Zespół dworski wraz z parkiem w Goszczy

Budynek dworku w Goszczy powstał w latach 1847-1849. Został przebudowany w latach 1899-1900 przez ówczesnego właściciela Zygmunta Zubrzyckiego (m.in. dobudowano po dwa pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze). W okresie Powstania Styczniowego (6-11 marca 1863 r.) był siedzibą generała Mariana Langiewicza i jego sztabu.