To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Kościół Parafialny p.w. Św. Wawrzyńca w Goszczy

Pierwsze wzmianki o kościele w Goszczy pochodzą ze schyłku XIV wieku. Był to prawdopodobnie kościół drewniany.
Obecny, murowany kościół wzniesiono i konsekrowano w roku 1737. Istniejąca dziś wieża kościoła dobudowana została w 1928 roku.
Brak jest jednoznacznej możliwości określenia stylu architektonicznego kościoła.
Do najcenniejszych elementów jego wyposażenia należy zaliczyć m.in. chrzcielnicę kamienną ozdobioną herbami, w tym herbem kapituły krakowskiej, pochodzącą najprawdopodobniej z XVI wieku, późnobarokową ambonę, obraz ukrzyżowania Chrystusa z XVIII w. a także kielich datowany na rok 1705.