To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zespół dworski: dwór z otoczeniem, relikt parku ze stawem w Kocmyrzowie

Najstarsza zachowana drewniana część dworu w Kocmyrzowie pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XIX wieku. U schyłku XIX stulecia (przed rokiem 1886 ) do pierwotnego budynku dworu w Kocmyrzowie dobudowana została część murowana. Dwór w Kocmyrzowie został gruntownie przebudowany w pierwszych dekadach XX wieku. Obok budynku dworu w skład zespołu dworskiego wchodzą także pozostałości dawnego parku krajobrazowego wraz ze stawem.