Szybciej na ratunek - karetka pogotowia w naszej Gminie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
22.09.2010.

Po zabiegach i negocjacjach, jakie w pierwszej połowie września prowadził Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski z panią Małgorzatą Popławską - Dyrektorem Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewodą Małopolskim w sprawie pozyskania karetki pogotowia dla naszej Gminy udało się wreszcie tego dokonać. Od dnia 1 stycznia 2011 r. karetka pogotowia w naszej Gminie stanie się faktem. W wyniku wspomnianych rozmów uzgodnione zostało już miejsce jej stacjonowania oraz lokalizacja pomieszczenia dla zespołu ratunkowego (parter budynku dawnego ośrodka zdrowia w Kocmyrzowie - pomieszczenia dawnego gabinetu ginekologicznego). Dokonana została także wstępna przymiarka i oględziny miejsca postoju karetki. Po ich przeprowadzeniu okazało się, iż konieczne będzie wykonanie specjalnego zadaszenia. Od dnia 1 stycznia 2011 r. przez 24 godziny na dobę dyżur pełnić będzie trzyosobowy zespół ratunkowy. W skali całego miesiąca będzie to 10 osób, zmieniających się w trakcie pełnienia dyżurów. Należy szczególnie podkreślić to, iż karetka będzie obsługiwać tylko naszą Gminę. Nie będzie ona związana z żadnym ze szpitali, co pozwoli na bardziej elastyczne i szybsze dowożenie osób poszkodowanych lub chorych do różnych szpitali w naszym regionie.

Zdjęcie: Jacek Kaczmarczyk

 
Konkursy na wybór funduszy pożyczkowych rozstrzygnięte
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.09.2010.

Uprzejmie informujemy, że Minister Gospodarki rozstrzygnął konkursy na wybór funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie udzielanie pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi w 2010 r. W załączeniu przekazujemy dane kontaktowe do wszystkich funduszy pożyczkowych, które wygrały konkursy na wybór funduszy pożyczkowych ogłoszone przez Ministra Gospodarki w dniu 16 sierpnia 2010 r. oraz konkursy uzupełniające na wybór funduszy pożyczkowych ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Fundusze pożyczkowe wybrane w konkursach dla funduszy pożyczkowych aplikujących o udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi w 2010 r.

Czytaj całość
 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
21.09.2010.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Czytaj całość
 
Integracyjny Festyn Rodzinny w Luborzycy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.09.2010.

Czytaj całość W niedzielę 12 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Luborzycy odbył się II Integracyjny Festyn Rodzinny organizowany przez "Sieć Luborzyca" czyli Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych działajacych na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Przypomnijmy, iż tworzą ją następujące organizacje: "Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Luborzycy, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Szansa" działające przy Gimnazjum w Luborzycy, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga działające w Prusach oraz Parafia Rzymsko -Katolicka w Więcławicach.

Czytaj całość
 
Wisła Kraków kontra "EKLER" Baranówka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.09.2010.Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców naszej Gminy na charytatywny mecz piłki nożnej zespołu oldbojów Wisły Kraków i drużyny "EKLER" Baranówka.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 września 2010 r. o godzinie 17.00 na boisku sportowym w Baranówce.

 
OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.09.2010.

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy, że w dniu 23 września 2010 roku w godzinach 13.00 - 15.00 na sali obrad Urzędu Gminy pełnić będzie dyżur prawny Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie.

 
Ogłoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.09.2010.

W dniu 4 września 2010 r. w Luborzycy znaleziono psa rasy beagle (suczka). Pies ma około roku miał na sobie niebiesko-popielatą obrożę, bardzo tęskni za właścicielem.

Informacje pod numerem telefonu 508-370-660.

 
Festyn Integracyjny
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.09.2010.Wszystkich Mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zapraszamy na Festyn Integracyjny , który odbędzie się w Luborzycy obok Domu Kolpinga w niedzielę 12 września 2010 r. Początek Pikniku o godz. 14.00.

 

 

Organizatorzy:
"Sieć Luborzyca"
Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych
Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

 
Konkurs fotograficzny
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
07.09.2010.

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłosza konkurs fotograficzny , którego tematem przewodnim jest architektura drewniana. Konkurs ma na celu promocję obiektów architektury drewnianej i zwiększenie liczby turystów odwiedzających region województwa małopolskiego. Dla laureatów Organizatorzy przewidzieli cenne nagrody. Termin zgłaszania prac – do 30 września 2010 r. Wszelkie informacje o konkursie i projekcie „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej” znaleźć można na stronie www.drewniana.malopolska.pl

 
Święto strażaków w Goszczy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
01.09.2010.

Czytaj całość Niedziela 29 sierpnia br. była ważnym dniem dla druhów z jednostki OSP Goszcza. Tego to dnia na placu przed budynkiem remizy odprawiona została Msza Święta podczas, której poświęcony został zakupiony przez jednostkę z Goszczy samochód pożarniczy "Ford Transit". Mszę Świętą odprawili wspólnie proboszcz parafii w Goszczy, a zarazem kapelan miejscowej jednostki OSP ksiądz Andrzej Orlikowski oraz ksiądz Tomasz Rajda - Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Nabożeństwo poprzedził uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych z jedenastu jednostek OSP działających w naszej Gminie oraz zaprzyjaźnionych jednostek strażackich z Michałowic, Więcławic, Zagórzyc, Słomnik, Widomej, Trątnowic i Niedźwiedzia. Przemarsz ten prowadził Naczelnik OSP Goszcza druh Łukasz Dutkiewicz.

Czytaj całość
 
XII Dożynki Powiatu Krakowskiego w Liszkach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
31.08.2010.

Czytaj całość W niedzielę 29 sierpnia br. odbyły się w Liszkach XII już Dozynki Powiatu Krakowskiego. Naszą Gminę reprezentowały w Liszkach Koła Gospodyń z Dojazdowa (Anna Buwaj, Halina Zięciak, Danuta Kasza, January Kasza, Halina Chmiel, Aniela Baś, Anna Wieczorek, Aleksandra Budzyk, Barbara Marzec, Zofia Pszczoła) i Pietrzejowic (Barbara Stefańczyk, Renata Wiss, Lucyna Krupińska, Teresa Nowak, Halina Żurek, Stanisława Rusin, Ewa Bletek). Panie z Dojazdowa uczestniczyły w Konkursie Wieńca Dożynkowego, natomiast KGW z Pietrzejowic prezentowało w ramach Konkursu na Najlepszą Potrawę Regionalną wytwory naszej kuchni lokalnej.

Czytaj całość
 
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.08.2010.

Przypominamy Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych przez MPO sp. z o. o. w dniach 6 - 22 wrzesień 2010 r.

Czytaj całość
 
Wynik zapytania ofertowego na Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.08.2010.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr JRP/AK/P.U.-1/10 na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wybrano ofertę złożoną przez firmę F.H.U. ISKRA na kwotę 9 608,00 zł (brutto), 7 875, 41 zł(netto). Była ta jedyna oferta, która wpłyneła do Zamawiającego i odpowiadała wymaganiom Zamawiającego oraz nieprzekraczała założonej wartości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 
Regionalny Konkurs Grantowy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Czytaj całość Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Czytaj całość
 
Informacja dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
20.08.2010.

Wójt Gminy Liszki zaprasza mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na Dożynki Powiatowo - Gminne, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2010 r. w Liszkach na terenie tutejszego Gimnazjum. W programie m.in. korowód dożynkowy, wręczenie Nagród Najlepszym Rolnikom Powiatu Krakowskiego 2010, koncert górniczej orkiestry dętej, zabawa taneczna.

 
Zapytanie ofertowe na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Czytaj całość

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca /Jednostka Realizująca Projekt zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu komputerów dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca – etap I” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Czytaj całość
 
Ogłoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2010.

Dnia 18.08.2010r. (wtorek) w miejscowości Kocmyrzów w okolicy Karczmy Ciekierówka znaleziono psa w typie Hasky, umaszczenie biało-rude. Wiek ok. 2 – 3 lata.

Właściciel psa proszony jest o kontakt pod telefonem 12 387 14 10 wew. 16, w godz. pracy Urzędu Gminy pon - pt. 8.00 -15.00

 
Pierwsze zebranie Zarządu Stowarzyszenia
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2010.

Czytaj całość W środę 18 sierpnia br. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „KOLIBABY”. Na spotkaniu omówione zostały sprawy bieżące oraz plany działalności Stowarzyszenia na najbliższe miesiące. Stowarzyszenie podjęło już starania o dofinansowanie kilku projektów dotyczących fonkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj całość
 
Bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
19.08.2010.

Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie działający przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji serdecznie zaprasza instytucje z Miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego i wielickiego na bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość
 
Marketing w Sieci - szkolenia dofinansowane z UE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

Czytaj całość Tylko do 3 września można zgłosić się do udziału w II edycji szkoleń „Marketing w Sieci", organizowanych przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie. Szkolenia, dofinansowane przez Unię Europejską, odbywać się będą od września do października, przez kolejne 5 weekendów oraz od października do grudnia. Ich program obejmie zagadnienia związane z projektowaniem stron www, pozycjonowaniem, organizowaniem internetowych kampanii promocyjnych.

Czytaj całość
 
Kolejne pieniądze dla Gminy w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLV/733/10 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Pomoc finansowa została przyznana gminom, które uczestniczyły w ogłoszonym w dniu 16 marca 2010r., przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursie „Małopolskie Remizy – 2010” i złożyły prawidłowe wnioski.

Czytaj całość
 
Powszechny Spis Rolny 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2010.

W okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 roku na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny (PSR). Zostanie on poprzedzony obchodem przedspisowym, który rozpoczął się dnia 9 sierpnia, a zakończy się dnia 23 sierpnia 2010 roku. Powszechnym Spisem Rolnym objęte zostaną gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.08.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2010 r. /środa/ na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.08.2010.

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pilnie poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na terenie gminy lub gmin sąsiednich. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (12) 387 14 10 wew. 15 lub 26.

 
"Starodawne Skrzeszowickie Wesele"
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.08.2010.

Czytaj całość W niedziele 8 sierpnia br. w Łososkowicach odbyła się prezentacja widowiska plenerowego "Starodawne Skrzeszowickie Wesele".Inscenizacja ta była wiernym odtworzeniem wiejskich uroczystości weselnych charakterystycznych dla naszego regionu na początku XX wieku. Prezentowane obrzędy (swaty, zrękowiny, wieczór kawalerski, wieczór panieński, przejazd bryczkami do ślubu, zabawa weselna, ocepiny) wraz z towarzyszącymi im pieśniami i przyśpiewkami weselnymi zostały odtworzone w oparciu o przekazy ustne najstarszych mieszkańców naszej gminy. W przedstawieniu wzięło udział 26 aktorów - amatorów, mieszkańców Skrzeszowic, Łososkowic, Łuczyc, Luborzycy, Goszyc i Wysiołka Luborzyckiego wspieranych przez choreografa panią Jadwigę Jowicz - Mocny i aktora Teatru Ludowego Tomasza Schimscheinera. Oprawę muzyczną przedstawienia w Łososkowicach zapewniła kapela ludowa z Szczepanowic oraz strażacka orkiestra dęta "Skrzeszowianka" ze Skrzeszowic.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1776 - 1800 z 2063