To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarze i mogiły wojenne

Przemierzając Gminę Kocmyrzów – Luborzyca często spotkać możemy miejsca związane z tragicznymi dziejami Polski XIX i XX wieku. Mogiły Powstańców 1831 i 1863 roku, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy i partyzantów II wojny światowej znajdujące się na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca stanowią wieczną pamiątkę patriotyzmu jej mieszkańców. Pamięci ich wszystkich poświęcony jest „Pomnik Poległych za Ojczyznę” znajdujący się obok luborzyckiego kościoła. Pośród licznych symbolicznych miejsc Narodowej Pamięci szczególne miejsce zajmują tablice upamiętniające męczeńską śmierć mieszkańców naszej Gminy, rozstrzelanych przez hitlerowskich okupantów w 1943 roku, które znajdują się w Wilkowie, Marszowicach i Wysiołku Luborzyckim.

Ziemie naszej Gminy stały się również miejscem wiecznego spoczynku dla żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, którzy zginęli podczas tzw. „bitwy o Kraków”, jaka miała miejsce u schyłku 1914 roku. Na cmentarzach i w mogiłach wojennych, które znajdują się w Kocmyrzowie, Goszczy, Karniowie, Czulicach i Prusach pochowani zostali obok siebie m.in. żołnierze pochodzący z terenów dzisiejszej Austrii, Rosji,Włoch Czech, Węgier i Słowacji.

 

Odsłonięty w 1968 roku Pomnik Poległym za Ojczyznę usytuowany jest w pobliżu kościoła parafialnego w Luborzycy i poświęcony pamięci Mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca poległych w walce o Niepodległą Polskę. Na pomniku umieszczony jest napis: "Kosynierom 1794, Powstańcom 1863, Partyzantom 1939 - 1945". W roku 1988 treść napisu na luborzyckim Pomniku uzupełniona została o słowa : "Legionistom i Żołnierzom I i II wojny światowej". Pomnik w Luborzycy jest miejscem najważniejszych uroczyśtości patriotycznych i rocznicowych organizowanych na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

 

 

Grób Feliksa Boduszyckiego, właściciela majątku w Goszycach, uczestnika Powstania Listopadowego 1830 -31, znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Luborzycy. Mogiła Józefa Jedynaka, uczestnika Powstania Styczniowego 1863-64 na cmentarzu parafialnym w Luborzycy.

 

Grób rodziny Zawiszów, właścicieli majątku w Goszycach w którym spoczywają prochy Zofii Zawiszy – Kernowej, legionistki, adiutantki Marszałka Józefa Piłsudskiego, w latach II wojny światowej żołnierza Armii Krajowej. Mogiła ta znajduje się na cmentarzu parafialnym w Luborzycy.

Grób Romana Gruszki, żołnierza 51 Pułku Strzelców, poległego podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku na cmentarzu parafialnym w Luborzycy.

 

Pomnik Grunwaldzki w Czulicach.
Symboliczny krzyż odsłoniety w 1910 roku upamiętniający rocznicę 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem i odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Krzyż ten przypomina także związki Czulic z grunwaldzką wiktorią poprzez poległego w tej bitwie rycerza Imrama z Czulic (Czulickiego), wymienionego przez Jana Długosza w opisie tejże bitwy.

Cmentarz wojenny w Kocmyrzowie
(I wojna światowa)

Największy zachowany cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Cmentarz usytuowany jest przy drodze powiatowej do Kocmyrzów – Czulice. Otoczony kamiennym murem. Centralnym punktem cmentarz jest zachowany duży, drewniany krzyż. Na cmentarzu w Kocmyrzowie spoczywają prochy 59 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 7 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w latach 1914 – 1916.

 

Cmentarz wojenny w Czulicach
(I wojna światowa)

Z pierwotnego cmentarz wojskowego w Czulicach, liczącego prawdopodobnie osiem mogił,zachował się tylko wykonany z białego kamienia obelisk, ozdobimy motywami wieńców. Zwięczenie obelisku stanowi krzyż równoramienny. Według ustaleń historyków na cmentarzu w Czulicach pochowanych zostało 16 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

 

Mogiła (grób) wojenny w Prusach
(I wojna światowa)

Pojedyncza mogiła wojskowa w Prusach, zlokalizowana jest tuż obok drogi wojewódzkiej 776. Wykonana jest jako betonowy postument, ozdobimy płaskorzeźbami w kształcie wieńców oraz krzyżami równoramiennymi.

 

Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy
(I wojna światowa)

Symboliczny cmentarz wojenny w Goszczy, upamiętniający 1131 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych jesienią 1914 roku podczas tzw. bitwy o Kraków. Ten symboliczny cmentarz, który stanowi sześć krzyży (3 katolickie i trzy prawosławne) został uroczyście otwarty i poświęcony 8 listopada 2009 roku.

 

 

Mogiła (grób) zbiorowy w Karniowie
(I wojna światowa)

Położona przy drodze Kocmyrzów – Czulice jest pozostałością dawnego cmentarza wojskowego, z którego zachowała się tylko rzeźba przedstawiająca orła górskiego. Na cokole rzeźby umieszczona jest pamiątkowa tablica. Na dawnym karniowskim cmentarzu wojskowym pochowanych jest 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

 

 

Mogiła zbiorowa w Czulicach
(I wojna światowa)

Zbiorowa mogiła ziemna usytuowana na cmentarzu parafialnym w Czulicach. Otoczona jest murowanym obramowaniem. Jej tylną część stanowi betonowa kolumnada, zwieńczona krzyżem. Jednak najważniejszym elementem czulickiej mogiły jest postument upamiętniający poległych żołnierzy z Pułków Cesarskich Strzelców Tyrolskich. Postument wieńczą symbole tych jednostek armii austro-węgierskiej: czapka strzelców górskich i pęk alpejskich szarotek. Według badań J. Drogomira w mogile pochowanych jest 12 żołnierzy, choć inskrypcja umieszczona na mogile informuje o 6 poległych żołnierzach.