To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wniosek pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" wybrany do dofinansowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Wniosek pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” wybrany do dofinansowania

Informujemy, iż Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT., Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.

 
Informacja Wójta Gminy w sprawie wyznaczena tablic ogłoszeń
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.08.2018.

Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2018, poz.754), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
Urządzenie terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10 w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną”

Obecnie jesteśmy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w miejsciowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W maju b.r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na działce nr 203/10, na której zagospodarowanie terenu pod funkcję rekreacyjną wprowadzi element centro twórczy wsi Głęboka i pozwoli wykorzystać walory obszaru.

Czytaj całość
 
Warsztaty Zdrowia dla Kobiet
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj całość 17 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyły się „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” w ramach ww. projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Maszachaba”, w którym uczestniczyły panie, mieszkanki naszej gminy, urodzone w latach 1968-1949.

Czytaj całość
 
Podwójne święto OSP Czulice.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

Czytaj całość Niedziela 19 sierpnia 2018 roku była dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to bowiem dnia odbyły się w Czulicach uroczyste obchody Jubileuszu 115 rocznicy powstania OSP Czulice, najstarszej działające w gminie Kocmyrzów – Luborzyca jednostki strażackiej, założonej w roku 1903. Równocześnie tego samego dnia odbyła się uroczystość poświecenia pozyskanego przez druhów z Czulic, przy znaczącym wsparciu samorządu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, średniego samochodu strażackiego SGBA Renault Midliner 2010.

Czytaj całość
 
Umowa na realizację projektu przez GOPS podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Czytaj całość
 
Informacja o jakości wody
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym jakości wody po wydaniu decyzji PPIS z dnia 6-07-2018r. Informuję, że bakteria coli pojawiła się jedynie w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach (podczas prowadzonego remontu). W żaden sposób nie zagrażała skażeniu wody w wodociągu zbiorczym.
WSZYTSKIE ujęcia wody były i są bezpieczne: nie ma bakterii coli!

Zapewniamy Państwu bieżący dostęp do aktualnych badań wody i na stronie internetowej: zgkkocmyrzow.pl w zakładce JAKOŚĆ WODY.

 
Odbiorcy wody na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

Szanowni Państwo,
Odbiorcy wody na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

Odpowiadając na informacje, które pojawiały się w internecie, dotyczące jakości wody do spożycia, uprzejmie informuję, że podczas badania wody w dniu 4 lipca 2018 r, w sklepie w Goszczy, w siedzibie Firma R-Foll (dawna drukarnia w Łuczycach) oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Łuczycach, w ostatnim z obiektów pojawiły się 2 jednostki bakterii coli.

Czytaj całość
 
XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

Czytaj całość W czwartek 16 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu, z poprzedniej XLII Sesji, głos zabrała obecna na czwartkowym posiedzeniu pani Barbara Golanko, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Słomnikach, która przedstawiała obecnym na Sesji informację dotyczącą m.in. różnych form wspierania osób bezrobotnych.

Czytaj całość
 
115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czulicach serdecznie zaprasza, w niedzielę 19 sierpnia, na uroczyste obchody 115-tej rocznicy powstania jednostki, podczas których nastąpi poświęcenie nowego samochodu strażackiego.
Jubileuszowe uroczystości rozpocznie Msza święta w kościele parafialnym w Czulicach o godzinie 15.00.

 
"Partyzant" Dojazdów zdobywcą Pucharu Wójta Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.08.2018.

Czytaj całość W środę 15 sierpnia na boisku sportowym w Kocmyrzowie odbył się tradycyjny, piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozgrywki te organizowane w naszej gminie od wielu już lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzostwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
"Najpiękniejsze ziele z Luborzycy"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.08.2018.

Czytaj całość W środę 15 sierpnia br. w dzień Święta Matki Bożej Zielnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy zorganizowały wspólnie, konkurs pn.: „Najpiękniejsze ziele z Luborzycy” czyli konkursu na najpiękniejszy bukiet wykonany z okazji wspomnianego już Święta Matki Bożej Zielnej.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o zmianie terminu wywozu odpadów komunalnych w sierpniu br.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.08.2018.

W związku z faktem, iż termin wywozu odpadów komunalnych - segregowanych i zmieszanych (III środa miesiąca) w miejscowościach: Krzysztoforzyce i Zastów przypada na dzień wolny od pracy, tj. 15.08.2018 r. (Wniebowzięcie NMP), odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 18.08.2018 r. (sobota).

 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.08.2018.

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.08.2018.

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 2222 z późn. zm.) informuję, iż w trakcie przygotowania jest następujące zadanie projektowe: "Przebudowa dróg gminnych polegająca budowie chodnika – na dz. nr 138,310 obręb 0008 Kocmyrzów, gm. Kocmyrzów-Luborzyca"

Czytaj całość
 
Konkurs na najpiękniejsze ziele z Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.08.2018.

Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy zapraszają do udziału w konkursie "Najpiękniejsze ziele z Luborzycy".

Regulamin konkursu: PDF - 537 kB

 
Budowa sieci światłowodowej w naszej gminie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.08.2018.

Czytaj całość W ubiegłym tygodniu, w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się spotkanie samorządu naszej gminy z przedstawicieli firmy NaszaSiec.NET Kraków. Przypomnijmy w tym miejscu, iż jest to firma, która planuje wykonać i objąć zasięgiem sieci światłowodowej gospodarstwa domowe, przedsiębiorców, oraz placówki oświatowe i użyteczności publicznej w naszej Gminie.

Czytaj całość
 
MARR - II nabór
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.08.2018.

Czytaj całość Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła II nabór do projektu „ DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa.

Czytaj całość
 
Wsparcie finansowe dla naszych strażaków
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.08.2018.

Czytaj całość W piątek 3 sierpnia br., w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie, w czasie którego Marszałek Województwa Małopolskiego pan Jacek Krupa przekazał 31 umów o udzieleniu wsparcia finansowego 66 jednostkom OSP z powiatów: krakowskiego i olkuskiego, na realizację zadań w ramach dwóch konkursów: „Bezpieczna Małopolska 2018” i „Małopolskie Remizy 2018”.

Czytaj całość
 
Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych dobiega końca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.08.2018.

Roboty termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” - dobiegają końca.

Czytaj całość
 
Spotkanie organizacyjne w sprawie otwarcia budynku Szkoły Podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.08.2018.
Czytaj całość W dniu 1 sierpnia 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące uroczystego otwarcia budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie. Spotkanie miało charakter roboczy i było związane przede wszystkim z omówieniem spraw organizacyjnych w związku ze zbliżającym się terminem otwarcia nowego budynku szkoły zaplanowanym w dniu 3 września 2018 r.
W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Marek Jamborski, przedstawiciele Szkoły Podstawowej, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz społeczność lokalna zaangażowana w powstanie szkoły.
Czytaj całość
 
74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.07.2018.

Szanowni Państwo
1 sierpnia mija 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, najtragiczniejszego polskiego zrywu niepodległościowego XX wieku. W ten wyjątkowy dzień, aby uczcić pamięć bohaterskich Powstańców Warszawskich, o godzinie 17.00 włączone zostaną na okres 3 minut syreny alarmowe.

 
17 sierpnia 2018 r zapraszamy na bezpłatne "warsztaty zdrowia dla kobiet"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.07.2018.

17 sierpnia 2018 r w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbędą się „Warsztaty zdrowia dla kobiet” przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat (ur.1968-1949), jako uprawnione uczestniczki Programu Profilaktyki Raka Piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Rozpoczęcie spotkania o godz. 14.30 Wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie: 12 633 02 18, 503 777 651

Czytaj całość
 
Bezdomne młode koty.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.07.2018.

W miejscowości Łuczyce znaleziono cztery bezdomne młode koty.
Osoby zainteresowane przygarnięciem kotków proszone są o kontakt: Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca tel. 12 387 14 10 wew. 16

 
Konkurs FIO Małopolska Lokalnie - Północ - dla organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.07.2018.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała konkursy na projekty społeczne i rozwojowe. Więcej informacji w załączonym folderze: PDF, 390 kB
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 50 z 2063