To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Dawny cmentarz parafialny w Goszczy

Cmentarz parafialny w Goszczy jest najstarszym istniejcym cmentarzem grzebalnym na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca zlokalizowanym poza obrbem terenw przykocielnych. Powsta on w pod koniec drugiej dekady XIX stulecia z inicjatywy wczesnego proboszcza parafii w Goszczy ksidza Macieja Bodziaskiego. Jego powicenie odbyo si zgodnie z zapisami zachowanymi w dokumentach parafialnych - 4 padziernika 1818 r.

Do dzi na cmentarzu w Goszczy zachoway si nagrobki czonkw rodziny Zubrzyckich wacicieli majatku w Goszczy i Wilkowie z przeomu XIX i XX wieku oraz mogia zbiorowa onierzy polegych podczas I wojny wiatowej.