Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca sprzeda samochód specjalny
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.10.2010.

Czytaj całość Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca sprzeda samochód specjalny, pożarniczy marki Żuk A07B, stanowiący własność Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
Konkurs Poetycki "Piórem Malowane 2010"
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
22.10.2010.

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie organizuje Konkurs Poetycki „Piórem Malowane 2010”. Konkurs ma charakter otwarty , jego uczestnikami mogą być osoby, które prześlą wiersz własnego autorstwa zgodnie z Regulaminem Konkursu. Nadesłana praca musi stanowić oryginalną, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach twórczość autora. Prace należy przesłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury , ul. Grunwaldzka 5 , 31-526 Kraków z dopiskiem „Konkurs Poetycki Piórem Malowane 2010” lub pocztą elektroniczną piorem.malowane@mdkgrunwaldzka5.pl. Konkurs odbywa się pod hasłem „Makro-przestrzeń”. Regulamin i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mdkgrunwaldzka5.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału .

 
Umowa z Pogotowiem Ratunkowym - podpisana
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
20.10.2010.

W poniedziałek 18 października br. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów - Luborzyca, a Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym dotycząca wynajmu lokalu z przeznaczeniem go na potrzeby całodobowego funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego wraz z karetką pogotowia w Kocmyrzowie. Umowa ta obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2011 r. przez okres 10 lat. Przypominamy w tym miejscu , iż karetka wraz z zespołem ratownictwa będzie przeznaczona do obsługi medycznej tylko Mieszkańców naszej Gminy. W imieniu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca umowę podpisał Wójt Gminy pan mgr inż. Marek Jamborski, a w imieniu Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pani Dyrektor, dr nauk medycznych Małgorzata Popławska.

Zdjęcie: Jacek Kaczmarczyk

 
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.10.2010.

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj całość
 
Szkolenia fundraisingowe w Luborzycy
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
13.10.2010.

Informujemy, że Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Luborzycy na terenie gmin Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce realizuje projekt „Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich”. Celem projektu jest pobudzenie świadomości i zwiększenie aktywności wśród organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego na rzecz rozwoju edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców , a także na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i zapewnienia odpowiedniego rozwoju obrzarów wiejskich. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.fundraising-luborzyca.kolping.pl/   . Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Spotkanie z Dyrektorami Szkół
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
13.10.2010.

Dnia 12 października br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyło się spotkanie Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego z Dyrektorami placówek oświatowych naszej Gminy. W spotkaniu tym uczestniczyła również pani Elżbieta Dudowicz - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. Rozpoczęło się ono od uroczystego wręczenia przez Pana Wójta dokumentów nadających stopień nauczyciela mianowanego pedagogom pracującym w luborzyckim Gimnazjum. Dyplomy nadające stopień nauczyciela mianowanego otrzymały Panie : mgr Sylwia Kuźniar oraz mgr Joanna Słuja. Pan Wójt złożył także gratulacje Paniom: mgr Irenie Raźny z luborzyckiego Gimnazjum i mgr Małgorzacie Walczyk ze Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I, które w ostatnim okresie uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. Następnie Pan Wójt z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazał za pośrednictwem obecnych na spotkaniu Dyrektorów życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zawodowych wszystkim nauczycielom zatrudnionym na terenie naszej Gminy. Podczas drugiej, roboczej części spotkania omówione zostały liczne kwestie związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy.

 
Kredyt z dopłatą - dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.10.2010.

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest energia słoneczna pozyskiwana za pomocą kolektorów słonecznych. Dla wielu osób potencjalnie zainteresowanych montażem kolektorów największym problemem są stosunkowo wysokie koszty ich nabycia i montażu. Dlatego też pragniemy poinformować, iż w Warszawie nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a bankami w sprawie dopłat ze środków Funduszu do kredytów udzielanych przez banki odbiorcom indywidualnym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Możliwość pozyskania dopłat posiadają osoby fizyczne dysponujące prawem do nieruchomości oraz współnoty mieszkaniowe, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej. Kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą oferowane w placówkach tych banków, które podpisały umowę lub w placówkach ich banków zrzeszonych.

Czytaj całość
 
Koncert w "Kamieniołomie im. Jana Pawła II"
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
11.10.2010.

Czytaj całośćW dniu 10 października br. w „Kamieniołomie im. Jana Pawła II” przy kościele w Rynku Podgórskim odbył się charytatywny koncert pod nazwą „Dla Małych Przyjaciół” zorganizowany przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci oraz Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie. W koncercie wzięło udział ośmioro młodych artystów – laureatów Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2010”.

Czytaj całość
 
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
11.10.2010.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy wyznaczone w celu przyjmowania zgłoszeń do rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: informacja.pdf oraz kandydatów na wójta: informacja.pdf

 

 
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
11.10.2010.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5.10.2010 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy w składzie:

1. Henryk Laskosz
2. Marianna Kieca
3. Bożena Rysz-Łach
4. Agnieszka Hepko
5. Anna Giergielewicz
6. Anna Turek
7. Anna Kaczmarczyk

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie - Luborzycy znajduje się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pok. 33 /II piętro/.

 
12 października - Dzień Rozsądnej Prędkości
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.10.2010.

Nie trzeba wiele – każdy, kto jedzie w terenie zabudowanym 70 km/h i potrąci pieszego, w 86% przypadków będzie jego zabójcą. A dla samego kierowcy uderzenie w drzewo przy 90 km/h to jak upadek z 10 piętra! Nadmierna prędkość była w 2009 r. główną przyczyną wypadków drogowych, dlatego Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” oraz partnerzy wspierający: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i porównywarka ubezpieczeniowa rankomat.pl, zapraszają kierowców do szczególnego przestrzegania ograniczeń prędkości w „Dniu Rozsądnej Prędkości” (12 października 2010).

Czytaj całość
 
Ogólnopolska Akcja Bezpłatnych Badań Słuchu
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
06.10.2010.

Osoby po 50. roku życia doświadczające problemów ze słyszeniem informujemy, że w dniu 12 października w godzinach od 9 do 15 w NZOZ LUBOMED Kocmyrzów 38A będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań słuchu (videopodróż do wnętrza ucha).  Dodatkowe informacje i możliwość umówienia badania na inny termin są dostępne pod nr tel: 12 680 50 90.

 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
04.10.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 7 października 2010 r. /tj. czwartek/ na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XL Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
"Zachwyt nad światem"
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
30.09.2010.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Zachwyt nad światem” - inspiracje postawą św. Franciszka. Wśród wielu prac młodych artystów, będzie można również zobaczyć te, przygotowane pod okiem pani Alicji Zabawy (Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy), a wykonane przez uczniów z naszej gminy.

Impreza odbędzie się 3 października 2010 roku o godz. 18:00 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ul. Szkolna 2. Wieczór uatrakcyjnią: występ chóru "Voci di san Francesco" oraz pokaz rzeźby św.Franciszka autorstwa Marii Rżący.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
30.09.2010.

Czytaj całośćW dniu 27.09.2010 r. w Nowohuckim Centrum Kultury odbył się Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Złota Jesień”. W 15-tej już edycji imprezy organizowanej przez Wojewódzki Zarząd Związku Emerytów i Rencistów, gminę Kocmyrzów-Luborzyca reprezentował zespół „Emerytki” działający w Kole Emerytów nr 4 oraz honorowa przewodnicząca kocmyrzowskiego Koła Maria Szopa.

Czytaj całość
 
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
28.09.2010.

Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

treść informacji.pdf

 
Informacja Wójta Gminy o lokalizacji wyznaczonych tablic ogłoszeń
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
28.09.2010.

Realizując art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./ informuję, że w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

wykaz tablic ogłoszeń.pdf

 
Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo dla Gimnazjum w Luborzycy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.09.2010.

Czytaj całość Dnia 23 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, w której uczestniczyło luborzyckie Gimnazjum, jako jedna z 32 szkół Województwa Małopolskiego.Obecni na tej uroczystości Marszałek Województwa Małopolskiego pan Marek Nawara oraz Małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski w swoich wystąpieniach podkreślili konieczność stałego dbania o bezpieczeństwo uczniów w szkołach, pozytywnie ocenili idee Programu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, a także wysoko ocenili pracę szkół biorących w nim udział.

Czytaj całość
 
Projekt Azbest - Stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2010.

W latach 2010 – 2011 na terenie Gmin: Krzeszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Jerzmanowice - Przeginia, Skała, Sułoszowa realizowany jest projekt pod nazwą „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu”.

Czytaj całość
 
Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych - ankieta
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2010.

Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 15 października 2010 r. prowadzi badania ankietowe dotyczące oceny współpracy Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych (MOWOP) z organizacjami pozarządowymi.

Badanie ma na celu ocenić dotychczasową współpracę ośrodków z sektorem pozarządowym oraz rozpoznać nowe potrzeby i oczekiwania sektora w stosunku do ośrodków, ich roli i zadań jakie winny pełnić.

Czytaj całość
 
Speedway Wanda - zapisy do szkółki żużlowej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.09.2010.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymał list od klubu Speedway Wanda Kraków, którego treść publikujemy poniżej.

Czytaj całość
 
Perły Powiatu Krakowskiego
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
24.09.2010.

Czytaj całość W niedzielę 19 września br. w sali widowiskowej Audytorium Maximum w Krakowie odbył się uroczysty koncert laureatów konkursu „Talenty Małopolski 2010”. W koncercie wzięło udział 20 młodych , uzdolnionych osób z terenu powiatu krakowskiego. Naszą gminę reprezentowła Karolina Gorzkowska z Zastowa – wokalistka działająca przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy.

Czytaj całość
 
Porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Gminy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
23.09.2010.

W czwartek 23 września br. pomiędzy godz. 13 00 a 15.00 w sali obrad Urzędu naszej Gminy pełnił dyżur Miejski Rzecznik Konsumentów. W trakcie tegoż dyżuru wszyscy zainteresowani mogli m.in. skorzystać z informacji o przysługujących im prawach konsumenckich, a także uzyskać szczegółowe porady dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów, które niekiedy pojawiają się w przypadku np. zakupu wadliwego towaru lub też niedotrzymania przez sprzedawcę towaru czy też określonej usługi warunków umowy.

 
Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2010.

W związku z działalnością Gminnej Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy, w czerwcu 2010r został utworzony Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Czytaj całość
 
Umowa o rozbudowę Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I wraz z salą gimnastyczną - podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2010.

Czytaj całość

W dniu 20 września 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1751 - 1775 z 2063