To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nowa strona Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.09.2018.

Szanowni Państwo
W dniu 14.09.2018 r. pod dotychczasowym adresem www.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl uruchomiony został nowy serwis internetowy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kompletne archiwum dotychczas funkcjonującej strony przeniesione zostało pod adres old.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl, który wciąż będzie utrzymywany, jednak nie będzie już aktualizowany!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową wersją serwisu: www.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl

 
Informacja dla wyborców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2018.

Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2018 poz. 1561) Prezes Rady Ministrów zarządził wybory samorządowe, wyznaczając ich datę na niedzielę 21 października 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7:00—21:00.
W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Rady Powiatu Krakowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, mogą głosować osoby wpisane do stałego rejestru wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.09.2018.

Uprzejmie informujemy, że P. Mieczysław Bętkowski - Urzędnik Wyborczy będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 33 /II piętro/ w dniu 19 września 2018 r. w godz. 16.30-17.15.

 
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
12.09.2018.

Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca pełni dyżury w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, pok. 33 w następujących terminach:

Czytaj całość
 
GMINNA KOMISJA WYBORCZA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
12.09.2018.

W dniu 10 września 2018 r. postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II powołana została Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca w następującym składzie:

 

Czytaj całość
 
III Bieg Pocztyliona w naszej gminie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.09.2018.

Czytaj całość W sobotę 8 września br. przez naszą gminę przebiegła sztafeta III Biegu Pocztyliona, którego trasa prowadzi przez Gdańsk, Lublin, Kraków, Wilno, Grodno aż do Wiednia. Patronat nad tą częścią trasy biegu, która przebiegała przez naszą gminę sprawował Wójt Gminy pan Marek Jamborski. Już od granicy naszej gminy z gminą Koniusza, nasi mieszkańcy włączyli się do wspólnego biegu, którego pierwsza część trasy prowadziła pod Pomnik Poległym za Ojczyznę w Luborzycy. Uczestników III Biegu Pocztyliona, w imieniu Samorządu Gminy, powitała Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec oraz Radna pani Katarzyna Konewecka – Hołój.

Czytaj całość
 
Kondolencje dla Rodziny Śp. Mariana Wójcika
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
10.09.2018.

Z głębokim żalem informujemy, iż 7 września 2018 r. zmarł Śp. Marian Wójcik - nauczyciel, działacz społeczny i Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1990-1994 i 1994-1998.

Rodzinie Zmarłego Mariana Wójcika składamy wyrazy współczucia.

 

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odprawione zostanie w środę dnia 12 września 2018 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Prusach, po czym nastąpi przewiezienie Zmarłego na cmentarz w Grębałowie - od bramy przy pętli tramwajowej.

 
Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.09.2018.

Czytaj całość W ramach zaplanowanego cyklu spotkań promujących nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, mający doprowadzić do poprawy jakości powietrza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy. Na wstępie, prowadząca wykład i późniejszą dyskusje, doradca energetyczny Pani Anna Synowiec - pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawiła problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Następnie omówiła zasady Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiła sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które prowadząca starała się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać.

Czytaj całość
 
Las czeka na Nas!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.09.2018.

W imieniu organizatorów i fundatorów zapraszamy na spotkanie pn.: Las czeka na Nas!, w dniu 8 września o godz. 16.00 na Polanie św. Mikołaja w lesie w Goszczy. W programie:

  1. Ognisko z kiełbaskami (bezpłatne)
  2. Wspólne zabawy i śpiewy oraz robienie pamiątkowej ławki i tablicy na której każdy napisze za co lubi las
  3. Gościem będzie ornitolog, który opowie jakie gatunki ptaków występują w lasach na terenie naszej gminy

O zasadach bezpiecznego zachowania w lesie opowiedzą strażacy i leśnicy.

 
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego III edycja 2018 r.
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

Zachęcamy Mieszkańców do głosowania na nasze lokalne projekty!!!

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego są to środki pieniężne Województwa Małopolskiego przeznaczone na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa. Wybrane projekty zostaną zrealizowane przez Województwo w cyklu jednorocznym lub wieloletnim.

Zakończyło się składanie zadań w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z naszej Gminy, w obrębie Subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny zgłoszono dwa zadania. Oba zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej, a następnie przeszły do etapu głosowania:

 

  1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodnika w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów oraz Piotrkowice Małe – kod zadania: KOM02

  2. Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów” – kod zadania: KOM13

 

Czytaj całość
 
Kolejne umowy na wymianę pieców podpisane
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

logo.jpg

W ramach realizacji programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza, między innymi poprzez redukcję niskiej emisji, pan Wójt Marek Jamborski podpisał kolejne 89 umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczących dofinansowania do wymiany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na łączną kwotę powyżej 1 130 000 zł.

Przedmiotowe wsparcie jest możliwe w związku z faktem pozyskania przez tut. gminę, zewnętrznych środków na realizację projektu: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukacja emisji zanieczyszczeń do powietrza).

Czytaj całość
 
Spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste Powietrze"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.
Czytaj całość Na podstawie informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym przekazujemy, iż z inicjatywy Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 6 września bieżącego roku o godz. 16 .00, zaplanowano w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze".
Czytaj całość
 
Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.

Czytaj całość

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

Czytaj całość
 
Uroczyste otwarcie budynku nowej Szkoły Podstawowej w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.

Czytaj całość W poniedziałek 3 września 2018 roku została uroczyście otwarta nowa placówka oświatowa w naszej gminie - Szkoła Podstawowa w Karniowie. Otwarcie nowej szkoły w Karniowie, połączone z inauguracją roku szkolnego 2018/2019, rozpoczęła koncelebrowana msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Czulicach, przez proboszcza tejże parafii księdza Kazimierza Szarka, proboszcza parafii w Żarkach księdza Zygmunta Cholewę, wcześniej pełniącego posługę kapłańską, jako proboszcz parafii Czulice oraz księdza Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza parafii w Goszczy. Okolicznościowa homilię wygłosił ksiądz Kazimierz Szarek, który w trakcie nabożeństwa uroczyście poświęcił nowo ufundowany przez Radę Rodziców sztandar Szkoły Podstawowej w Karniowie.

Czytaj całość
 
III Bieg Pocztyliona
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.08.2018.
Czytaj całość

ZAPRASZAMY W DNIU 8 WRZEŚNIA 2018 r. do udziału w biegu POCZTYLIONA na terenie Naszej Gminy (można rowerowo towarzyszyć biegaczom) ok. godz. 12:30 włączamy się na drodze 776 na granicy Gminy Koniusza z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Główne uroczystości ok.12:50 złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych za Ojczyznę przy Kościele w Luborzycy i przebiegnięcie pod CKiP ok.godz. 13:00 sztafeta przebiega przed CKiP w Baranówce i biegnie w stronę Gminy Michałowice ok. 13:50 sztafeta opuszcza Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.
W godzinach 12.00 - 14.00 pod Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie Luborzycy wystawa, prezentacja, rysowanie, zawody, animacja, występ zespołu tanecznego mini kocert utworów patriotycznych, zbieranie nakrętek, wkopanie drzewka.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.

Czytaj całość
 
Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.08.2018.

Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich. Porozumienie dotyczącej bezpłatnych przejazdów dla uczniów podpisane zostało 28 sierpnia br. przez włodarzy gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W imieniu naszej gminy podpisał je Wójt pan Marek Jamborski.
Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)

 
Poznaj historię swojej gminy!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2018.

Czytaj całość W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2018.

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu i podpisali umowy organizacyjno – finansowe w ramach dofinansowania na budowę odnawianych źródeł energii:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuję, iż wszystkie umowy, złożone przez Mieszkańców w tut. Urzędzie, dotyczące dofinansowania na budowę odnawialnych źródeł energii są do odebrania w pok. 35 II piętro w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informację: Pani Agnieszka Kozłowska, tel 12 387 14 00.

 
Dożynki Gminne - Skrzeszowice 2018
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.08.2018.

Czytaj całość Koniec lata to już od wieków, dla rolników czas radości, święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za szczęśliwe ukończenie żniw i prac polowych. Dlatego też w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. w Skrzeszowicach zorganizowane zostały Gminne Dożynki, będące podsumowaniem tegorocznych zbiorów i podziękowaniem Rolnikom za Ich ciężką pracę.

Czytaj całość
 
Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.08.2018.

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16.08.2018 r. w sprawie informacji dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r., określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewózkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.

Czytaj całość
 
Test czujnika mierzącego poziom stężenia pyłów w powietrzu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.08.2018.

Czytaj całość W ramach realizacji projektu mającego umożliwić stały dostęp mieszkańcom naszej gminy do aktualnych danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawarł umowę pilotażową z firmą Global Innovative Solutions, dotyczącą wypożyczenia do testów, sensora jakości powietrza, mierzącego stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Czytaj całość
 
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.08.2018.

Obwieszczenie Starosty Krakowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

Czytaj całość
 
Informacja Wójta Gminy
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.08.2018.

Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Czytaj całość
 
Informacje w sprawie możliwych bezpłatnych przejazdów MPK dla uczniów.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Szanowni Państwo !

W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci.
O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.

 
Projekt pn "Budowa parkingów "parkuj i jedź" ...w trakcie realizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 2063