniem na przyjaciela. Jeżeli ktokolwiek widział psa bardzo proszę o kontakt pod numerem 668 438 831 lub 604 764 738. Dla znalazcy przeznaczona jest nagroda.

 
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektor ds. Technicznych

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o przejęciu gminnej sieci wodociągowej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, informuje, że od dnia 4 stycznia 2017r. nastąpi przejęcie sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Czytaj całość
 
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości.

Czytaj całość
 
Komunikat Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.12.2016.

Szanowni Państwo,
dbanie o jakość powietrza to NASZA WSPÓLNA SPRAWA. Władze gminy podejmują szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jednak bez aktywnego udziału mieszkańców stan powietrza nie zmieni się. Dlatego wszystkim tym, którzy ogrzewają swój dom piecem węglowym, przypominamy o trzech zasadach, które mają istotny wpływ na jakość powierza:

Czytaj całość
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2016.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.

Czytaj całość
 
Akcja informacyjna "Czyste powietrze wspólna sprawa", zależy to także od Ciebie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2016.
Dlatego jeśli ogrzewasz dom piecem węglowym zapoznaj się z treścią zamieszczonej ulotki, która została zrealizowania przez gminy sąsiadujące w Krakowem zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

Ulotka PDF - 223 kB

 
Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2016.
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020
Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.12.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Informacja dotycząca wywozu odpadów w okresie świątecznym.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2016.

W związku z faktem, iż termin wywozu odpadów komunalnych i segregowanych zaplanowany na IV poniedziałek miesiąca w miejscowościach Skrzeszowice, Rawałowice i Wilków przypada na dzień wolny od pracy tj. 26 grudnia 2016 r.(drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek).

 
Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2016.

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

  • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
  • rejestracja siedziby stada
  • prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
  • zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
  • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
  • prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Czytaj całość
 
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2016.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

W dniach 2-16 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przeprowadziło pierwszy nabór wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. W czasie trwania naboru wpłynęło łącznie 29 wniosków, niestety budżet, którym dysponowało LGD pozwolił na skierowanie do dofinansowania tylko 5 wniosków.

Czytaj całość
 
LGD - Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.12.2016.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (m.in. na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej) objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.12.2016.

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Czytaj całość
 
Uroczyste otwarcie budynku socjalnego w Zastowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.12.2016.

Dnia 6 grudnia 2016r., w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Zastów nastąpiło uroczyste otwarcie budynku socjalnego. Zaproszonych gości w osobach: Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Pan Stanisław Wolnik Dyrektor Oddziału Małopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Pan Antoni Rumian Wójt Gminy Michałowice, Pan Tadeusz Wójtowicz Wójt Gminy Wielka Wieś, Pan Łukasz Gliński Zastępca Wójta Gminy Liszki, Pan Jerzy Rusek Prezes Zarządu Extreme Sp z o.o., Pan Piotr Serafin Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Pan Janusz Szkatuła Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budopol Sp z o.o., ks Jan Krzyżowski Proboszcz Parafii w Kantorowicach, ks Bogusław Zając Proboszcz Parafii w Prusach, ks Wiesław Cholewa Proboszcz Parafii w Raciborowicach, Pan Krzysztof Malik Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Andrzej Szwajca Komendant Gminny OSP, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, serdecznie przywitał Pan Marek Jamborski Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Pani Agnieszka Kozłowska Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Czytaj całość
 
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. technicznych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.12.2016.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 476 - 500 z 2063