Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych, w których wystąpiły straty w uprawach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2010.

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że wnioski dotyczące strat w uprawach rolnych spowodowane nawalnymi deszczami rolnicy mogą składać do dnia 14 czerwca 2010 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy.

 
Święto pszczelarzy naszej Gminy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
08.06.2010.

Czytaj całość Połączone obchody sześćdziesięciolecia istnienia Miejscowego Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie oraz poświęcenia nowego sztandaru tej organizacji odbyły się w niedzielę 6 czerwca br. w Luborzycy. Rozpoczęła je uroczysta, koncelebrowana Msza Święta w luborzyckim kościele, którą odprawili ksiądz prałat Eugeniusz Marciniak - Ogólnopolski Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy, ksiądz kanonik Stanisław Kolarski - Duszpasterz Małopolskich Pszczelarzy, ksiądz proboszcz Bogusław Zając - duszpasterz i opiekun Koła Pszczelarzy działającego w naszej Gminie oraz proboszcz luborzyckiej parafii ksiądz Władysław Ulmaniec. W luborzyckich uroczystościach obok licznie przybyłych członków i sympatyków naszego gminnego Koła udział wzięli także: Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki pan Paweł Knafel, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pani Małgorzata Doniec, radny Powiatu Krakowskiego pan Włodzimierz Okrajek oraz radni naszej Gminy. Licznie reprezentowane były również w Luborzycy władze Polskiego Związku Pszczelarzy z panem Tadeuszem Sabatem - Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarzy na czele. Obok niego w uroczystościach uczestniczyli także pan Józef Bukowski - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie oraz pan Kazimierz Marszałek - Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego.

Czytaj całość
 
Dzień Matki w Zastowie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
08.06.2010.

Czytaj całość Już po raz siódmy w niedzielę 6 czerwca br. w Domu Ludowym w Zastowie, Rada Sołecka tej miejscowości wraz z grupą wspierających ją mieszkańców zorganizowała uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Na spotkaniu tym władze naszego samorządu reprezentowali pan Marek Jamborski - Wójt Gminy, pani Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy oraz radna pani Krystyna Szczupak. Obecna była także pani Joanna Karyś - Róg - Dyrektor Zespołu Szkół w Raciborowicach.

Czytaj całość
 
Co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód ...
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.06.2010.

Co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi celem:

- ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej,
- potwierdzenia działania siły wyższej - dla potrzeb ARiMR,
- ubiegania się o inną pomoc (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu Rządowego).

Czytaj całość
 
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.06.2010.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z wystąpieniem w ostatnich dniach na terenie naszej gminy niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, osoby bądź rodziny dotknięte skutkami powodzi, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i które nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane własne środki mogą ubiegać się o pomoc w formie zasiłku celowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przysługuje jedynie w stratach w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)

Zasiłek jest przeznaczony na pierwszą pomoc (żywność, leki, odzież, niezbędny sprzęt użytku domowego, grobne naprawy itp.) i nie należy go traktować jako formy rekompensaty bądź odszkodowania za poniesione straty.

 
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.06.2010.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu - treść komunikatu (PDF - 1871 KB)

 
KOMUNIKAT
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
04.06.2010.

Urząd Gminy informuje, że Zarządzeniem Nr 61/2010 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 maja 2010 r. zostały powołane obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

składy obwodowych komisji wyborczych

 
Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.06.2010.

Czytaj całość W ostatni weekend maja w miejscowości Baranówka po raz pierwszy w historii gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się Jej święto. Organizator – Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy – przygotował wiele różnorodnych atrakcji dla uczestników tej imprezy. Dzień pierwszy nosił nazwę „Dobrze ROCK'ująca Gmina”. Skierowany był przede wszystkim do młodzieży. Zaprezentowały się działające przy CKiP grupy : tańca nowoczesnego , Sekcja Judo oraz wokalistki Wiktoria i Karolina Gorzkowskie i Daria Dys. Popołudnie i wieczór bogate były w prawdziwe rockowe wydarzenia.

Czytaj całość
 
Odkażanie studni
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2010.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące odkażania i dezynfekcji studni skażonych w czasie powodzi znajdują się na stronie internetowej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - wsse.krakow.pl

Środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane nieodpłatnie przez właściwe terenowo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, natomiast wypompowywanie i oczyszczanie studni jest prowadzone przez Państwową Straż Pożarną oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2010.

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca – Gminny Komisarz - Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

Termin składania ofert do 11 czerwca 2010 r. Od kandydatów wymaga się m. in. znajomości obsługi komputera, funkcjonowania obsługi GPS i umiejętności korzystania z map cyfrowych.

Czytaj całość
 
"Złoty" jubileusz par małżeńskich w Luborzycy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.05.2010.

Czytaj całośćWe czwartek 27 maja br. w Kosciele Parafialnym w Luborzycy odprawiona została przez ksiedza proboszcza W. Ulmańca uroczysta Msza Święta w czasie której nastąpiło odnowienie Sakramentu Małżeństwa przez dwadzieścia par z terenu naszej Gminy po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Po zakończeniu nabożeństwa dalsza część uroczystości "Złotych Godów" odbyła się w Domu Kolpinga w Luborzycy. W jej trakcie Wójt Gminy pan Marek Jamborski udekorował Szanownych Jubilatów honorowym "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie",który został im nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Czytaj całość
 
Dni Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
28.05.2010.

Czytaj całość W dniach 29-30 maja.2010 r. (sobota-niedziela) na boisku sportowym w Baranówce odbędą się „Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”. Pierwszy dzień imprezy nosi nazwę "Nasza dobrze ROCK'ująca Gmina". W tym dniu wystąpią zespoły DYSONANS, SOUNDQ, NA OSTATNIĄ CHWILĘ oraz gwiazda wieczoru zespół PTAKY. Swój pokaz zaprezentuje także grupa tańca nowoczesnego, sekcja JUDO i wokalistki działające przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, zorganizowany zostanie też konkurs plastyczny.

Czytaj całość
 
Modernizacja drogi wojewódzkiej 776 - rozpoczęta
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.05.2010.

Czytaj całośćW środę 26 maja br. po wielu latach starań oficjalnie rozpoczęte zostały prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej 776, będącej najważniejszą arterią kumunikacyjną naszej Gminy. Symbolicznego wbicia tradycyjnej pierwszej łopaty, którą tym razem zastąpiła łyżka koparki dokonał Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski. Łopatę (łyżkę koparki) wbił także obecny na tej uroczystości ksiądz Bogusław Zając- proboszcz parafii w Prusach, pierwszej miejscowości w której rozpoczęto prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej 776. W tej symbolicznej uroczystości obok pana Wójta i księdza Proboszcza uczestniczyła także Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Małgorzata Doniec oraz pan Jan Bubak z Baranówki, który przez wiele lat pełnił funkcję radnego naszej Gminy i był jedną z tych osób, które szczególnie aktywnie wspierały pana Wójta w działaniach na rzecz rozpoczęcia prac związanych z modernizacją drogi 776. Licznie na inauguracji robót modernizacyjnych obecni byli także przedstawiciele kierownictwa BUDOSTALU - 5, głównego wykonawcy robót oraz firm z nim współpracujących.

Czytaj całość
 
I Gminny Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.05.2010.

Czytaj całośćWe wtorek 25 maja br. w Szkole Podstawowej w Luborzycy odbył się I Gminny Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych, którego organizatorem była Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W luborzyckim Przeglądzie uczestniczyły teatrzyki z Gimnazjum w Luborzycy oraz szkół podstawowych z Luborzycy, Pietrzejowic, Czulic, Karniowa, Kocmyrzowa I, Łuczyc, Goszczy i Łososkowic.

Czytaj całość
 
Akcja pomocy powodzianom.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.05.2010.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zwracają się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o przyłączenie się do akcji pomocy powodzianom.

Najbardziej potrzebne poszkodowanym są w chwili obecnej:

  • koce, śpiwory, pościel
  • ręczniki, ścierki
  • środki czystości i środki higieniczno-sanitarne
  • wiadra, szczotki, rękawice i buty gumowe
  • trwała żywność, woda pitna butelkowana

Zbiórka darów odbędzie się w poniedziałek 31 maja 2010 r w Budynku Wielofunkcyjnym w Baranówce w godzinach od 12.00 do 19.00

 
Zbiórka pasz dla rolników z terenów dotkniętych powodzią.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.05.2010.

OGŁOSZENIE

Z inicjatywy Izby Rolniczej w Krakowie prowadzona jest zbiórka pasz (głównie zbóż) dla rolników z terenów dotkniętych powodzią.

Pasze można składać u sołtysów poszczególnych miejscowości.

W razie przekazywania większej ilości darów prosi się o telefoniczny kontakt z przedstawicielem Izby tel. 12 387 11 57

 
Zaproszenie do wzięcia udziału w programie profilaktycznym
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
25.05.2010.

W związku z kolejną edycją programu profilaktycznego pt. "Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych" , Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny znajdujacy się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II pragnie po raz kolejny zaprosić Państwa do udziału w wyżej wspomnianym programie.

Czytaj całość
 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.05.2010.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza wszystkich chętnych na spotkania aktywizująco - informacyjne dotyczące pozyskiwania środków z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

 
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Goszycach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
21.05.2010.

Czytaj całość We wtorek 18 maja br. w Szkole Podstawowej w Goszycach odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci oficerów i inteligencji polskiej zamordowanej przez władze sowieckie w Katyniu w 1940 roku oraz pamięci Ojca Józefa Jońca, który poniósł śmierć w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Czytaj całość
 
XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Goszycach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
18.05.2010.

Czytaj całość W dniach 15 -16 maja br. już po raz dwunasty odbyły się Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, impreza której głównym organizatorem jest Małopolski Instytut Kultury, a patronem Marszałek Województwa Małopolskiego. Dni te są jedną z największych, cyklicznie organizowanych imprez tego rodzaju na terenie naszego województwa. Ich celem jest promocja wspaniałych, a nie zawsze znanych historycznych miejsc i zabytków Małopolski.

Czytaj całość
 
Talenty Małopolski 2010
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
17.05.2010.

Czytaj całość W dniu 8 maja b.r w sali kinowej w Wadowicach, odbył się Finał Wojewódzkiego Festiwalu "Talenty Małopolski 2010". Naszą gminę reprezentowaly dwie wokalistki z Zastowa działające przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy - Wiktoria i Karolina Gorzkowskie. Wolalistki te, lauratki konkursu powiatowego, prezentowały piosenki Alicji Majewskiej. Wyniki Konkursu Wojewódzkiego znane były w godzinach popołudniowych 11 maja.

Czytaj całość
 
Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
14.05.2010.

w sprawie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Czytaj całość
 
Akcja edukacyjna "Zaszczep dobre wzorce"
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
14.05.2010.

W najbliższy poniedziałek 17 maja rusza akcja edukacyjna „Zaszczep dobre wzorce” adresowana do matek i córek. W ponad 300 punktach szczepień na terenie całego kraju będzie można uzyskać informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz skorzystać ze szczepień przeciwko wirusowi HPV w atrakcyjnej cenie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Akcja potrwa do 6 czerwca.

 

Adresy punktów szczepień znajdują się na stronie www.kwiatkobiecosci.pl

 
Dni Dziedzictwa Kulturowego
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
13.05.2010.

W dniach 15-16 maja b.r. odbędą się XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dni te są jedną z największych cyklicznych wydarzeń kulturalnych w Małopolsce. Są okazją, żeby poznać, zobaczyć z bliska kościoły, kaplice, dworki, pałace, zabytki czy też sztukę ludową. W tym roku również w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Goszyce będzie można odwiedzić dwór murowany, poznać jego historię czy też skorzystać z towarzyszących temu wydarzeniu atrakcji. Dni Dziedzictwa Kulturowego w Goszycach współorganizuje Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Szczegóły na plakacie.

 
Kulturalna majówka w Małopolsce
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
13.05.2010.

Warsztaty, ścieżki tematyczne, wystawy, wykłady, koncerty itp. atrakcje czekają na zwiedzających podczas tegorocznych XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dni Dziedzictwa to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, okazja, aby zobaczyć z bliska mało znane i często na co dzień niedostępne zabytki.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1826 - 1850 z 2063