Nowa strona Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.09.2018.

Szanowni Pastwo
W dniu 14.09.2018 r. pod dotychczasowym adresem www.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl uruchomiony zosta nowy serwis internetowy Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Kompletne archiwum dotychczas funkcjonujcej strony przeniesione zostao pod adres old.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl, ktry wci bdzie utrzymywany, jednak nie bdzie ju aktualizowany!

Serdecznie zachcamy do zapoznania si z now wersj serwisu: www.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl

 
Informacja dla wyborcw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2018.

Rozporzdzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarzdzenia wyborw do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast ( Dz.U. z 2018 poz. 1561) Prezes Rady Ministrw zarzdzi wybory samorzdowe, wyznaczajc ich dat na niedziel 21 padziernika 2018 roku. Gosowanie odbywa si bdzie w godzinach od 7:00—21:00.
W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Rady Powiatu Krakowskiego, Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego oraz Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, mog gosowa osoby wpisane do staego rejestru wyborcw Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
DYUR URZDNIKA WYBORCZEGO
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
13.09.2018.

Uprzejmie informujemy, e P. Mieczysaw Btkowski - Urzdnik Wyborczy bdzie peni dyur w siedzibie Urzdu Gminy, pok. 33 /II pitro/ w dniu 19 wrzenia 2018 r. w godz. 16.30-17.15.

 
DYURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
12.09.2018.

Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzw-Luborzyca peni dyury w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, II pitro, pok. 33 w nastpujcych terminach:

Czytaj cao
 
GMINNA KOMISJA WYBORCZA KOCMYRZW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
12.09.2018.

W dniu 10 wrzenia 2018 r. postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II powoana zostaa Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzw-Luborzyca w nastpujcym skadzie:

 

Czytaj cao
 
III Bieg Pocztyliona w naszej gminie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.09.2018.

Czytaj cao W sobot 8 wrzenia br. przez nasz gmin przebiega sztafeta III Biegu Pocztyliona, ktrego trasa prowadzi przez Gdask, Lublin, Krakw, Wilno, Grodno a do Wiednia. Patronat nad t czci trasy biegu, ktra przebiegaa przez nasz gmin sprawowa Wjt Gminy pan Marek Jamborski. Ju od granicy naszej gminy z gmin Koniusza, nasi mieszkacy wczyli si do wsplnego biegu, ktrego pierwsza cz trasy prowadzia pod Pomnik Polegym za Ojczyzn w Luborzycy. Uczestnikw III Biegu Pocztyliona, w imieniu Samorzdu Gminy, powitaa Przewodniczca Rady pani Magorzata Doniec oraz Radna pani Katarzyna Konewecka – Hoj.

Czytaj cao
 
Kondolencje dla Rodziny p. Mariana Wjcika
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
10.09.2018.

Z gbokim alem informujemy, i 7 wrzenia 2018 r. zmar p. Marian Wjcik - nauczyciel, dziaacz spoeczny i Radny Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w latach 1990-1994 i 1994-1998.

Rodzinie Zmarego Mariana Wjcika skadamy wyrazy wspczucia.

 

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca

Rada Gminy Kocmyrzw-Luborzyca

 

 

Naboestwo aobne przy Zmarym odprawione zostanie w rod dnia 12 wrzenia 2018 r. o godz. 11.00 w kociele parafialnym w Prusach, po czym nastpi przewiezienie Zmarego na cmentarz w Grbaowie - od bramy przy ptli tramwajowej.

 
Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.09.2018.

Czytaj cao W ramach zaplanowanego cyklu spotka promujcych nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, majcy doprowadzi do poprawy jakoci powietrza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce, odbyo si spotkanie informacyjne z mieszkacami naszej gminy. Na wstpie, prowadzca wykad i pniejsz dyskusje, doradca energetyczny Pani Anna Synowiec - pracownik Wojewdzkiego Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawia problematyk ochrony powietrza oraz epizodw smogowych, w tym skutkw zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Nastpnie omwia zasady Programu, w tym rodzaje przedsiwzi, ktre mog uzyska dofinansowanie, jak rwnie przedstawia sposb skadania wnioskw o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsiwzi. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkacy zadawali liczne pytania, na ktre prowadzca staraa si rzeczowo i wyczerpujco odpowiada.

Czytaj cao
 
Las czeka na Nas!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.09.2018.

W imieniu organizatorw i fundatorw zapraszamy na spotkanie pn.: Las czeka na Nas!, w dniu 8 wrzenia o godz. 16.00 na Polanie w. Mikoaja w lesie w Goszczy. W programie:

  1. Ognisko z kiebaskami (bezpatne)
  2. Wsplne zabawy i piewy oraz robienie pamitkowej awki i tablicy na ktrej kady napisze za co lubi las
  3. Gociem bdzie ornitolog, ktry opowie jakie gatunki ptakw wystpuj w lasach na terenie naszej gminy

O zasadach bezpiecznego zachowania w lesie opowiedz straacy i lenicy.

 
Budet Obywatelski Wojewdztwa Maopolskiego III edycja 2018 r.
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

Zachcamy Mieszkacw do gosowania na nasze lokalne projekty!!!

Budet Obywatelski Wojewdztwa Maopolskiego s to rodki pienine Wojewdztwa Maopolskiego przeznaczone na realizacj zada wybranych przez osoby zamieszkae na terenie Wojewdztwa. Wybrane projekty zostan zrealizowane przez Wojewdztwo w cyklu jednorocznym lub wieloletnim.

Zakoczyo si skadanie zada w 3 edycji Budetu Obywatelskiego Wojewdztwa Maopolskiego. Z naszej Gminy, w obrbie Subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny zgoszono dwa zadania. Oba zostay pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej, a nastpnie przeszy do etapu gosowania:

 

  1. Poprawa bezpieczestwa uytkownikw drogi wojewdzkiej nr 776 poprzez budow chodnika w m. Pietrzejowice oraz budow dwch aktywnych przej dla pieszych w m. Niegardw oraz Piotrkowice Mae – kod zadania: KOM02

  2. Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewdzkiej 776 w miejscowoci Kocmyrzw” – kod zadania: KOM13

 

Czytaj cao
 
Kolejne umowy na wymian piecw podpisane
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

logo.jpg

W ramach realizacji programu, ktrego celem jest poprawa jakoci powietrza, midzy innymi poprzez redukcj niskiej emisji, pan Wjt Marek Jamborski podpisa kolejne 89 umw z mieszkacami naszej gminy, dotyczcych dofinansowania do wymiany starych kotw na paliwa stae i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na czn kwot powyej 1 130 000 z.

Przedmiotowe wsparcie jest moliwe w zwizku z faktem pozyskania przez tut. gmin, zewntrznych rodkw na realizacj projektu: "Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020 (Dziaania 4.4. Redukacja emisji zanieczyszcze do powietrza).

Czytaj cao
 
Spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste Powietrze"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.
Czytaj cao Na podstawie informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym przekazujemy, i z inicjatywy Ministerstwa rodowiska i Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dzie 6 wrzenia biecego roku o godz. 16 .00, zaplanowano w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce, spotkanie informacyjne dotyczce programu "Czyste Powietrze".
Czytaj cao
 
Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.

Czytaj cao

Gmina Kocmyrzw-Luborzyca w ramach dziaa zmierzajcych do poprawy jakoci powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisaa umow z Wojewdztwem Maopolskim reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego na wyposaenie 11 placwek owiatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

Czytaj cao
 
Uroczyste otwarcie budynku nowej Szkoy Podstawowej w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.

Czytaj cao W poniedziaek 3 wrzenia 2018 roku zostaa uroczycie otwarta nowa placwka owiatowa w naszej gminie - Szkoa Podstawowa w Karniowie. Otwarcie nowej szkoy w Karniowie, poczone z inauguracj roku szkolnego 2018/2019, rozpocza koncelebrowana msza wita odprawiona w kociele parafialnym w Czulicach, przez proboszcza teje parafii ksidza Kazimierza Szarka, proboszcza parafii w arkach ksidza Zygmunta Cholew, wczeniej penicego posug kapask, jako proboszcz parafii Czulice oraz ksidza Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza parafii w Goszczy. Okolicznociowa homili wygosi ksidz Kazimierz Szarek, ktry w trakcie naboestwa uroczycie powici nowo ufundowany przez Rad Rodzicw sztandar Szkoy Podstawowej w Karniowie.

Czytaj cao
 
III Bieg Pocztyliona
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.08.2018.
Czytaj cao

ZAPRASZAMY W DNIU 8 WRZENIA 2018 r. do udziau w biegu POCZTYLIONA na terenie Naszej Gminy (mona rowerowo towarzyszy biegaczom) ok. godz. 12:30 wczamy si na drodze 776 na granicy Gminy Koniusza z Gmin Kocmyrzw-Luborzyca. Gwne uroczystoci ok.12:50 zoenie kwiatw pod pomnikiem polegych za Ojczyzn przy Kociele w Luborzycy i przebiegnicie pod CKiP ok.godz. 13:00 sztafeta przebiega przed CKiP w Baranwce i biegnie w stron Gminy Michaowice ok. 13:50 sztafeta opuszcza Gmin Kocmyrzw-Luborzyca.
W godzinach 12.00 - 14.00 pod Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie Luborzycy wystawa, prezentacja, rysowanie, zawody, animacja, wystp zespou tanecznego mini kocert utworw patriotycznych, zbieranie nakrtek, wkopanie drzewka.
Zapraszamy wszystkich mieszkacw Naszej Gminy.

Czytaj cao
 
Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniw naszej gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.08.2018.

Od 1 wrzenia 2018 r. uczniowie szk podstawowych i gimnazjw z terenu gmin tworzcych Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzw-Luborzyca bd mogli korzysta z bezpatnej komunikacji. Bezpatne przejazdy dotyczy bd zarwno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich. Porozumienie dotyczcej bezpatnych przejazdw dla uczniw podpisane zostao 28 sierpnia br. przez wodarzy gmin wchodzcych w skad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W imieniu naszej gminy podpisa je Wjt pan Marek Jamborski.
Rwnoczenie informujemy, i wszyscy uczniowie, ktrzy wczeniej nabyli bilety miesiczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mog wystpi o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegowe informacje dostpne s na stronie internetowej MPK)

 
Poznaj histori swojej gminy!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2018.

Czytaj cao W okresie wrzesie – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszo – nasze dziedzictwo”, we wsppracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chtnych, a w szczeglnoci dla modziey i dorosych cykl bezpatnych warsztatw historyczno – genealogicznych pn. „Moja maa Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodlegoci”.

Czytaj cao
 
Dofinansowanie na budow odnawialnych rde energii.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2018.

Informacja dla Mieszkacw gminy, ktrzy zakwalifikowali si do projektu i podpisali umowy organizacyjno – finansowe w ramach dofinansowania na budow odnawianych rde energii:
Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuj, i wszystkie umowy, zoone przez Mieszkacw w tut. Urzdzie, dotyczce dofinansowania na budow odnawialnych rde energii s do odebrania w pok. 35 II pitro w godzinach pracy Urzdu. Dodatkowe informacj: Pani Agnieszka Kozowska, tel 12 387 14 00.

 
Doynki Gminne - Skrzeszowice 2018
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.08.2018.

Czytaj cao Koniec lata to ju od wiekw, dla rolnikw czas radoci, wito poczone z obrzdami dzikczynnymi za szczliwe ukoczenie niw i prac polowych. Dlatego te w niedziel 26 sierpnia 2018 r. w Skrzeszowicach zorganizowane zostay Gminne Doynki, bdce podsumowaniem tegorocznych zbiorw i podzikowaniem Rolnikom za Ich cik prac.

Czytaj cao
 
Informacja Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
27.08.2018.

Informacja Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego z dnia 16.08.2018 r. w sprawie informacji dot. podziau Wojewdztwa Maopolskiego na okrgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego w 2018 r., okrelenie ich granic, numerw i liczby wybieranych radnych w kadym okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego, zarzdzonych na dzie 21 padziernika  2018 r.

Czytaj cao
 
Test czujnika mierzcego poziom stenia pyw w powietrzu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.08.2018.

Czytaj cao W ramach realizacji projektu majcego umoliwi stay dostp mieszkacom naszej gminy do aktualnych danych dotyczcych jakoci powietrza w najbliszej okolicy, Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca zawar umow pilotaow z firm Global Innovative Solutions, dotyczc wypoyczenia do testw, sensora jakoci powietrza, mierzcego stenie pyw zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu oraz temperatur, wilgotno i cinienie.

Czytaj cao
 
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
24.08.2018.

Obwieszczenie Starosty Krakowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

Czytaj cao
 
Informacja Wjta Gminy
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
24.08.2018.

Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Czytaj cao
 
Informacje w sprawie moliwych bezpatnych przejazdw MPK dla uczniw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Szanowni Pastwo !

W zwizku z trwajcymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsibiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpatnych przejazdw dla uczniw Szk Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie si z zakupem biletw miesicznych dla Pastwa dzieci.
O wynikach negocjacji dotyczcych przejazdw poinformujemy Pastwa najpniej 29.08.2018r.

 
Projekt pn "Budowa parkingw "parkuj i jed" ...w trakcie realizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 2063